Tatarlar

Kısaca: Tatar sözü, çeşitli zamanlarda değişik anlamlarda kullanılmıştır. Ruslar bu deyimi, yüzyıllar boyunca, Avrupa Rusyası’nda yaşayan Türk soylu Müslümanlar için kullanmışlardır ...devamı ☟

Tatarlar
Tatarlar

Tatarlar Türkistan’ın doğusundan, Cengiz İmparatorluğu zamanında Kırım ve Anadolu’ya yayılan bir kavim.

Muhtelif zamanlarda, muhtelif manalarda kullanılan Tatar kelimesi, daha ziyade Moğolları ve Türkleri ifade etmiştir. Tatar kelimesine, ilk olarak Orhun Kitabeleri'nde, İstemi Han'ın bir merasimine gelenler listesinde rastlanmaktadır. Aynı şekilde Kültigin ve Bilge Kağan kitabelerinde de Tatarlar, çeşitli vesilelerle anılır. Bu kitabelerde Otuz-Tatarlar olarak geçen kavim, Göktürk ve Uygur kitabelerinde Dokuz-Tatarlar şeklinde geçer. Bayan-Çur Kağan kitabesinde, Uygurlar'la Tatarların yaptıkları savaşlar anlatılır. Farklı devirlerde yazılan yukarıdaki kitabelere bakılırsa, Otuz-Tatarların Moğol, Dokuz-Tatarların ise Türk olmaları muhtemeldir.

Türk ve Moğol menşeli olmak üzere iki grup olarak kabul edilen Tatarların, Asya’dan batıya yayılmaları, iki dalga halinde olmuştur. Atilla zamanındaki savaşlar esnasında batıya gitmişlerse de, çoğunluğu geriye dönmüş ve bir kısmı, Kuzey Kafkasya ve Karadeniz’de Bulgar birliğini kurmuşlardır. Altıncı asırda, bu birlik dağılmış ve Balkanlar’a doğru göçmüşlerdir. İkinci dalga ise, Cengiz Hanın savaşları esnasında vuku bulmuştur. Moğol İmparatorluğunun dağılmasından sonra, batıya gelen Türk çoğunluklu Tatarlar, Altınordu Devleti'ni kurmuşlardır.

Moğolların Ortadoğu’ya yayılmaları esnasında, geniş bir Moğol ve Türk topluluğu da Anadolu’ya gelmiştir. Tarihi kaynaklarda Tatar olarak anılan bu zümrenin beyleri, İlhanlıların hizmetine girmişlerdir. On beşinci asırdaki kaynaklarda, bunlara, Kara Tatar denilmekle beraber, bunların aynı isimdeki boyla münasebetleri yoktur.

Anadolu’ya gelmiş olan Tatarlar, elli iki oymağa ayrılmışlardı. Orta Anadolu ve Doğu Anadolu’nun batı kesimlerinde zengin otlaklara sahiptiler. Hayvancılık sayesinde rahat bir hayat süren Tatarlar, vergi de vermiyorlardı. Yıldırım Bayezid Han'ın Anadolu’yu fethi sırasında Osmanlı hizmeti altına giren Tatarlar, menfaatlerini her zaman kuvvetli bir hükümdarın emri altında olmakta görmüşlerdir. Ankara Savaşı'ndan sonra Timur Han tarafından, Anadolu’dan göçe zorlanan Kara Tatarların büyük bir kısmı sürülmüştür. Anadolu’da kalabilenler de, zamanla Türkleşmişlerdir.

Göç etmeyip, Anadolu’da kalanlar, Fetret Devri'nde şehzadeler arasındaki mücadelede, önemli rol oynamışlardır. Sultan Çelebi Mehmed Han (1413-1421), iktidarı ele geçirdikten sonra, bunları Filibe civarında yerleştirmiştir.

Tatarların Türk olanları, günümüzde Rusya’nın ve dünyanın muhtelif bölgelerine yayılmışlardır. Tataristan, Başkırdistan, Çuvaşistan, Astırhan, Batı Sibirya, Ukrayna, Kafkasya, Türkistan ve Kırım’da toplu veya dağınık halde yaşamaktadırlar. Bu bölgelerin dışında Finlandiya, Mançurya, Kore, Japonya, ABD, Birleşik Almanya ve Türkiye’de Tatarlar bulunmaktadır. Ancak, Mançurya, Kore ve Japonya’daki Tatarların ekseriyeti, Türkiye’ye göç etmişlerdir.

Zamanımızda, özellikle Eskişehir civarında yaşayan ve Tatar olarak bilinenler ise, Kırım’dan göçmüş Türklerdir.

