Tanzimat, (Osmanlıca: تنظيمات) Osmanlı İmparatorluğu'nda 1839 yılında Gülhane Hatt-ı Şerif'inin okunmasıyla başlayan modernleşme ve yenileşme döneminin adıdır. Sözcük anlamı "düzenlemeler, reformlar" demektir. Batı dillerinde genellikle Osmanlı Reformu (İng: the Ottoman Reform) deyimi kullanılmaktadır.

Tanzimat

Tanzimat ile ilgili bilgi başlıkları:

Tanzimat

İdari işlerin düzeltilmesi için alınan önlemlerin ve uygulamaların tamamı.

Tanzimat

sultan abdülmecit zamanında, 1839'da gülhane hattı hümayunu adıyla anılan bir fermanla ilan edilen, yönetimi iyileştirme tasarısı ve bu iyileştirmenin yapıldığı dönem. yönetimsel işlerin düzeltilmesi için alınan önlemlerin ve yapılan uygulamaların tümü.

Tanzimat

Türkçe Tanzimat kelimesinin Almanca karşılığı.
Reforms

İlgili konuları ara

Yanıtlar