Tarık aşağıdaki anlamlara gelebilir:

Tarık

Tarık ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Tarık Suresi

Yanıtlar