Tarih VakfıTarih Vakfı, merkezi İstanbul`da bulunan bir Sivil Toplum Kuruluşu`dur.

1991`in Eylül ayında 264 aydın girişimci tarafından ``Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı`` adıyla kurulan oluşum, 2005 Nisan ayındaki kongresinden sonra ``Tarih Vakfı`` adını almıştır.

Amacı

Vakıf, Türkiye`de insanların tarihe bakışlarına yeni bir içerik, zenginlik kazandırmayı ve tarihi mirasın korunmasını köklü bir duyarlılıkla, geniş toplum kesimlerinin katılımıyla gerçekleştirmeyi, tarih bilincini geliştirip yaygınlaştırmayı amaçlamaktadır.

Etkinlikleri

Tarih Vakfı, bugüne kadar 56 proje, 19 sergi, 10 kongre, 6 konferans, 33 sempozyum, 32 atölye, 78 söyleşi, 23 panel gerçekleştirmiş, 163 sayı Toplumsal Tarih Dergisi ve 59 sayı İstanbul Dergisi yayınlamıştır. Tarih Vakfı yayıncılık faaliyetleri kapsamında alanlarında çok büyük bir boşluğu dolduran İstanbul Ansiklopedisi ve Sendikacılık Ansiklopedisi gibi iki dev eserin yanında toplam 320 kitap yayınlamıştır.

Projeler

 • Mardin`in İnsan Manzarası: Mardin Sanal Kültür Merkezi [1]
 • Akdeniz Sesleri Projesi
 • Eyüp Oyuncakçılığını Canlandırma Projesi [2]
 • Sivil Toplum Kuruluşları Rehberi 2004-2005 [3]
 • Tarihe Bin Canlı Tanık
 • Avrupa Yayınları Projesi [4]
 • Türkiye`de İnsan Hakları ve Sivil Toplum Gelişiminin Görsel Anlatımı Projesi [5]
 • Ders Kitaplarında İnsan Hakları Projesi [6]
 • Osmanlı Bankası Arşiv Merkezi Bankacılık ve İktisat Tarihi Ödüllü Yarışma Projesi (15.03.2002]
 • Akdeniz`de Tarih Öncesi Alanlar Projesi [7]
 • Avrupalı-Türkiyeli Tarih Öğretmenleri Buluşması Projesi [8]
 • Balkan Tarih Ders Kitapları Projesi [9]
 • Egebank Kurum Tarihi Projesi [10]
 • Osmanlı`dan Günümüze Bankacılık ve İktisat Kitapları Bibliyografyası Projesi [11]
 • Bankacılık Ve Finans Tarihi Araştırma Yarışması Projesi [12]
 • Üniversite Öğrencileri Tarih Yarışması Projesi [13]
 • Basında Osmanlı Bankası 1850-2000 Projesi [14]
 • Cenajans Grey Kurum Tarihi [15]
 • Anadolu`da Biranın Tarihi Ve Efes Pilsen [16]
 • Yerel Tarih Grupları Projesi [17]
 • İş Bankası Kurum Tarihi [18]
 • I. Uluslararası Sinema-Tarih Buluşması [19]
 • Tekel İşletmeleri Kurum Tarihi [20]
 • “Cumhuriyet`in Anıları” Sözlü Tarih Ve Belgesel Film Projesi [21]
 • Liseli Gençlerin Gözüyle Cumhuriyetimiz Yerel Tarih Yarışması [22]
 • Pertev Naili Boratav Arşivi Projesi [23]
 • İnterbank Kurum Tarihi [24]
 • Demirbank Kurum Tarihi [25]
 • Cumhuriyet`in 75. Yıl Projeleri [26]
 • Sendikal Eğitim Atölyeleri [27]
 • Esbank Kurum Tarihi [28]
 • Osmanlı Bankası Kurum Tarihi Projesi [29]
 • 1960 Sonrasında İç Göç, İşçiler ve Sendikalar Projesi [30]
 • Emlak Bankası Kurum Tarihi Projesi [31]
 • SSK Tarihi [32]
 • SEKA Tarihi [33]
 • İstanbul STK Tarihi Projesi [34]
 • Sivil Toplum Kuruluşları Rehberi 1995-1996 [35]
 • Önde Gelen Sivil Toplum Kuruluşları Araştırması Projesi [36]
 • İstanbul Darülaceze Müessesesi Tarihi [37]
 • Darphane Geçiçici Kullanıma Hazırlık [38]
 • Birleşmiş Milletler Habitat İstanbul Zirvesi [39]
 • Lise Öğrencileri Tarih Bilinci Anketi Projesi [40]
 • Türk Müziği Günleri Projesi [41]
 • Taş Plak Projesi [42]
 • I. Tarih ve Deniz Şenliği Projesi [43]
 • İstanbul Kültür Ve Doğa Varlıkları Arşivi Projesi [44]
 • Eyüp Projesi [45]
 • 1993 İstanbul Yılı Koordinatörlüğü Projesi [46]
 • Tariş Tarihi [47]
 • İstanbul Ansiklopedisi Projesi [48]
 • İstanbul Müzesi Projesi [49]
 • Milli Piyango Tarihi [50]
 • İSKİ Arşivinin Yeniden Düzenlenmesi ve İSKİ Kurum Tarihi [51]
 • Gençler Aile Tarihi Yazıyor Projesi [52]
 • Okullara Kitap Gönderim Projesi [53]


