Teali-i Islam Cemiyeti

vâiz

Vaiz (İslam) - İslam terimi

İslam

İslam, Allah'ın insanlara Hz. Muhammed (sav) aracılığı ile gönderdiği son ilahi dindir. Arapçada seleme (Allah'a tamamen bağlanmak) kökünden gelen İslam sözcüğünün Türkçe anlamı "Allah'a ve onun buyruklarına kayıtsız şartsız inanan" demektir. Bu kelime ay...

vaiz

Vaiz (İslam) - İslam terimi

İhtisab (islam)

Islâm cemiyetinde iyilikleri emretmek ve kötülüklerden vazgeçirmek suretiyle, sosyal huzuru saglamak için yapilan is; Emr-i bil ma'rûf ve nehy-i anil münker. Bu vazife, muslümanlarin bir kisminin yapmasiyla digerleri üzerinden sakit oldugu için islâm devl...

Finlandiya'da İslam

Finlandiya`da 1999 resmi verilerine göre 20,000 Müslüman yaşamaktadır. Ülkenin yerli Müslümanlarını Tatar Türkleri oluşturmaktadır, etnik grup dağılımına göre Müslümanlar şu milletlerden oluşmaktadır;

Resul (islam)

Resul, bir İslam dini terimi. Resûl kelimesi ``elçi`` anlamındadır. Arapça`da çoğulu ``rusül``dür.

Takva (islam)

Takva, İslam dini terimi. "Vikaye" kökünden türemiştir ve bir şeyi muhafaza etmek, korunmak, sakınmak, himaye etmek, bir şeyi ıslah edip düzene koymak gibi anlamlara gelir.

İslam-Bilim

İslambilim ya da İslam-Bilim, İslami ideolojiyi konu alan Ali Şeriati'nin en ünlü yapıtlarındandır. Felsefi ve fikri bir eser olarak tanımlanabilir.

Osman Şekerci

Doç. Dr. Osman Şekerci (1 Ocak 1943, Elazığ - 26 Nisan 2003, İstanbul)

İslam Çupi

İslam Çupi, Arnavut kökenli ünlü duayen gazeteci (''Doğ. 1932 Tiran, öl. 6 Şubat 2001 İstanbul'').