Teceddüt Fırkası

Teceddüt Fırkası, I. Dünya Savaşı'ndan Osmanlı İmparatorluğu'nun mağlup olarak çıkması ve Mondros Ateşkes Anlaşması'nin imzalanması üzerine İttihat ve Terakki Fırkası'nın 5 Kasım 1918'de yaptığı son kongresinde kendisini feshederek kurduğu partidir.

Teceddüt Fırkası, I. Dünya Savaşı'ndan Osmanlı İmparatorluğu'nun mağlup olarak çıkması ve Mondros Ateşkes Anlaşması'nin imzalanması üzerine İttihat ve Terakki Fırkası'nın 5 Kasım 1918'de yaptığı son kongresinde kendisini feshederek kurduğu partidir. Damat Ferid Paşa, 5 Mayıs 1919 tarihinde "İttihat ve Terakki Fırkası'nın devamı olduğu" gerekçesiyle Teceddüt Fırkası'nı kapatmıştır. Yöneticiler * Senatör Hüsnü Paşa (Başkan), * Senatör Seyid Bey, * Mavrokordato Efendi, * Yunus Nadi (Abalıoğlu), * Şemsettin (Günaltay), * İhsan, * Orfanidis, * Hamdi, * Faik (Kaltakkıran), * Sabri, * Reşit Paşa, * Galip Bahtiyar, * Dr.Tevfik Rüştü (Aras), * Babanzade Hikmet, * Parsamyan, * Mustafa Fevzi, * İsmail Canbulat, * Sason Efendi.

Kaynaklar

Vikipedi

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Teceddüt Fırkası ilgili konular