Sergi

 • Osmanlıdan Günümüze Hayallerin Gerçekleştiği 100 Yıl Sergisi [54]
 • Josephine Powell Kolleksiyonundan Kilim Örnekleri Sergisi [55]
 • Bankalar Caddesi: Osmanlı`dan Günümüze Voyvoda Caddesi Sergisi [56]
 • Taşın Ve İnancın Şiiri Mardin Sergisi [57]
 • Çevremizdeki Tarih Sergisi [58]
 • "Avrupalılar" Fotograf Sergisi [59]
 • Osmanlı`dan Günümüze Kağıt Para: Nakden Tarih Sergisi [60]
 • Cumhuriyet`in Aile Albümleri Sergisi [61]
 • Üç Kuşak Cumhuriyet Sergisi [62]
 • Osmanlı Bankası Arşivinden Tarihten İzler Sergisi [63]
 • Anadolu`da Konut Ve Yerleşme Sergisi [64]
 • Dünya Kenti İstanbul Sergisi [65]
 • Darphane`den İstanbul Müzesi`ne Sergisi [66]
 • "Elveda Doğduğum Toprak " Fotoğraflarla Anadolu`nun 150 Yıllık Göç Tarihi Sergisi [67]
 • Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Sergisi [68]
 • Eyüp İçin Bir Gelecek Sergisi [69]
 • İstanbul Ve Deniz Sergisi [70]
 • Ara Güler Fotoğraf Sergisi [71]
 • 1946-1980 Seçim Afişleri Sergisi [72]


Kongreler

 • Tarih Vakfı`nın 5. Uluslararası Tarih Kongresi Tarihsel Sosyoloji [73]
 • IV.Uluslararası Tarih Kongresi [74]
 • Tarih Öğrencileri Kongresi [75]
 • III Uluslararası Tarih Kongresi [76]
 • Doğu ile Batı Kavşağında Yatırımlar Kollokyumu [77]
 • “Bilanço 98” Türkiye Cumhuriyet`inin 75 Yılına Toplu Bakış Uluslararası Kongresi [78]
 • Türkiye Cumhuriyeti`nin 75 Yılına Toplu Bakış Uluslararası Kongresi [79]
 • Uluslararası Kültür Mirası Kongresi [80]
 • II.Uluslarası Tarih Kongresi [81]
 • I. Uluslararası Tarih Kongresi [82]


