TASARRUF ETMEK (türkçe) anlamı
1. bir malın iyesi olmak
2. onu istediği gibi kullanmak.
3. para biriktirmek.
4. bir şeyi dikkatli ve idareli kullanmak.
TASARRUF ETMEK (türkçe) ingilizcesi
1. v. save
2. save up,
TASARRUF ETMEK (türkçe) fransızcası
1. économiser
2. posséder
3. épargner
TASARRUF ETMEK (türkçe) almancası
1. v. einsparen
2. sparen
3. zusammensparen
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu

Mevduat sigortası sistemi mevduatın korunmasına ilişkin günümüze kadar oluşturulan kurumların en gelişmişidir. Sistem mevduat sahibi, mevduatı kabul eden banka ve mevduatı sigorta altına alan kurum arasında işlemektedir. Yaptırım gücünü ise ülke mevzuatına dayalı hukuk ...

Enter

Enter şu anlamlara gelebilir:

Save

Save (Farsça: ساوه), İran'ın Merkezi Eyaleti'nde şehir.

Snowball

Snowball ismi, Amerikan animasyon TV dizisi Simpsonlar'da Simpson ailesinin sahip olduğu beş kediyi ifade etmektedir.

Mukataa

Mukataa hazinenin gelir kaynaklarından biri. Devlete ait bir arazi veya varidatın (gelirin) bir bedel mukabilinde kiraya verilmesi veya geçici olarak temlikidir. İslam devletlerinde mukataa usulü eskiden beri kullanılmakta idi. Osmanlılarda mukataalar, devlete ait gelirlerin tahsili veya ...

Tasarruf

Tasarruf Herhangi bir şeyi dilediği şekilde kullanma hakkı, kullanım yetkisi; para veya başka bir nesneyi hesaplı harcama, dikkatle kullanma; para biriktirmek; bir sanatı tam yetkiyle icra etme. Bunların yanı sıra idareli kullanma, sarfetme, tutumlu olma, harcamalarda israftan ve ...

Radyatör

Radyatör Sıcak sulu ısıtma sistemlerinde, ısıtılacak mahallin uygun bir yerine yerleştirilen ısıtıcı yüzeyi geniş cihaz. Günümüzde çok yaygın olarak kullanılan kaloriferli, sıcak sulu ısıtma sistemlerinde, kazan dairesinde ısınan sıcak su; daha çok pencere önlerindeki ...