Tar��K Emir

Ǝ

olması bu nedenledir. Örnekler: Ämäk/Ǝmǝk/Əmək (Emek), Ämir/Ǝmir/Əmir (Emir), Äsas/Əsas/Ǝsas (Esas), Sämär/Səmər (Semer)... Ə (Schwa) Ä (Noktalı A) Æ (AE)

Forex Piyasasında Geçen Terimler

Forex Piyasasında Geçen Terimler

WinRAR

WinRAR Windows için shareware dosya arşivleme ve veri sıkıştırma programıdır.

Emir (anlam ayrımı)

* Emir, İslami bir unvan.

Emre itaatsizlik

Emre itaatsizlik, üstler ve amirler tarafından verilen "yasal" emirlere uymama. Emir komuta zincirine uymama anlamında kullanılan bir kelime olup, genellikle askeri kurumlar tarafından ele alınır. Askeriyede yer alan emir zinciri, üstler tarafından verile...

IMI Tavor TAR-21

IMI Tavor TAR-21, IMI (Israel Military Industries) tarafından tasarlanıp üretilen, ismini İsrail'in ''Tavor'' dağından alan bir piyade tüfeğidir. İsrail Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılan M16, M4 ve IMI Galil piyade tüfeklerinin yerini alması amacıy...

Kumandan Bly

Klon Ordusu'nun kumandanlarından biridir.Kumandan 5052,Bly olarak da bilinir.Diğer kumandanlar gibi çenelik takardı.

İnaloğulları

Diyarbakır’da (Amid) bir asra yakın hüküm sürmüş olan Türk beyliği. Sultan Melikşâh’ın ölümünden sonra çıkan karışıklıklar sırasında son Mervânî Emîri Nâsırüddevle Mansûr, Meyyâfârikîn’i alarak Diyârbekir bölgesindeki emirliğini tekrar kurmaya çalıştı. Fa...

Timurtaş

Timurtaş, (ö. 1328), İlhanlı emiri, başvezir Emir Çoban'ın ikinci oğlu.

temürtaş

Timurtaş, (ö. 1328), İlhanlı emiri, başvezir Emir Çoban'ın ikinci oğlu.