Tarihi roman veya tarihsel roman, tarihin değişik dönemindeki olayları ile ilgilidir. Konularını tarihi olaylardan ya da tarihte yaşamış kahramanlarla, onları kuşatan gerçek veya hayali kişilerin hayat ve maceralarından alan roman türüdür.

Tarihi roman

Tarihi roman ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Tarihi roman

Yanıtlar