Teşbih

Kısaca: Benzetme manasına gelmektedir. Edebiyatta, aralarında hakiki veya mecazi olarak benzerlik veya ilgi bulunan iki sözden zayıf olanı kuvvetli olana benzeterek, daha belirgin hale getirme sanatına denir. Teşbihte gaye anlatıma kuvvet ve güzellik kazandırmaktır. Anlatılmak istenen duygunun, düşüncenin veya unsurun, izahı zorluk arz ediyor, yahut ta belirtilmek istenilen özellikleri zayıf kalıyorsa, o özellikleri belirgin hale getirmek veya izahı kolaylaştırmak için, anlatmak istediğimiz duygu, dü ...devamı ☟

Sözü daha etkili kılmak amacıyla ortak nitelikleri bulunan nesne ya da kavramlar arasında benzerlik kurma sanatıdır. Halk edebiyatında ve divan edebiyatında kullanılmıştır. Türk sözlü ve yazılı edebiyatında yoğun olarak kullanılır. Örneğin, "Tilki gibi kurnaz adam" bir teşpihtir. İnsan, kurnazlığıyla bilinen tilkiye benzetilmektedir.

ÖğeleriBir teşbihte dört öğe bulunur:

1) Müşebbehün-bin (benzetilen): Kendisine benzetilen, birbirine benzetilen nesne ya da kavramlardan nitelikçe daha güçlü, daha üstün olan. Örneğe göre: "tilki".

2) Müşebbeh (benzeyen): Birbirine benzetilen nesne ya da kavramlardan nitelikçe daha güçsüz, zayıf olan. Örnekte: "adam".

3) Vech-i şebeh (benzetme yönü): Birbirlerine benzetilen nesne ve kavramlar arasındaki ortak nitelik. Örnekde "kurnazlık".

4) Edat-ı teşbih (benzetme ilgeci): Nesne ve kavramlar arasında benzetme ilgisi kuran ilgeç ya da ilgeç işlevi gören sözcük. Örnekde: "gibi".

Örneğin "Yol yılan gibi kıvrılıyor" dendiğinde, "yol" benzeyen, "yılan" kendisine benzetilen, "kıvrılıyor" benzetme yönü, "gibi" ise benzetme edatıdır.

TürleriTeşbih, bu öğelerden bir ya da bir kaçının kullanılıp kullanılmamasına göre dörde ayrılır:

  • Dört öğenin de bulunduğu teşbih teşbih-i mufassaldır (ayrıntılı benzetme). Örneğin, "Ahmet aslan gibi güçlüdür".
  • Benzetme yönü bulunmayan teşbih teşbih-i mücmeldir (kısaltılmış benzetme). Örneğin, "Ahmet aslan gibidir". Burada "güçlülük" vurgulanmamıştır.
  • Benzetme ilgeci bulunmayan teşbih teşbih-i müekkeddir (pekiştirilmiş benzetme). Örneğin, "Ahmet kuvvetle aslandır". Bu teşbihde "gibi" ilgeci kullanılmamış.
  • Benzetme yönü ve benzetme ilgeci bulunmayan teşbih teşbih-i beliğdir (yalın benzetme). Örneğin, "Aslan Ahmet."

    Kaynaklar

    Vikipedi

teşbih

Türkçe teşbih kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. simile, similitude

teşbih

benzetme, benzeti.

teşbih

Türkçe teşbih kelimesinin Almanca karşılığı.
der Vergleich

jJQaBOcg - 4 ay önce
20

jJQaBOcg - 4 ay önce
20

Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Teşbih
3 yıl önce

Teşbih, "benzetmek" manasına gelir. İfadeyi kuvvetlendirmek için aralarında benzerlik bulunan iki kavramdan zayıf olanın güçlüye benzetilmesidir. Dinî...

Teşbih, Teşbih
Tespih
3 yıl önce

Tespih, tekrarlanan monoton işlemleri saymak amacıyla ipe dizilmiş ve belli sayıda boncuk tanesinin oluşturduğu halkaya denir. Tespihin 11, 33 ve 99 taneli...

Tesbih, Allah, Avrupa, Budist, Din, Ebu Bekir, Hıristiyan, Müslüman, Papa, Taslak, Vehhabilik
Müşebbihe
3 yıl önce

olarak insani vasıflarla yapılır. (Antropomorfizm) teşbih, benzetmek anlamındadır. Müşebbih de teşbih kelimesinden türer ve benzetenler anlamına gelir....

Müşebbihe, Müşebbihe
Mülk Suresi
3 yıl önce

Ay ve yıldızlardan ibarettir. Kur'anda yıldızlarla ilgili bazı ifadeler teşbihi ifadeler olmakla birlikte, 7 kat gök ile, yıldızların Dünya semasına yerleştirildiği...

Mülk Suresi, A`la Suresi, A`raf Suresi, Abese Suresi, Adiyat Suresi, Ahkaf Suresi, Ahzab Suresi, Al-i imran Suresi, Alak Suresi, Ankebut Suresi, Asr Suresi
Allah
3 yıl önce

Tanah'ta da Yehova'nın sık sık kişileştirildiği görülür. Tanrı hakkında teşbihi antropomorfik bir dil kullanılıp kullanılamayacağı konusunda Yahudi, Hristiyan...

Allah, 548, Ahiret, Akide, Ali, Arapça, Cihad, Ebced, Ebu Bekir, Ehli Beyt, Fıkıh
Söz sanatı
3 yıl önce

yapılır. Türk edebiyatında söz sanatları genellikle aşağıdaki gibi gruplanır. Teşbih (Benzetme) İstiare (Eğretileme) Mecaz (Değişmece) Mecaz-ı Mürsel (Ad Aktarması)...

Angut (kuş)
6 yıl önce

alarak indiği için sağlıklı bir iniş yapamayarak yuvarlanır. Bu özelliğinden teşbih yapılarak argoda da kullanılır. Suna ile birlikte Tadorna cinsinde yer alır...

Argo
3 yıl önce

olarak içki, kadın, kumar, hapishane, denizcilik, günlük hayatla ilgilidir. Teşbih, istiare, mecaz, hüsni talil ve mübalağaya açık bir dildir. Suç dünyasında...