Tecavüz kültürü, tecavüz ile cinsel şiddetin yaygın olduğu ve cinsel şiddetin toplum içinde yaygın olan tavırlar, normlar, âdetler ve medyalar tarafından normalleştirildiği, hoş görüldüğü ya da mazur görüldüğü bir kültürü tanımlamak için kullanılan bir kavram.

Tecavüz kültürü

Tecavüz kültürü, tecavüz ile cinsel şiddetin yaygın olduğu ve cinsel şiddetin toplum içinde yaygın olan tavırlar, normlar, adetler ve medyalar tarafından normalleştirildiği, hoş görüldüğü ya da mazur görüldüğü bir kültürü tanımlamak için kullanılan bir kavram. Tecavüz kültürü ile sık bağdaştırılan davranışların örnekleri kurbanı suçlama, cinsel nesneleştirme ve tecavüzün önemsizleştirilmesi. Tecavüz kültürü; hapishane tecavüzünün yaygın olduğu hapishane sistemleri ve savaşta tecavüzün psikolojik harp olarak işlenildiği çatışma alanları gibi sosyal gruplardaki davranışları model şeklinde ifade etmek için kullanılır. Bazı ülkeler de tümüyle sözde tecavüz kültürleri olarak nitelendirilmiştir. Tecavüz kültürü kavramının feminist akademik çevreler arasında genel kabul görmekle beraber hem bir tecavüz kültürünü tam olarak neler belirlediğine hem de belirli bir toplumun bir tecavüz kültürü olarak sayılması için kriterleri karşılayıp karşılamadığına dair anlaşmazlıklar mevcuttur. Tecavüz kültürünün diğer sosyal etkenler ve davranışlar ile ilintili olduğu gözlemlenmiştir. Araştırmalarda tecavüz mitleri, kurbanı suçlama ve tecavüzün önemsizleştirilmesi ile ırkçılık, homofobi, yaş ayrımcılığı, sınıfçılık, farklı dinlere yönelik hoşgörüsüzlük ve diğer ayrımcılık türleri arasında pozitif bir korelasyon olduğu saptanmıştır.

Kaynaklar

Vikipedi

Yanıtlar