Tapk��Ran Elbistan

Elbis

Elbis Han - Türk, Yakut, Tuva ve Altay mitolojisinde Kavga Tanrısı. İlvis (ilbis, Elvis, Yilbis) Han şeklinde de tanınır. Elbis Kuha (İlbis Kığha) olarak da anılır. Savaş Tanrısı olarak da algılanır. Acımasızdır ve insanlara acımasızlığı telkin eder. Sava...

5. Muhafız Tank Ordusu (SSCB)

5. Muhafız Tank Ordusu, II. Dünya Savaşı sırasında önemli muharebelere katılmış bir Sovyet Muhafız zırhlı teşkilidir.

Yelbis

Yelbis – Türk ve Altay mitolojisinde Dağ Kızları. Yelbiz de denir.

Tapu

Tapu Taşınmaz malın tasarrufunda mülkiyetin delili olan ve tapu dairelerince maliklere verilen ve içerisinde malikin adı, taşınmazın durumu, sınırları, ölçüsü ve değerleri belirtilen belge. Tapu sicili, taşınmaz malın devlet tarafından kütüklere kaydedilm...

Julie London

Julie London (d.26 Eylül,1926/ö.

Man ham Mitoumam (film)

Man ham Mitoumam (İngilizce: So Can I), 1975 İran yapımı Abbas Kiyarüstemi kısa filmidir.

ADATS

ADATS (Air Defense Anti-Tank System; Hava Savunma Tank-Savar Sistemi), İsviçreli Oerlikon ve ABD'li Martin Marietta tatarafından geliştirilmiş olan M113 aracı üzerine monte edilen, etkili bir tanksavar sistemidir.8 fırlatıcısı vardır, lazer güdüm sistemli...

Soon-Tek Oh