Sempozyum

 • İnsan Hakları Eğitimi ve Ders Kitabı Araştırmaları Uluslararası Sempozyumu [83]
 • Türkiye`de Sivil Toplum Kuruluşları Sempozyumu XIV [84]
 • Türkiye`de Sivil Toplum Kuruluşları Sempozyumu XIII [85]
 • Mehmet Ali Aybar Anısına “Türkiye`de Değişim Ve Ordu” Sempozyumu [86]
 • Türkiye`de Sivil Toplum Kuruluşları Sempozyumu XII [87]
 • Türkiye`de Sivil Toplum Kuruluşları Sempozyumu XI [88]
 • Türkiye`de Sivil Toplum Kuruluşları Sempozyumu X [89]
 • Türkiye`de Sivil Toplum Kuruluşları Sempozyumu VIII [90]
 • Mehmet Ali Aybar Anısına Geçmişten Günümüze Türkiye`de Anayasayı Değiştirme Çabaları Sempozyumu [91]
 • Türkiye`de Çevrenin Ve Çevre Korumanın Tarihi Sempozyumu [92]
 • Türkiye`de Sivil Toplum Kuruluşları Sempozyumu VI [93]
 • Türkiye`de Kurum Tarihçiliği Sempozyumu II [94]
 • Mehmet Ali Aybar Anısına Yeni Siyaset Biçimleri Sempozyumu [95]
 • Türkiye`de İçgöç: Sorunsal Alanları ve Araştırma Yöntemleri Sempozyumu [96]
 • Ders Kitapları Aracılığıyla Türk Alman İlişkileri Sempozyumu [97]
 • Fotoğraflarla İnsan Hakları Sergisi [98]
 • Türkiye`de Sivil Toplum Kuruluşları Sempozyumu III [99]
 • Arşivcilik Sorunları Sempozyumu [100]
 • Türkiye`de Kimlik Ve Normların Değişimi Sempozyumu [101]
 • Türkiye`de Sivil Toplum Kuruluşları Sempozyumu II [102]
 • Emeğin Ve Sendikal Örgütlenmenin 100 Yılı Sempozyumu [103]
 • Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Uygulamaları Ve Sorunlar Sempozyumu [104]
 • Türkiye`de Sivil Toplum Kuruluşları Sempozyumu I [105]
 • Tarih Öğretimi ve Ders Kitapları Sempozyumu [106]
 • Eyüp, Dün Bugün Sempozyumu [107]
 • Türkiye`de Kooperatifçilik Hareketi ve 80. Yılında Tariş [108]
 • Tarih ve Deniz Sempozyumu [109]
 • Toplumsal Tarih Müzesi Kuruluş Sorunları Sempozyumu [110]
 • Toplumsal Tarihte Çocuk Sempozyumu [111]
 • İstanbul Üzerine Beklentiler ve Ütopyalar Sempozyumu [112]
 • Osman Hamdi Bey Sempozyumu [113]
 • Türkiye`de Kurum Tarihçiliği Sempozyumu I [114]
 • Ekonomik ve Toplumsal Mirasımız Sempozyumu [115]


Konferans

 • Kuşaklar, Deneyimler, Tanıklıklar: Türkiye`de Sözlü Tarih Çalışmaları Konferansı [116]
 • Ankara Konferansları [117]
 • Ankara Konferansları [118]
 • Ankara Konferansları [119]
 • Ankara Konferansları [120]
 • Ankara Konferansları [121]


