Tayfölçüm

Spektroskopi en çok tanınan hali ile maddenin özelliklerinin, soğrulan ve salınan parçacıklar, ışık, veya ses aracılığı ile incelenmesidir. Ancak spektroskopinin esası bu değildir; çünkü spektroskopi ne kimyasal analize mahkûmdur, ne de kimyasal analizin tamamı spektrumsal analizden oluşmaktadır.Tayfölçüm (ayrıca spektroskopi) özdeğin (maddenin) özelliklerini, soğurulan ve salınan parçacıklar, ışık, veya ses aracılığı ile incelenmesidir.

Tayfölçüm ayrıca ışık ile özdeğin etkileşiminin incelenmesi olarak da tanımlanabilir. Tarihsel olarak sadece görünür ışık kullanılırken, günümüzde yeni yöntemler coğalmıştır. Öyle ki, elektromıknatıssal olan ve olmayan ışınım kullanılmaktadır: mikrodalgalar, radyo dalgaları, x-ışınları, eksicikler (elektronlar), önelcikler (protonlar) vb.

Tayfölçüm, doğabilimsel ve çözümlemeli kimyada da, özdeklerin ışık aracılığı ile tanımlanmaları amacıyla kullanılmaktadır. Gökbilim ve uzaktan algılamada da ayrıca yoğun olarak uygulanan yöntemlerdendir.

astronomi-taslak

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Tayfölçüm ilgili konular

 • Elektromanyetik dalga

  Elektromanyetik Dalga Alm. Elektromanyetische Welle (f), Fr. Onde (f) électromagnétique, İng. Electromanyetic wave. Elektrik ve manyetik alan tesir
 • Gökbilim

  Gökbilim Gök nesnelerinin, uzay boşluğunun ve evrenin tümü üstüne yapılan gözlemsel ve kuramsal çalışma. Gökbilim en eski bilimlerden bi
 • Radyo dalgaları

  Radyo dalgaları, radyo titreşim sayısı ile gerçekleşen elektromıknatıssal dalgalardır. Tel gibi somut bağlantılar kullanmadan, gazyuvarı i
 • Gökbilimsel tayfölçüm

  Gökbilimsel tayf ölçümü (ayrıca gökbilimsel spektroskopi), gök biliminde kullanılan bir tayf ölçümü yöntemidir. Ana inceleme konusu, yı
 • Tayfölçüm

  Spektroskopi en çok tanınan hali ile maddenin özelliklerinin, soğrulan ve salınan parçacıklar, ışık, veya ses aracılığı ile incelenmesid
 • Çözümlemeli kimya

  Analitik kimya Kimya bilimine bağlı ana bilim dallarından biri.
 • Işık enerjisi

  Işık enerjisi bir fiziksel niceliktir ve insan gözünün algıladığı ışık enerjisinin miktarını ifade eder. Bu tariften de anlaşıldığı
 • İyonlaştırıcı olmayan radyasyon

  İyonlaştırıcı olmayan radyasyon, iyonlaşabilen atomlardan veya iyonlaşabilen moleküllerden elektron koparmak için yeterli enerji taşıyan ku
 • Radyo teleskoplar

  Radyo teleskoplar elektromanyetik tayfın radyo bölgesindeki dalgaları yakalayıp kuvvetlendirerek gözlem yapmak için kullanılan çanak şeklinde
 • Kablosuz iletişim

  Kablosuz iletişim herhangi bir kablolu iletken olmadan iki veya daha fazla nokta arasındaki bilgi aktarımıdır.
Tayfölçüm
Tayfölçüm