Tezeneli bir Türk Halk çalgısıdır. Ülkemizde Kars yöresinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Ayrıca Azerbeycan, İran, Özbekistan ve Gürcistan'da da yaygın olarak kullanıldığı bilinmektedir. Teknesi, büyükleri birbirinden farklı iki çanaktan oluşmaktadır ve genellikle dut ağacından yapılmaktadır. Göğüs kısmı üzerine manda veya sığır yüreğinin zarı gelmektedir. Sap kısmı sert ağaçtan yapılmaktadır ve üzerine misinadan perdeler bağlanmaktadır. Tar üzerinde iki ana gurup tel bulunmaktadır. Biri...

TAR (inglizce) türkçe anlamı
1. f. katranlamak
2. katran sürmek
3. i. katran
4. gemici
5. denizci
TAR (türkçe) anlamı
6. Doğu Anadolu ile Azerbaycan'da çalınan bir çalgı türü.
7. 2. anlamı i
8. katran
9. al birini vur ötekine
10. tarwaterkatranlı su
11. tarred with the same brush aynı fikir veya huy- ları olan
12. tar and feather ceza olarak üzerine katran sürüp tüy yapıştırmak
13. katranlamak
14. katran sürmek
15. aynı maldan
16. asfalt dökmek
17. katranla kaplama.
18. 3. anlamı asfalt. katran. asfaltlamak. asfalt dökmek. katranla kaplamak.
1. n. dark thick substance obtained from wood and other organic substances (used in protective coatings and sealants)
2. sailor (Informal)
3. v. smear or cover with tar
4. cover with asphalt
cover with pitch,
TAR (türkçe) ingilizcesi
5. n. dark thick substance obtained from wood and other organic substances (used in protective coatings and sealants)
6. sailor (Informal)
7. v. smear or cover with tar
8. cover with asphalt
9. cover with pitch,

Tar İngilizce anlamı ve tanımı

Tar anlamları
    (v. t.) To smear with tar
10. or as with tar
11. as
12. to tar ropes
13. to tar cloth.(noun) A thick
14. black
15. viscous liquid obtained by the distillation of wood
16. coal
17. etc
18. and having a varied composition according to the temperature and material employed in obtaining it.(noun) A sailor
19. a seaman.
Tar tanım:
Kelime: tar
20. Söyleniş: 'tä
21. r
22. İşlev: noun
23. Kökeni: Middle English terr
24. tarr
25. from Old English teoru
26. akin to Old English trEow tree -- more at TREE
27. 1 a : a dark brown or black bituminous usually odorous viscous liquid obtained by destructive distillation of organic material (as wood
28. coal
29. or peat) b : a substance in some respects resembling tar
30. especially : a condensable residue present in smoke from burning tobacco that contains combustion by-products (as resins
31. acids
32. phenols
33. and essential oils)
34. 2 [short for tarpaulin] : SAILOR
35.
Tar ile eşanlamlı (synonym) kelimeler
Asphalt
36. Gob
37. Jack
38. Mariner
39. Pitch
40. Sea dog
41. Seafarer
42. Seaman
43.
Tar (ingilizce) fransızcası
1. n. goudron
2. sel
3. v. goudronner
Tar (ingilizce) almancası
1. n. Teer
2. v. teeren
Tar (ingilizce) italyancası
1. s. catrame
2. pece liquida
3. v. incatramare
4. impeciare
Tar (ingilizce) ispanyolcası
1. s. alquitrán
2. brea
3. brea líquida
4. pez
5. v. embrear
6. alquitranar
7. embetunar
Tar (ingilizce) portekizcesi
1. s. pichador
2. marinheiro
3. v. pichar
Tar (ingilizce) flemenkcesi
1. zn. teer
2. pikbroek
3. matroos
4. ww. teren

Tar hakkında bilgiler

Tezeneli bir Türk Halk çalgısıdır. Ülkemizde Kars yöresinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Ayrıca Azerbeycan, İran, Özbekistan ve Gürcistan'da da yaygın olarak kullanıldığı bilinmektedir.

Teknesi, büyükleri birbirinden farklı iki çanaktan oluşmaktadır ve genellikle dut ağacından yapılmaktadır. Göğüs kısmı üzerine manda veya sığır yüreğinin zarı gelmektedir. Sap kısmı sert ağaçtan yapılmaktadır ve üzerine misinadan perdeler bağlanmaktadır. Bunlardan başka çalınan ezginin kalın ve güçlü perdelerine akortlanan dem telleri vardır. Tezene ile tambur tarzına yakın bir tarzda çalınır.

Tar üzerinde iki ana gurup tel bulunmaktadır. Birinci guruptaki teller melodi çalımında kullanılmaktadır ve ikişerli olmak üzere üç gurup telden oluşmaktadır. Diğer gurup teller ise Kök ve Zeng adı verilen, çalınan makama göre akort edilen ve tınının zenginleşmesini sağlayan tellerdir. Kopuz’dan gelişen sazlardandır ve ses genişliği 2, 5 oktavdır. Gövde kısmı ortadan boğumlu ve çift çanaklıdır.İç Bağlantılar

İlgili Konu Başlıkları Tümü

Tar (file Format)

Tar dosya biçemi arşiv dosya biçiminin bir tipidir ve Tape ARchive format yazım şekline karşılık gelir. Bu dosyalar [Unix] ya da [Linux] işletim sistemlerinde <code>tar</code> komutu ile üretilir ve [POSIX] ile standartlaştırılmıştır. Bir grup dosyayı, kullanıcı ve ...

Tar (çalgı)

Tar, uzun saplı, İran, Azerbaycan, Gürcistan, Ermenistan ve bazı Kafkas ülkelerinde kullanılan telli bir çalgı aletidir. ``Tar`` (&#1578;&#1575;&#1585;) kelimesi, Farça`da "tel" anlamına gelir. Tar, tıpkı sitar ve dutar gibi, gitarın kökenini oluşturur.

Lucius Tarquinius Superbus

Lucius Tarquinius Superbus (Gururlu Tarquin ya da II. Tarquin olarak da bilinir) Roma Krallığının yedinci ve son Roma Kralı.

IMI Tavor TAR-21

IMI Tavor TAR-21, IMI (Israel Military Industries) tarafından tasarlanıp üretilen, ismini İsrail'in ''Tavor'' dağından alan bir piyade tüfeğidir. İsrail Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılan M16, M4 ve IMI Galil piyade tüfeklerinin yerini alması amacıyla üretilmiştir. İlk ...

TAR (dosya Biçimi)

TAR (Kökeni Tape ARchive) ya da bir başka deyişle tarball, açık kaynak kodlu bir belge sıkıştırma ve arşivleme biçimidir.