Targum

Kısaca: Targum (İbranice: תרגום‎, Çoğul: targumim, Anlamı: tercüme) İkinci Kudüs Tapınağı döneminden Orta Çağ'ın başlarına kadar geçen süreçte yazılıp derlenmiş Tanah'ın Aramice tercümesidir. Zamanında iki farklı Yahudi kültürü merkezi olan İsrail toprakları ve Babil'de yazılmış iki farklı tercüme bulunur. ...devamı ☟

Targum (İbranice:תרגום†Ž, Çoğul: targumim, Anlam:tercüme) İkinci Kudüs Tapınağı döneminden Orta Çağ'ın başlarına kadar geçen süreçte yazılıp derlenmiş Tanah'ın Aramice tercümesidir. Zamanında iki farklı Yahudi kültürü merkezi olan İsrail toprakları ve Babil'de yazılmış iki farklı tercüme bulunur. Bu iki toplumun da lingua franca'sı Aramice'ydi. Tanah'ın anlaşılabilmesi için tercüme edilmesi şart olmuştu. Tercümelerde midraşsal tutum sergilenirken insanbiçimcilikten kaçınılmıştır.Oesterley, W. O. E. & Box, G. H. (1920) A Short Survey of the Literature of Rabbinical and Medií¦val Judaism, Burt Franklin:New York. Aramca Targumlar Hristiyan Süryaniler tarafından da kullanılmıştır. İki "resmi" Targumim Ayin amaçlı kullanılan en önemli iki targum: * Tora üzerine yazılan Targum Onkelos * Nevi'im üzerine yazılan Targum Jonathan ben Uzziel Bu iki targum Babil Talmud'unda targum dilan ("bizim targumumuz") olarak geçtiği için dini açıdan resmileşmiştir. Talmud çağlarında Targum Onkelos Tora ile birlikte, Targum Jonathan ben Uzziel ise Nevi'im ile birlikte okunurdu. Bu gelenek Yemen Yahudileri tarafından hala icra edilmektedir. Yemen Yahudiler'i ayinlerine targum kullanan tek Yahudi cemaatidir. Talmud'da söylendiği üzere "Kişi cemaatiyle birlikte her zaman kutsal yazıları iki kere , targumu da bir kere gözden geçirmelidir".Talmud - Berakhot 8a-b Bu iki targumim, doğu targumları da denen Babil targumu'nun bir parçasıdır. (Batı targumlarına "Kudüs Targumu" / "Targum Yeruşalmi" denir). Talmud sonrası çağlarda Aramice önemini yitirilip unutulmaya başlanınca targumlar okunmaz oldu. Fakat Yemen'de Saadia Gaon'un tefsir denilen Tora'nın Arapça tercümesi Aramice targumlar yerine kullanılmaya başlandı. Yahudi cemaatleri Aramice konuşmayı bıraktıktan sonra bile targumlar önemini yitirmedi. Örneğin, Rashi'nin tesfirlerinde targumlar en büyük kaynaklardır. Targum Ketuvim Tora ve Nevi'im adına resmi olarak kabul edilen targumlar bulunmasına rağmen aynısı Ketuvim için geçerli değildir. Ketuvim, ayinlerde kullanılmadığı için tercümesi gereksiz görülmüştür. Talmud'da anlatıldığına göreTalmud - Megilah 3a, Jonathan Ben Uzziel Ketuvim'in tercümesini yazmak istemiş fakat cennetten gelen bir ses bunu yasaklamıştır çünkü Ketuvim'de Mesihin geleceği tarih gizlidir ve bunu ifşa etmek yasaktır. Yine de batı targumlarında Ketuvim tercümelerine yer verilmiş fakat ayinlerde kullanılmadığı için özen gösterilmeyip korunmamıştır. Ketuvim targumları Filistin'den İtalya'ya ordan da orta çağ Aşkenaz ve Sefarad Yahudilerine ulaşmıştır.

Kaynaklar

Vikipedi

Targum

1. anlamı eskiden Musevilerin kullandığı Arami diline tercüme olunan Tevrat kısımlarından biri.

Targum

Targum İngilizce anlamı ve tanımı

Targum anlamları

  1. (noun) A translation or paraphrase of some portion of the Old Testament Scriptures in the Chaldee or Aramaic language or dialect.

Targum tanım:

Kelime: Tar·gum
Söyleniş: 'tär-"gum, -"güm
İşlev: noun
Kökeni: Late Hebrew targum, from Aramaic, translation
: an Aramaic translation or paraphrase of a portion of the Old Testament

Targum

Almanca Targum kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. translation of the Old Testament into Aramaic (Biblical)

Targum

İspanyolca Targum kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. Targum, translation of the Old Testament into Aramaic (Biblical)

Targum

İngilizce Targum kelimesinin Flemenkçe karşılığı.
zn. Vertaling (Bijbels)

Targum

n. translation of the Old Testament into Aramaic (Biblical)
n. Targum, translation of the Old Testament into Aramaic (Biblical)
n. Targum, translation of the Old Testament into Aramaic (Biblical)

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Ester Kitabı
4 yıl önce

targumları üretilmiştir fakat bugüne kadar sadece iki tanesi varlığını sürdürebilmiştir: Targum Rişon (Birinci Targum) ve Targum Şeni (İkinci Targum)...

Yunus Kitabı
4 yıl önce

(ör: Targum) ve Yunanca (ör: Septuagint) tercümeler bu hareketin kanıtıdır. Yunus kitabı söz konusu olunca buna en güzel örnek Yunus Targumu'dur. Yunus...

Nefilim
1 yıl önce

ilişkiye girmesi ile ilişkili olduğuna dair ilk açıklamalar Targum Pseudo-Jonathan adlı targumda görülür. Bu yorumlama modern Hristiyan tefsircileri arasında...

Yunus (Peygamber)
11 ay önce

..Tanrı belki halimizi görür de yok olmayız..." diye yazarken Yunus Targum'unda bu pasaj "...belki Tanrı'dan üzerimize rahmet gelir..." yazmaktadır....

Tevrat
1 yıl önce

okunduğunda anlaşılabiliyordu. Targum adlandırılan bu tercümelerin M.S. beşinci yüzyıldan sonra yapıldıkları düşünülüyor. Aramca Targumlar orijinal metne bağlı...

Tevrat, Abraham ibn Ezra, Ahkaf Suresi, Allah, Aramice, David, En'am Suresi, Eski Ahit, Eski Antlaşma, Haham, Hamursuz Bayramı
Tulpar
1 yıl önce

atlarına misal olarak, Alpamıs'ın bayşubarı, Kobılandı'nın Tayburılı, Er Targının Karakaskası, Kabanbay'ın Kubası, Bugıbay'ın Akanseri'nin Kulageri.Karaserkesi...

Tulpar, Mitoloji, Pegasus, Taslak, Tatar, Türk mitolojisi, Yunan mitolojisi
Allah
1 yıl önce

..Tanrı belki halimizi görür de yok olmayız..." diye yazarken Yunus Targum'unda bu pasaj "...belki Tanrı'dan üzerimize rahmet gelir..." yazmaktadır....

Allah, 548, Ahiret, Akide, Ali, Arapça, Cihad, Ebced, Ebu Bekir, Ehli Beyt, Fıkıh
Yoel Kitabı
4 yıl önce

Allen, p.19, although Calvin did lean toward a later dating ^ Allen 36 ^ Targum at 2:25; also margin of LXX manuscript Q, mid-6th century AD ^ See Allen...