Teberru

Kısaca: Teberra veya Teberru özellikle On ikici Şiilik'te yaygın olan ve İslam dininin peygamberi Muhammed'in ailesi ve ailesinin soyundan gelenleri (yani Ehl-i Beyti) sevmeyenleri sevmemek, düşman olanlara düşman olmak gibi anlamlar taşıyan bir kavramdır. Sünnilik'te genel olarak peygamberin ailesini sevmeyenler hoş görülmese de, bu tip özel bir kavram yoktur. Şiâ'da ise bu kavram çok temel olmasının yanı sıra İslam'ın esaslarından görülür. İslam'ın esaslarından görülmesi tarihî olarak peygamberin aile ...devamı ☟

teberru
Teberru

Teberra veya Teberru özellikle On ikici Şiilik'te yaygın olan ve İslam dininin peygamberi Muhammed'in ailesi ve ailesinin soyundan gelenleri (yani Ehl-i Beyti) sevmeyenleri sevmemek, düşman olanlara düşman olmak gibi anlamlar taşıyan bir kavramdır. Sünnilik'te genel olarak peygamberin ailesini sevmeyenler hoş görülmese de, bu tip özel bir kavram yoktur. Şia'da ise bu kavram çok temel olmasının yanı sıra İslam'ın esaslarından görülür. İslam'ın esaslarından görülmesi tarihi olarak peygamberin ailesinin soyundan gelen alim ve Şii imamı Cafer es-Sadık'a dayanmaktadır. Şiilik'te ve Alevilik'te Ebubekir, Ömer, Osman gibi Sünnilik'te saygı gören ve hatta kutsanan bazı kişiler Ehli beyt'in haklarını gasp eden ve onlara zulmeden kişiler olarak görülürler ve Şii-Alevi topluluklarında nefret (teberra) ile anılırlar. Bu duygu Ali ile savaşan Aişe binti Ebubekir, Zübeyr bin Avvam, Talha bin Ubeydullah, Muaviye bin Ebu Süfyan ve Amr bin As için de geçerlidir.

Kaynaklar

Vikipedi

teberru

Bağış.

teberru

Türkçe teberru kelimesinin İngilizce karşılığı.
charitable gift, donation

teberru

bağışlama, bağış.

teberru

Türkçe teberru kelimesinin Fransızca karşılığı.
libéralité [la], donation [la]

teberru

Türkçe teberru kelimesinin Almanca karşılığı.
Spende, Schenkung

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Teberru
1 yıl önce

mensup olan Şiî topluluklarında daha da belirgin bir halde onların nefret (Teberru) hisleri ile anılmaları şeklinde ortaya çıkmaktadır. Bu duygu geçmişte...

Cami
1 yıl önce

Alevîlikte ibadet mekânı olarak cemevi kullanılmaktadır. Şiî-Alevî Müslümanlar, teberru kuralları gereği duvarlarında Ebubekir, Ömer ve Osman'ın adı yazılı olan...

İslam, Cami (din), Cami (ibadethane), İslamiyet, Müslümanlık
Kader
1 yıl önce

Oruç Zekât Hac Hums Cihat İyiliği emretmek Kötü olanı yasaklamak Tevella Teberru İsmaililik Yedi Şart Velâyet Taharet Namaz Zekât Oruç Hac Cihat Hariciler3...

Kader, Din, Felsefe, Musevilik, Roşaşana, Taslak, Yom Kipur, İbranice, İslam, ޞofar, Teşuva
Akide
1 yıl önce

Oruç Zekât Hac Hums Cihat İyiliği emretmek Kötü olanı yasaklamak Tevella Teberru İsmaililik Yedi Şart Velâyet Taharet Namaz Zekât Oruç Hac Cihat Hariciler3...

Akide, Ansiklopedi, Din, Taslak, İslam, ,
İslam
1 yıl önce

ma'rûf ve nehy-i anil münker Emr-i bi'l ma'rûf ve nehy-i anil münker Tevella Teberru İsmaililik (Yedicilik) Velâyet Tahâret Namaz Oruç Zekât Hac Cihat...

Sünnilik
1 yıl önce

ma'rûf ve nehy-i anil münker Emr-i bi'l ma'rûf ve nehy-i anil münker Tevella Teberru İsmaililik (Yedicilik) Velâyet Tahâret Namaz Oruç Zekât Hac Cihat...

Alevilik, Arapça, Caferiyye, Eşarilik, Fetva, Fıkıh, Hanbeli mezhebi, Hanefi mezhebi, Kur'an
Kur'an
1 yıl önce

ma'rûf ve nehy-i anil münker Emr-i bi'l ma'rûf ve nehy-i anil münker Tevella Teberru İsmaililik (Yedicilik) Velâyet Tahâret Namaz Oruç Zekât Hac Cihat...

Kuran-ı Kerim, İslamiyet, Din, Vahiy, Kitap, Hz. Muhammed, 610, 622, 632, Abdest, Ahiret, Akide, Alak, Ali, Allah, Arapça
Muhammed
1 yıl önce

ma'rûf ve nehy-i anil münker Emr-i bi'l ma'rûf ve nehy-i anil münker Tevella Teberru İsmaililik (Yedicilik) Velâyet Tahâret Namaz Oruç Zekât Hac Cihat...

Muhammed bin Abdullah, 19 Ocak, 20 Eylül, 20 Nisan, 26 Nisan, 27 Nisan, 570, 571, 610, 622, 632