Tavaif-i Mülük

Osmanlı tarihçileri

Osmanlılarda tarih yazıcılığı, Osmanlı Beyliği`nin kuruluşundan 100-150 yıl sonra başlamıştır. Osmanlı tarih yazıcılığının geç başlaması, Anadolu`da Osmanlılardan önce tarih yazıcılığının gelişmemesi ile bağlantılıdır.

Hudiler

Hudiler ya da Banu Hud (بنو هود), İspanya'nın dağınık Müslüman emirliklere (Tavaif-ül Mülk) bölündüğü 11. yüzyıldaki siyasi kargaşa döneminde Zaragoza kenti çevresinde hüküm süren bir Müslüman Arap hanedanıdır.

Halis Ataksor

Binbaşı Halis Bey veya Kör Halis lâkaplarıyla da anılır. (d.

Saruca Kemal

Saruca Kemal Osmanlı Devleti Türk bilgini, çevirmen ve yazarı.Kemali Zerdi Bergamevi olarak da bilinir.Doğum tarihi bilinmemektedir.Bergama'da doğmuştur.Öğrenimine Bergama'da başlayan Saruca Kemal daha sonra bilgisini arttırmak ve kendini geliştirmek için...

Türkiye Türkmenleri

Türkiye Türkmenleri ya da Anadolu TürkmenleriEmre, Ahmet Cevat (1946) ''Türk Lehçelerinin Mukayeseli Grameri (İlk Deneme) Birinci Kitap Fonetik'', İstanbul TDK 1946 (iç kapakta ise İstanbul 1949), adlı kitap Bürhaneddin Erenler Matbaası tarafından basılmı...

Hezarfen Hüseyin

Hezarfen Hüseyin Efendi(ö. 1691/92) 17. yüzyılda yaşamış Osmanlı tarihçisi ve aydını. En önemli eseri " Tenkih-i Tevarih-i Mülük" ve "Telhisu’l-Beyan fi Kavanin-ı Al-i Osman" adlı tarih kitaplarıdır.Emrah Bekci, [http://turkbilimi.com/?p=8245 17 yy. Türk...

Aclunî

Aclunî (d. 1676, İrbit - 1749, Şam), Hadis alanında adını duyurmuş Arap âlimi.