Tanzimat-ı Hayriye

Tanzimat-ı Hayriye, Osmanlı devletine batı anlamında bir şekil vermek ve özellikle Fransız ihtilâli ile ortaya çıkan insan haklan ilkelerini, Osmanlı ülkelerinde yaşayan halka da tanıtmak ve uygulamak için 3 kasım 1839'da Gülhane Hattı Hümayunu'nun ilânından itibaren girişilen devrim hareketi.

Tanzimat-ı Hayriye

Tanzimat-ı Hayriye ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Tanzimat Fermanı

Yanıtlar