12. yüzyılda Moğolistan'da 5 büyük kabile konfederasyonlarından biridir. Tatar ismi tarihte ilk kez 732 senesinde zikredildi.

Tatar Konfederasyonu

 12. yüzyılda Moğolistan'da 5 büyük kabile konfederasyonlarından biridir. Tatar ismi tarihte ilk kez 732 senesinde zikredildi.  Tatarlar 5. yy. da Gobi Çölünün kuzeydoğusunda bulunmaktadılar ve 10.yy. da Liao Hanedanı'nı kuracak olan Hitayların konularıdır.   

Yanıtlar