Kaynak

Rehber Ansiklopedisi

Ayrıca Bakınız

Türk Boyları

misafir - 8 yıl önce
Ruslar asırlar boyunca Tatarları Ruslaştırmak için uraşır ,ve burdada Türkler Tatarların Türk olduklarını idda eder .bu ne saçmalık yahu.Tatarlar Tatardır ,Moğollar da Moğol,evet Moğollar ve Tatarlar aynı coğrafiyada iç içe yaşamışlar (birbirilerinden gelin almış ve ticaret yapmışlar hatta savaşmışlar kendi aralarında ammaa Türklerle çoook yakın olmamışlar.Çingiz kaan Asya kıtasının nerdeyse tamamını istila ederken Tatarlar veya Moğollar geliyor dermiş.(korku içinde)..ne kadar cahilmiş herkes,Türkler geliyor demeleri lazımken.......Türkler Çingiz kaanı da Türk diyorlar ...(annesi Türkmüş....Merkitleri de Türk yaptılar iki dakikada)...hahhhaahha en büyük saçmalık ta bu zaten ....yani büyük başarıların hep türklerin olsun istiyorlar(sadece hayal edebilirler) BEN TATARIM ve gurur duyuyorum ve asla Türk değilim.Diller (lehçeleri)birbirine çok yakınmışta ...bu yüzden hepsi Türkmüş...hayır hepsi TATARDIR (demek geliyor içimden )ama ben hertür asimilasyona karşıyım ve tarihide yalan dolanla değiştirmeye çalışmam (bazıları gibi ve bunların içinde tatarlarda var,eh çürük elma heryerde vardır).Yani bütün dünya Tatarlar veya Moğollar diyecek , birileri de(özzelikle Türkler) yook aslında onların hepsi Türk idi diyecek....... Amerikadaki yerlilerde (Apaçiler) Türkmüş....))) evde Afrika kökenli muhabbet kuşum da Türk ....

misafir - 8 yıl önce
Timurlenk'e Senin yasin cok kucuk heralde, kendin soylemissin herkezden curuk elma cikar diye, bir kisim Turk boyle soylemis olsa bile bu butun Turklerin veya Turkiyenin gorusu sayilmaz. Madem bu kadar nefret ediyorsun Turklerden neden bu kadar iyi turkce ogrendin?nefretini cok iyi kusabilmek icinmi?

misafir - 8 yıl önce
Timurlenk bazı açılardan haklı. Herkesi Türk yaparak tarihi,anlayışları birbirine karrıştırmışlar. Aslında Türk boyu var iken diğer boylar da, Tatarlar da dahil olmakla, Kırqızlar, Uygurlar vb. vardı. Ama şimdi bir ortak adla bu boyları genellemek ihtiyacımız da var. bu durumda ne yapmalıyız? Ural- Altay, Fin Ugor gibi adlandırmalar geniş bir alana yayılan bu halkları ifade etmek için yeterli sayılamazlar.

misafir - 8 yıl önce
Tatarların türk olduğuna bir tatar olarak inanmıyorum, evet türk boylu olabiliriz fakat türk değiliz. Marco Polonun eserlerini okursanız, kendisi ilk Papa tarafından gonderilmiş sonra Kubilay Han için elçilik yapmış, hep tatarlardan ve moğollardan bahsediyor. Tatarlar türklerden çok moğollarla karışmış ki bu tatarların yüz fizyonomisine de yansıyor. ''Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine Bu hasret bizim!''

misafir - 8 yıl önce
gerçekten çok güzel yazmışsın timurlenk kardeşim bende bir nogay tatarıyım ve allaha şukürler olsun ki tatar dogduk tatar ölecegiz

misafir - 8 yıl önce
Arkadaşlar üşenmeyip burada bilgilerinizi paylaşmışınız elinizden geldiği kadar. Yazdıklarınızın içeriğine bakıldığında gün görmüş insanlar olduğunuz anlaşılabiliyor. Fakat ben şu olaydan hastalık derecesinde rahatsızlık duyuyorum ve rastgeldiğim tüm sitelerde insanları uyarıyorum. Lütfen Türkçemizi katletmeyelim! Mesela "k" yerine "q" "ay,oy" yerine "ai,oi" kullanmazsak veya "herkes" yazacağımız yerde "herkez" yazmazsak ölmeyiz değil mi?!

misafir - 8 yıl önce
Öncelikle"Türk" sözcüğü üzerinde durulması gerekir. Geçmişe dayanarak yapılan araştırmalar sonucunda "Türk ya da "Türük" sözcüğü bir budunun ya da bir soyun adı değildir,bu kesin. Türk sözünün anlamı güçlü, türeyen ve çoğalan demektir. Bir de bu sözün diğer anlamı ise de "töreli" yasalı demektir. Orhun Kök-Türk yazıtlarında geçen "Türük Oguz Begleri" sözleri ile başlayan konuşmada bu özellik açık ve net vurgulanmaktadır. "Oguz" sözü oklar demektir. Her og bir soy ya da bir boy demektir. "Türük Oguz Begleri" ise töresi olan boylar demektir. Önceleri bu oglar birliğini Sir Türük Oguzlar olarak yönetimi elinde tutan Hunlardı. Hunlardan sonra bu Sir Oglar Birliğinin yönetimini Kök-Türkler. Daha sonraki sürelerde Uygurlar,Kırgızlar,Karluklar,Karahanlılar,Türkmenler,Selçuklular,Osmanlılar ve en sonunda da Türkiye Cumhuriyeti ele geçirmişlerdir kesinti olmadan. Yani, bu çok uzun ömürlü Türük uygarlığı törelerini de koruyarak bugünlere gelmişler. Türük töresi içinde uzun yıllar hatta yüzyıllar içinde birlikte yaşamış olan bu oglar arasında hemen hemen aynı dil,din,dugu, kültür ve benzeri erdemleri paylaştılar.Bu töreli boyların birlikte ya da yan yana ve bir birlerine destak vererek yaşamaları genelde dil ve kültür birliğine ulaştılar. Olaya soy ya da ırk birliği olarak değil o eski devirlerde bu Türük Ogların kurmuş olduğu siyasi,kültürel,inanç,dil ve alış-veriş sirbirliğidir (boylar-oglar konfederasyonudur). Bu büyük oglar birliği süresince de doğaldır ki evlikler yolu ile de kan bağları da güçlenmiştir de.İşte bu nedenle de Tatarlar da bu Türük Oglar Birliğinin üyeleridir.