Panel

 • 10 Yılda İstanbul Ve İstanbul Dergisi Paneli [122]
 • Tarihi Silahsızlandırmak Paneli [123]
 • Gaziantep Yerel Tarih Grubu Toplantısı [124]
 • Antakya Yerel Tarih Grubu Toplantısı [125]
 • Ünye Yerel Tarih Grubu Toplantısı [126]
 • Mersin Yerel Tarih Grubu Toplantısı II [127]
 • Yerel Tarih Grupları Değerlendirme Toplantısı [128]
 • Zeugma Yalnız Değil Paneli [129]
 • Barajlar Ve Tarihi Miras Toplantısı - Gaziantep [130]
 • Ankara Yerel Tarih Grubu Toplantısı [131]
 • Mardin Kentsel Koruma Projesi Toplantısı [132]
 • Mardin Kentsel Koruma Projesi Toplantısı [133]
 • Mersin Yerel Tarih Grubu Toplantısı I [134]
 • Toplumsal İletişim Yolu Olarak Müzeler [135]
 • Tarih Bilinci ve Gençlik [136]
 • Geçmişten Gelen Sesler: Sözlü Tarih [137]
 • Çizgi Roman ve Çocuk [138]
 • Türkiye`de Çıkan Çocuk Dergileri [139]
 • Türkiye`de Çocuk Edebiyatının Sorunları [140]
 • İstanbul Kütüphaneleri [141]
 • Cumhuriyet ve İstanbul [142]
 • İstanbul ve Kitaplar [143]
 • İstanbul`da Avam Edebiyatı [144]


Atölye

 • Ders Kitaplarında İnsan Hakları Projesi Eğitici Eğitimi Atölyesi [145]
 • Diyarbakır Sözlü Tarih Atölyesi [146]
 • Tarih Eğitiminin Yeniden Yapılandırılması Atölyesi [147]
 • Avrupalı Türkiyeli Tarih Öğretmenleri Buluşması IV [148]
 • Avrupalı Türkiyeli Tarih Öğretmenleri Buluşması III [149]
 • Avrupalı Türkiyeli Tarih Öğretmenleri Buluşması II [150]
 • Avrupalı Türkiyeli Tarih Öğretmenleri Buluşması I [151]
 • Türkiye`de Coğrafya Eğitimi ve Coğrafya 2001 Projesi Atölyesi [152]
 • Balkan Tarih Ders Kitaplarının İyileştirilmesi Projesi Atölyesi [153]
 • Tabularımız ve Tarihçiliğimiz Atölyesi [154]
 • Balkan Tarih Ders Kitaplarının İyileştirilmesi Projesi Uluslararası Planlama Atölyesi (16.06.2001]
 • Yerel Tarih Çalışmalarında Sözlü Tarih Atölyesi - Konya [155]
 • Yerel Tarih Çalışmalarında Sözlü Tarih Atölyesi - Antakya [156]
 • Bankalar Caddesi Örneğinde İstanbul`da Sosyal-Kültürel-Ekonomik Gelişim Atölyesi [157]
 • Bilgi, İletişim Teknolojilerinin Kullanımı ve Sendikalar Atölyesi [158]
 • Sendikalar ve Üniversiteler Atölyesi [159]
 • Yerel Tarih Çalışmaları Eşgüdüm Atölyesi [160]
 • Tarih Yazıcılığı Atölyesi [161]
 • Türkiye`de Halkbilimi Arşivlerinin Tasnif Sorunları Atölyesi [162]
 • Cumhuriyetin İlanından Günümüze Avrupa`da Türk İmajı Uluslararası Atölyesi [163]
 • Yazılı Mazemenin Sendikal Eğitimde Kullanılma Olanakları Atölyesi [164]
 • Yeni Teknolojilerin Sendikal Eğitimde Kullanılma Olanakları Atölyesi [165]
 • Sendikalarda Uzman Eğitim Atölyesi [166]
 • Sendikalarda Kadın Eğitimi Atölyesi [167]
 • Sendikalarda Eğitim Teknikleri Atölyesi [168]
 • Sendikal Eğitimin Dünü, Bugünü, Geleceği Atölyesi [169]
 • Eyüp Tarihi Projesi Atölyesi [170]
 • Sözlü Tarih Atölyesi II [171]
 • Kent ve Toplumsal Tarih Müzeleri Atölyesi [172]
 • Kent Tarihçiliği Atölyesi [173]
 • Global Şehirlerde Yerel Kültürler Atölyesi [174]
 • Sözlü Tarih Atölyesi I [175]


