Tar

Tezeneli bir Türk Halk çalgısıdır. Ülkemizde Kars yöresinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Ayrıca Azerbeycan, İran, Özbekistan ve Gürcistan'da da yaygın olarak kullanıldığı bilinmektedir.

Teknesi, büyükleri birbirinden farklı iki çanaktan oluşmaktadır ve genellikle dut ağacından yapılmaktadır. Göğüs kısmı üzerine manda veya sığır yüreğinin zarı gelmektedir. Sap kısmı sert ağaçtan yapılmaktadır ve üzerine misinadan perdeler bağlanmaktadır.

Tar üzerinde iki ana gurup tel bulunmaktadır. Biri

Tar

Tezeneli bir Türk Halk çalgısıdır. Ülkemizde Kars yöresinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Ayrıca Azerbeycan, İran, Özbekistan ve Gürcistan'da da yaygın olarak kullanıldığı bilinmektedir.

Teknesi, büyükleri birbirinden farklı iki çanaktan oluşmaktadır ve genellikle dut ağacından yapılmaktadır. Göğüs kısmı üzerine manda veya sığır yüreğinin zarı gelmektedir. Sap kısmı sert ağaçtan yapılmaktadır ve üzerine misinadan perdeler bağlanmaktadır. Bunlardan başka çalınan ezginin kalın ve güçlü perdelerine akortlanan dem telleri vardır. Tezene ile tambur tarzına yakın bir tarzda çalınır.

Tar üzerinde iki ana gurup tel bulunmaktadır. Birinci guruptaki teller melodi çalımında kullanılmaktadır ve ikişerli olmak üzere üç gurup telden oluşmaktadır. Diğer gurup teller ise Kök ve Zeng adı verilen, çalınan makama göre akort edilen ve tınının zenginleşmesini sağlayan tellerdir. Kopuz’dan gelişen sazlardandır ve ses genişliği 2,5 oktavdır. Gövde kısmı ortadan boğumlu ve çift çanaklıdır.İç Bağlantılar

Tar

f. katranlamak, katran sürmek
i. katran, gemici, denizci

Tar

1. anlamı Doğu Anadolu ile Azerbaycan'da çalınan bir çalgı türü.
2. anlamı i, katran; al birini vur ötekine, tarwaterkatranlı su, tarred with the same brush aynı fikir veya huy- ları olan, tar and feather ceza olarak üzerine katran sürüp tüy yapıştırmak, katranlamak, katran sürmek, aynı maldan; asfalt dökmek, katranla kaplama.
3. anlamı asfalt. katran. asfaltlamak. asfalt dökmek. katranla kaplamak.

Tar

Türkçe Tar kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. dark thick substance obtained from wood and other organic substances (used in protective coatings and sealants); sailor (Informal)
v. smear or cover with tar, cover with asphalt, cover with pitch

Tar

n. dark thick substance obtained from wood and other organic substances (used in protective coatings and sealants); sailor (Informal)
v. smear or cover with tar, cover with asphalt, cover with pitch

Tar

Tar İngilizce anlamı ve tanımı

Tar anlamları

  1. (v. t.) To smear with tar, or as with tar; as, to tar ropes; to tar cloth.
  2. (noun) A thick, black, viscous liquid obtained by the distillation of wood, coal, etc., and having a varied composition according to the temperature and material employed in obtaining it.
  3. (noun) A sailor; a seaman.

Tar tanım:

Kelime: tar
Söyleniş: 'tär
İşlev: noun
Kökeni: Middle English terr, tarr, from Old English teoru; akin to Old English trEow tree -- more at TREE
1 a : a dark brown or black bituminous usually odorous viscous liquid obtained by destructive distillation of organic material (as wood, coal, or peat) b : a substance in some respects resembling tar; especially : a condensable residue present in smoke from burning tobacco that contains combustion by-products (as resins, acids, phenols, and essential oils)
2 [short for tarpaulin] : SAILOR

Tar ile eşanlamlı (synonym) kelimeler

Asphalt, Gob, Jack, Mariner, Pitch, Sea dog, Seafarer, Seaman,

Tar

İngilizce Tar kelimesinin İtalyanca karşılığı.
s. catrame, pece liquida
v. incatramare, impeciare

Tar

İngilizce Tar kelimesinin Portekizce karşılığı.
s. pichador; marinheiro
v. pichar

Tar

İngilizce Tar kelimesinin Flemenkçe karşılığı.
zn. teer; pikbroek, matroos
ww. teren

Tar

İngilizce Tar kelimesinin İspanyolca karşılığı.
s. alquitrán, brea, brea líquida, pez
v. embrear, alquitranar, embetunar

Tar

İngilizce Tar kelimesinin Fransızca karşılığı.
n. goudron; sel
v. goudronner

Tar

İngilizce Tar kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Teer
v. teeren

İlgili konuları ara

Yanıtlar