tay tay

"Emekleme döneminde, henüz yürüyemeyen çocuk ayakları üzerinde durmak" anlamındaki tay tay durmak deyiminde geçen bir söz.

tay tay

küçük çocukları ayakta durmaya özendirmek için söylenir.

Yanıtlar