SöyleşiKurucu üyelerYönetim Kurulu

 • Prof. Dr. Murat Belge
 • Halim Bulutoğlu ``Yönetim Kurulu Başkanı``
 • Doç. Dr. Esra Danacıoğlu
 • Prof. Dr. Edhem Eldem ``Başkan Yrd.``
 • Yrd. Doç. Dr. Ferdan Ergut ``Başkan Yrd.``
 • Sülün Falay ``Sayman Üye``
 • Doç. Dr. Murat Güvenç ``Genel Sekreter``
 • Prof. Dr. Uygur Kocabaşoğlu
 • Ersin Salman
 • Prof. Dr. İlhan Tekeli
 • Mete Tunçay


Yayınlarından Bazıları

 • Avrupa`da Ne Gördüm
 • İstanbul Gezi rehberi
 • İstanbul 1920
 • Tarih Eğitimi ve Tarihte "Öteki" Sorunu
 • Toplumsal Tarih
 • Ders Kitaplarında İnsan Hakları


Profesyonel hizmet alanları

 • Kurum Tarihi
 • Aile Tarihi
 • Sektör Tarihi
 • Kent Tarihi
 • Sözlü Tarih Görüşmeleri
 • Grup Kent, Semt, Sit Alanları Ve Müze Gezileri
 • Şirket Yöneticilerine Tarih Konferansları
 • Özel Grup Osmanlıca Kursları


LinklerKaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Tarih Vakfı Resimleri

Toplumsal Tarih
1 yıl önce

Toplumsal Tarih, 1994’ten bu yana Tarih Vakfı tarafından çıkarılan Türkçe aylık tarih dergisi. Kurucusu ve ilk editörü Mete Tunçay’dır. Toplumsal Tarih dergisinden...

Cem Vakfı
1 yıl önce

Cem Vakfı, diğer adıyla Cumhuriyetçi Eğitim ve Kültür Merkezi Vakfı, 27 Mart 1995 tarihinden bu yana faaliyet göstermekte olan vakıf. Kuruluşundan itibaren...

Cem Vakfı, Alevi, Alevilik, Cem Radyo, Cem Tv, Cumhuriyet, Dergi, Dil, Din, Kitap, Konferanslar
Mehmetçik Vakfı
1 yıl önce

"Mehmetçik Vakfı: Tarihçe". Arşivlenmesi gereken bağlantıya sahip kaynak şablonu içeren maddeler (link) TSK Mehmetçik Vakfı Web Sitesi27 Eylül 2018 tarihinde Wayback...

Mehmetçik Vakfı
Hacı Ömer Sabancı Vakfı
1 yıl önce

Hacı Ömer Sabancı Vakfı ; Sabancı Holding'i bünyesinde bulunduran Sabancı ailesi tarafından yardım faaliyetleri amacı ile 1974 yılında kurulan vakıf....

500. Yıl Vakfı Türk Musevileri Müzesi
1 yıl önce

500. Yıl Vakfı Türk Musevileri Müzesi, 500. Yıl Vakfı tarafından topluma Türk Yahudilerinin gelenekleri ve tarihi açısından bilgi sunmak amaçlı kurulmustur...

Nobel Vakfı
1 yıl önce

Nobel Vakfı (İsveççe: Nobelstiftelsen) Nobel Ödüllerinin idaresi ve finansal yönetimi için 29 Haziran 1900 tarihinde kurulan, özel kuruluş. Vakıf, dinamitin...

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı
1 yıl önce

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı, daha önce muhtelif tarihlerde kurulmuş olan Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerini Güçlendirme Vakıflarının birleştirilmesi...

Dünya Doğayı Koruma Vakfı
1 yıl önce

Dünya Doğayı Koruma Vakfı (World Wide Fund for Nature ya da kısaca WWF), doğanın zarar görmesini durdurmayı ve verilen zararları onarmayı amaçlayan uluslararası...

Dünya Doğayı Koruma Vakfı, 1961, 1996, 2001, Deniz, Doğu Karadeniz, Kafkasya, Kaynak (coğrafya), Kaş, Antalya, Konya, Kuzey Amerika