TBMM 7. Dönem Milletvekilleri Listesi

Adana

Adana

* Ahmet Kutsi Tecer * Ali Cavit Oral * Hilmi Uran * Kemal Satır Afyonkarahisar * Berç Keresteciyan Türker * Mebrure Gönenç * Ali Çetinkaya Ankara * Avni Doğan * Avram Galanti Bodrumlu * Hıfzı Oğuz Bekata * Mihal Kayakoğlu * Mümtaz Ökmen * İsmet İnönü Antalya * Ahmet Cemal Tunca * Nurullah Esat Sümer Aydın * Adnan Menderes * Ahmet Hulusi Alataş * Mazhar Germen Balıkesir * Ahmet Süreyya Örgeevren * Fahrettin Tiritoğlu * Kazım Fikri Özalp * Yahya Sezai Uzay * Hacim Muhittin Çarıklı * İsmail Hakkı Uzunçarşılı Bilecik * Kasım Gülek * Memduh Şevket Esendal Bingöl * Feridun Fikri Düşünsel * Hasan Tahsin Banguoğlu Bolu * Celal Sait Siren * Ali Fethi Okyar Bursa * Aşir Atlı * Hasan Refet Canıtez * Mustafa Fehmi Gerçeker * Refik Koraltan * Sadi Konuk Denizli * Behçet Uz Edirne * Fatma Şakir Memik * Mahmut Nedim Gündüzalp Elazığ * Fuat Ağralı Erzurum * Hüseyin Aziz Akyürek * Raif Dinç * Münir Hüsrev Göle * Nakiye Elgün * Şükrü Koçak Eskişehir * Emin Sazak * Kemal Zeytinoğlu * İstamat Zihni Özdamar Gaziantep * Cemil Sait Barlas * Mehmet Ali Ağakay * Muzaffer Canbolat * Ömer Asım Aksoy Giresun * İsmail Sabuncu Gümüşhane * Hasan Fehmi Ataç Isparta * Ahmed Mükerrem Karaağaç Kahramanmaraş * Ahmet Hamdi Tanpınar * Hasan Reşit Tankut * Kemali Bayazıt Kars * Cevat Dursunoğlu * Ethem İzzet Benice * Mehmet Fuad Köprülü Kastamonu * Ahmet Fahri Ecevit * Tahsin Çoşkan Kayseri * Suat Hayri Ürgüplü Kocaeli * Fazıl Şerafettin Bürge * Nihat Erim Konya * Ali Fuat Cebesoy * Ali Rıza Türel * Mehmet Sedat Çumralı * Sadi Irmak * Saffet Arıkan * Tevfik Fikret Sılay Kütahya * Besim Atalay * Recep Peker * Reşat Muhlis Erkmen Kırklareli * Fuat Umay Malatya * Mihri Pektaş Manisa * Faik Kurdoğlu * Feyzullah Uslu * Yusuf Hikmet Bayur * Şevket Raşit Hatipoğlu Mardin * Ali Rıza Erten Muğla * Nuri Özsan * İzzettin Çalışlar Niğde Ordu Rize * Ali Zırh * Fuat Sirmen * Tahsin Bekir Balta Samsun * Hüseyin Hüsnü Çakır * Mehmet Fahri Engin * Sabiha Gökçül Erbay Siirt * Şevket Dağ Sinop * Bahaddin Kökdemir * Cemil Atay * Cevdet Kerim İncedayı * Hulusi Oruçoğlu Sivas * Yusuf Ziya Başara * Mithat Şükrü Bleda * Hüsrev Gerede * Necmettin Sadık Sadak * Reşat Şemsettin Sirer * Şemsettin Günaltay Tekirdağ * Faik Öztrak * Mehmet Cemil Uybadın Tokat * Halit Nazmi Keşmir Trabzon * Faik Ahmet Barutçu * Hasan Saka * Raif Karadeniz * Süleyman Daniş Eyüboğlu * Sırrı Day Zonguldak * Emin Erişirgil * Şinasi Devrin Çanakkale * Reşat Nuri Güntekin Çankırı * Ahmet Talat Onay * Ahmet Zeki Soydemir * Atıf İnan * Mustafa Abdülhalik Renda Çorum * Edip Alpsar * Mehmet Münir Çağıl * İsmet Eker İstanbul * Ali Rana Tarhan * Refet Bele * Fakihe Öymen * Hüseyin Cahit Yalçın * Musa Kazım Karabekir * Numan Menemencioğlu * Selah Cimcoz * İbrahim Alaettin Gövsa * İsmail Hakkı Ülkmen * Şükrü í‚li Ögel İzmir * Celal Bayar * Benal Nevzat İstar Arıman * Hasan í‚li Yücel * Hasan Şevket Adalan * Mahmut Esat Bozkurt * Mustafa Münir Birsel * Mustafa Rahmi Köken * Şükrü Saracoğlu

Kaynaklar

Vikipedi

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

TBMM 7. Dönem Milletvekilleri Listesi ilgili konular