Adana

TBMM 2. Dönem Milletvekilleri listesi

Adana

* Nuh Naci Yazgan * İsmail Safa Özler ==Afyonkarahisar== * Kamil Miras * Ruşen Eşref Ünaydın * Ali Çetinkaya ==Amasya== * Ali Rıza Özdarende ==Ankara== * Ali Fuat Cebesoy ==Ardahan== * Halit Karsıalan * Hasan Tahsin Uzer ==Aydın== * Zekai Apaydın * Mazhar Germen * Reşit Galip * İzzettin Çalışlar ==Balıkesir== * Ahmet Süreyya Örgeevren * Kazım Özalp * Mehmet Vehbi Bolak ==Bilecik== * İbrahim Çolak ==Bolu== * Cevat Abbas Gürer * Falih Rıfkı Atay ==Burdur== * Mustafa Şeref Özkan ==Bursa== * Hasan Refet Canıtez * Mustafa Fehmi Gerçeker * Sakallı Nurettin ==Denizli== * Necip Ali Küçüka ==Diyarbakır== * Cavit Ekin * Feyzi Pirinççioğlu * Ziya Gökalp * Zülfü Tigrel * İbrahim Talí Öngören * İhsan Hamit Tigrel ==Edirne== * Cafer Tayyar Eğilmez * Faik Kaltakkıran ==Elazığ== * Hüseyin Gökçelik * İsmail Cevat Çobanlı ==Ergani== * İhsan Sağlam ==Erzurum== * Raif Dinç * Münir Hüsrev Göle ==Eskişehir== * Emin Sazak * Mehmet Arif Bey * Abdullah Azmi Torun ==Gaziantep== * Ali Kılıç * Ali Cenani ==Giresun== * Hakkı Tarık Us * Hacim Muhittin Çarıklı ==Gümüşhane== * Hasan Fehmi Ataç * Cemal Hüsnü Taray ==Isparta== * Ahmed Mükerrem Karaağaç * Hafız İbrahim Demiralay * Hüseyin Hüsnü Özdamar ==Kahramanmaraş== * Mehmet Tahsin Hüdayioğlu ==Kars== * Ahmet Ağaoğlu * Cavit Erdel ==Kastamonu== * Halit Akmansü ==Kocaeli== * Saffet Arıkan ==Konya== * Musa Kazım Göksu * Refik Koraltan * Tevfik Fikret Sılay ==Kütahya== * Besim Atalay * Mehmet Nuri Conker * Recep Peker * Seyfi Aydın * Ahmet Ferit Tek ==Kırklareli== * Fuat Umay * Şükrü Naili Gökberk ==Kırşehir== * Mehmed Refik Kakmacı * Yahya Galip Kargı ==Malatya== * Hacı Bedir Fırat * İsmet İnönü ==Manisa== * Hüseyin Vasıf Çınar * Reşat Kayalı * Mustafa Fevzi Sarhan * Mehmet Sabri Toprak ==Mardin== * Yakup Kadri Karaosmanoğlu ==Mersin== * Fahrettin Altay ==Muğla== * Yunus Nadi Abalıoğlu * Mehmet Esat İleri * Şükrü Kaya ==Muş== * İlyas Sami Muş * Rıza Kotan ==Niğde== * Ata Atalay ==Osmaniye== * Hüseyin Avni Zaimler * İhsan Eryavuz ==Rize== * Ahmet Fuat Bulca * Ali Zırh ==Samsun== * Süleyman Necmi Selmen ==Siirt== * Halil Hulki Ayrım * Mahmut Nedim Soydan ==Sinop== * Kemaleddin Sami Gökçen * Rıza Nur * Recep Zühtü Soyak * Yusuf Kemal Tengirşenk ==Sivas== * Yusuf Ziya Başara * İbrahim Alaattin Gövsa * Şemsettin Günaltay ==Tekirdağ== * Faik Öztrak * Mehmet Cemil Uybadın ==Tokat== * Bekir Sami Kunduh * Ahmet Muhtar Cilli ==Trabzon== * Ahmet Muhtar Cilli * Hasan Saka * Mehmet Rahmi Eyüboğlu ==Van== * Münip Boya ==Yozgat== * Avni Doğan * Salih Bozok ==Zonguldak== * Tunalı Hilmi ==Çanakkale== * Samih Rıfat Horozcu ==Gelibolu== * Celal Nuri İleri ==Çankırı== * Ahmet Talat Onay * Mustafa Abdülhalik Renda ==Çorum== * Mehmet Münir Çağıl * İsmail Kemal Alpsar * İsmet Eker ==İstanbul== * Abdurrahman Şeref * Abdülhak Adnan Adıvar * Ahmet Muhtar Mollaoğlu * Refet Bele * Fevzi Çakmak * Fuat Ağralı * Hamdullah Suphi Tanrıöver * Musa Kazım Karabekir * Ali Fethi Okyar * Refik Saydam * Süleyman Sırrı Bey * Yusuf Akçura * İsmail Canbulat ==Çatalca== * Şakir Kesebir ==İzmir== * Celal Bayar * Mahmut Esat Bozkurt * Mehmet Seyit Bey * Mustafa Necati Uğural * Mustafa Rahmi Köken * Tevfik Rüştü Aras * Şükrü Saracoğlu ==Şanlıurfa== * Ali Saip Ursavaş * Hüsrev Gerede ==Şebinkarahisar== * Ali Sururi Tönük * Mehmet Emin Yurdakul * İsmail Sabuncu

Kaynaklar

Vikipedi

Yanıtlar