misafir - 8 yıl önce
sen ne dersen de yasamin degismezleri var,Anneini,babani ve soyunu degistiremezsin sen asimile olmus bir tatarsin yada asimile olmus bir TURK diyemeyecegim tarihinde yok TURKlerin yine sen olsan olsan cahil bir tatar olursun

misafir - 8 yıl önce
okudugum bazi yorumcu Tatar kardeslerim tarihimizi fazla arastirmamis gibi görünüyor.Bende Nogay boyundan gelen Tatarim Tatarlar dünya cografyasinda Kazan,Çerkez,Nogay,Karatay,Kirim,Ak tatar,Kara tatar diye bölünmek istenerek parçalanmaya çalisilmistir.Fakat bizler bu zamandan sonra birleserek dilimizi unutmayarak ancak örf ve adetlerimizi sürdürebiliriz.Hepimiz Türkçe nin lehçelerini konusan Türkleriz.

Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Tatarlar Resimleri

Kara Tatarlar
3 yıl önce

Kara Tatarlar, ya da Kara Tatar (Qarai, Qaray, Karai, Garai, Gharaei, Ghara Tatar, Qara Tatar, Türkçe: كرايلر‎, Türkçe: Kara Tatar, Türkçe: Küyin Tatar, Kırgızca: Керей...

Kara Tatarlar, Tarih, Taslak
Tatarca
3 yıl önce

adlandırılır. Çoğunluğu Rusya Federasyonu içindeki Tataristan'da yaşayan Tatarlar tarafından konuşulur. Tataristan Cumhuriyeti'nin Rusça ile birlikte iki...

Tatarca, Türk dilleri, Azerbaycanca, Gagavuzca, Hakasça, Hazarca, Karakalpakça, Kazan Tatar Türkçesi, Kıpçak grubu, Kırgızca, Kırım Tatar Türkçesi
Lipka Tatarları
3 yıl önce

Lipka Tatarları (Litvanya Tatarları, Lehistanlı Tatarlar, Lipkowie, Lipcani veya Muślimi olarak da bilinir) Polonya Tatarları, 6 asırlık bir zaman diliminde...

Tatarlar, Süloğlu
6 yıl önce

uzaklıktadır. ^ "Tatarlar, Turkey Page" (İngilizce). Fallingrain.com. Erişim tarihi: 14 Ocak 2021.  ^ a b c d e f g h i j k l m n "Edirne Süloğlu Tatarlar Köy Nüfusu"...

Kırım Tatarları
3 yıl önce

Tatarları camiden ayrılıyor. Nogay (solda) ve Kırım (sağda) Tatarlar. Kırım Tatar kızı Kapsihor'dan. Kırım Tatar kızı. Türkiye'deki Kırım Tatarları Kırım...

Kırım Tatarları, Kırım Tatarları
Çulım Tatarları
6 yıl önce

arasındaki büyük farkların sebebi, Diğer Tatarlar ile karıştırılmalarının yanı sıra, Ruslar ile yapılan evliliklerdir. Tatarlar Türk halkları Çulımlar ^ a b http://www...

Çulım Tatarları, Etnik grup, Rusya, Taslak, Tatarlar, Tomsk, Türk, Türk dilleri, Türk halkları, Krasnoyarsk
Bulgaristan'daki Kırım Tatarları
3 yıl önce

1900’lü yıllarda Romanya’nın olduğu için Tatarlar aslında Romanya’da yaşamaktadır. Türkiye’ye göç eden Tatar Türklerinin çoğu Eskişehir’dedir. Meşhur...

Bulgaristan`daki Kırım Tatarları, Aydınbey, Hacıoğlu Pazarcık, Kemallar, Kırım, Razgrad, Taslak, Kasımköy, Samuilovo
Japonya'daki Tatar ve Başkurt toplulukları
6 yıl önce

Yoyogi civarı) ve Kobe başta olmak üzere birkaç büyük şehire yerleşti. Tatarlar ve Başkurtların Japonya'da ilk işleri, belli bir bölgede toplanıp okul...