Tarihi Katalan Atlası, 14. yüzyıl Avrupasının yer aldığı tarihi açıdan 14. yüzyıl Avrupasını özetleyen önemli bir atlas. Bu atlasta Anadolu beylikleri hakkında bilgiler de yer almaktadır.

Tarihi Katalan Atlası

Tarihi Katalan Atlası, 14. yüzyıl Avrupasının yer aldığı tarihi açıdan 14. yüzyıl Avrupasını özetleyen önemli bir atlas. Bu atlasta Anadolu beylikleri hakkında bilgiler de yer almaktadır. Atlasta Avrupa, İskandinavya, Mısır, Afrika, Çin, Hazar denizi, Arabistan, Orta Asya gibi bölgeler pek çok figürle ve yazıyla anlatılmıştır.

Ayrıca bakınız

* De Virga Haritası

Yanıtlar