Tarihsel

Tarih geçmişteki olaylara ait bilgilerin keşfi, toplanması, bir araya getirilmesi ve sunulması bilimidir. Tarihi bilgi, geçmişteki olaylara ilişkin tüm bilgilerin, olayların vuku bulduğu dönemin şartları göz önüne alınarak, mümkün olduğunca nesnel bir şekilde sunulması ile oluşur.

Tarihsel

Tarihsel ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Tarih

Tarihsel

Tarihe dair, tarihle ilgili, tarihî.

İlgili konuları ara

Yanıtlar