Taq polimeraz, Thermus aquaticus bakterisinden elde edilen DNA polimeraz enzimidir. Thermus aquaticus, termofilik bir bakteridir.

Taq Polimeraz

Taq Polimeraz ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Taq polimeraz

İlgili konuları ara

Yanıtlar