Tarihi Ve Etimolojik Türkiye Türkçesi Lugatı

Kubbealtı Lügatı

``Kubbealtı Lugatı, Asırlar Boyu Tarihi Seyri İçinde Misalli Büyük Türkçe Sözlük``, İlhan Ayverdi, redaksiyon-etimoloji Ahmet Topaloğlu, etimoloji Hayri Bilecik, imla Mustafa Tahralı, tashih Fahrünnisa Bilecik, dizgi Hülya Uğur.Kubbealtı Neşriyatı, İstanb...

sözlük

Sözlük bir dilin veya dillerin kelime haznesini (sözvarlığını), söyleyiş ve yazılış şekilleriyle veren, kelimenin kökünü esas alarak, bunların başka unsurlarla kurdukları sözleri ve anlamlarını, değişik kullanışlarını gösteren eser.

Sevan Nişanyan

Ermeni asıllı Türk vatandaşı yazar. 1956 yılında İstanbul`da doğdu. Orta öğrenimini Işık Lisesi ve Robert Kolej`de tamamladı. Ardında ABD`ye giderek Yale Üniversitesi ve Columbia Üniversitesi`nde tarih, felsefe ve Güney Amerika Siyasal Tarihi üzerine eğit...

salmastra

Biri hareketli, diğeri sabit bulunan iki makina parçası arasında sızdırmazlık sağlayan parçalara salmastra denir. Genelde pompa, musluk, mil yatağı gibi yerlerde kullanılır.

halk etimolojisi

Halk etimolojisi, çözümlenmesi zor yabancı gelen bilinmedik bir formdan daha bilindik yerli bir forma zaman içinde dönüşen ve etimolojik açıdan yanlış ve yakıştırma olan kelime ya da deyim[http://books.google.com/books?id=ONY_EVd9zNYC&printsec=frontcover&...

Türkçe'nin anadil olarak dünyadaki yeri

TÜRKÇENİN LEHÇELERİ VE YAYILDIKLARI COĞRAFYA Burada, (biri dışında) tüm Türk topluluklarının kendi dillerini yani Türkçenin lehçelerini ve şivelerini anadil olarak konuştukları kabulu kesinlikle yanlış olmayacaktır. İkinci dil olarak ise, geçmişte veya...

Türkçe Dil Bilgisi

Yazılı metinlere göre en eski Türkçe 6 ve 10. yüzyıllar arasında Orhun ve Yenisey Anıtları'nın, Uygurca metinlerin bulunduğu dönemdedir. Bunların Göktürk dilini Vilhelm Thomsen 1893

Türk Dili Grameri

Türkçe dil bilgisi veya dilbilgisi,veya 88 Türkçeyi meydana getiren ses, kelime yapılışı, kelime hazinesi, anlam değişmeleri, cümle kuruluşu ve yapısı gibi öğeleri inceleyip kurallara bağlayan bilimdir. Yazılı metinlere göre en eski Türkçe 6-10. yy.

Türk dili tarihsel gelişimi

Türk dillerinin yazılı metne dayalı tarihleri 7.-9. yüzyıl Orhon Türkçesine kadar uzansa bile, Türkiye Türkçesi için, Anadolu'ya göç eden Oğuzların 11. yüzyıldan sonra kendi lehçeleri üzerine kurdukları yazı dilini başlangıç saymak gerekir. 15. yüzyıla...

Aid