Tanzimat

Kısaca: Tanzimat, (Osmanlıca: تنظيمات) Osmanlı İmparatorluğu'nda 1839 yılında Gülhane Hatt-ı Şerif'inin okunmasıyla başlayan modernleşme ve yenileşme döneminin adıdır. Sözcük anlamı "düzenlemeler, reformlar" demektir. Batı dillerinde genellikle Osmanlı Reformu (İng: the Ottoman Reform) deyimi kullanılmaktadır. ...devamı ☟

Tanzimat

İdari işlerin düzeltilmesi için alınan önlemlerin ve uygulamaların tamamı.

Tanzimat

sultan abdülmecit zamanında, 1839'da gülhane hattı hümayunu adıyla anılan bir fermanla ilan edilen, yönetimi iyileştirme tasarısı ve bu iyileştirmenin yapıldığı dönem. yönetimsel işlerin düzeltilmesi için alınan önlemlerin ve yapılan uygulamaların tümü.

Tanzimat

Türkçe Tanzimat kelimesinin Almanca karşılığı.
Reforms

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Tanzimat edebiyatı
3 yıl önce

Tanzimat edebiyatı, Tanzimat döneminin kültürel ve siyasi hareketlerinin sonucu olarak ortaya çıkmış edebiyat akımı. 3 Kasım 1839'da Mustafa Reşid Paşa...

Edebiyat, Türk Edebiyatı, Türkiye Cumhuriyeti, Edebiyat Tarihi
Tanzimat Fermanı
3 yıl önce

Tanzimat (تنظيمات) Fermanı, Türk tarihinde Batılılaşmanın ilk somut adımıdır. 3 Kasım 1839'da Sultan Abdülmecid döneminde Hariciye Nazırı Koca Mustafa...

Osmanlı Devleti, Tanzimat, Meşrutiyet, 3 Kasım, Gülhane, Abdülmecit, Bürokrasi, Cumhuriyet, Gülhane Parkı, I. Meşrutiyet, II. Mahmut, Islahat Fermanı, Meclis, Tarih
Yeni Osmanlılar
3 yıl önce

adamları. Çoğunlukla Jön Türkler ile karıştırılmalarına rağmen, bu grup Tanzimat reformlarını yeterli bulmayan bürokratik, mükemmeliyetçi ve demokratik...

Abdülmecid
3 yıl önce

halifesidir. II. Mahmud'un Bezmialem Sultan'dan olan oğludur. Döneminde Tanzimat Fermanı'nı ilan ettirmesiyle meşhurdur. Osmanlı Devleti'nin son dört padişahının...

Ali Galib Paşa
6 yıl önce

Osmanlı Devleti'ne Tanzimat döneminde hizmet vermiş bir devlet adamıdır. 1829 yılında İstanbul'da doğan Ali Galip Paşa, Tanzimat döneminin sadrazam ve...

Mehmed Cemil Paşa
6 yıl önce

devlet adamı. Abdülaziz devrinde kısa süre Hariciye Nazırlığı yapmıştır. Tanzimat Devri’nin ünlü devlet adamı Koca Mustafa Reşid Paşa’nın oğludur. Osmanlı...

Türk Edebiyatında Şiir
6 yıl önce

genel olarak tüm alanlarda batılılaşma süreci, 1839 yılında ilân edilen Tanzimat Fermanı ile başlamıştır. 1838 - 1860 yılları arasında yetişmiş gençler...

Türk edebiyatında şiir, 1839, 1860, 1874, 1896, 1901, 1909, 1912, 1921, 1939, 1970
Osmanlıcılık
3 yıl önce

unsurları Osmanlılık ruhu içinde birleştirmeyi amaçlamış bir ideolojiydi. Tanzimat (Osmanlıca: تنظيمات), Osmanlı İmparatorluğu'nda 1839 yılında Gülhane Hatt-ı...

Osmanlıcılık, 1877, 1878, Genç Osmanlı, I. Balkan Savaşı, II. Abdülhamit, II. Mahmut, Kanun-u Esasi, Meclis-i Mebusan, Meşrutiyet, Milliyetçilik