Tayland nüfusu

Dünya Bankası 2015 yılı verilerine göre Tayland nüfusu 67,959,359 kişidir. Bir önceki nüfus artış hızı ile artması durumunda, 2016 yılı tahmini nüfusu 68,193,543 kişi. 1960 yılında 27,397,178 olan Tayland'ın nüfusu, 1970 yılında 36,884,914, 1980 yılında 47,385,325 ve 1990 yılında 56,582,824 kişi olmuştur. 2000 yılına gelindiğinde Tayland'ın nüfusu 27,397,178 kişi olmuştur.

Tayland nüfusu Altmış yedi milyon dokuz yüz elli dokuz bin üç yüz elli dokuz kişi

Yıllara göre Tayland nüfus artış grafiği