TEFRIKA (türkçe) anlamı
1. gazete ya da dergilerde çıkan
2. birbirini tamamlayan yazılardan oluşan dizi.
3. bu biçimde yayımlanan.
4. birbirine kötülük etmeye kadar varan sürekli anlaşmazlık
ikilik.
TEFRIKA (türkçe) anlamı
5.
6. 1 . Gazete veya dergilerde çıkan
7. birbirini tamamlayan yazılardan oluşan dizi:
Geçen yılki turnesini
8. gazetelerdeki tefrikalardan işitmeyen kalmadı.- H. Taner.
9. 2 . sıfat Bu biçimde yayımlanan.
10. 3 . eskimiş Birbirine kötülük etmeye kadar varan sürekli anlaşmazlık
11. ikilik:
Türkler arasına tefrika ve nifak koymak için de hürriyet vermişti.- H. C. Yalçın.
TEFRIKA (türkçe) ingilizcesi
1. n. feuilleton,
TEFRIKA (türkçe) fransızcası
1. feuilleton [le]
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Serial

Serial, yazılımların lisans kodlarına verilen isimdir.

Basın

BASIN Alm. Presse, Fr. Presse, İng. Press. Günlük, haftalık, aylık, yıllık gibi belirli veya belirsiz aralıklarla yayınlanan her türlü ceride (gazete), mecmua (dergi), salname (yıllık), broşür ve benzeri yayınların hepsi, matbuat. Bu tür yayınların muhtevasını, haber ve fikir ...

Edebiyat-ı Cedide

Türk edebiyatında batı medeniyetinin etkisiyle meydana gelen yenilik akımı (1896-1901). Temsilcileri haftalık Servetifünun dergisinin çevresinde toplandığı için «Servetifünun edebiyatı» da denir. Edebiyatı Cedide hareketi, Tevfik Fikret'in (1867-1915) Servetifünun dergisinde yazı ...

Gazete

Gazete Alm. Zeitung (f), Fr. Journal (m), gazette (f), İng. Newspaper, daily paper. Siyasi, iktisadi, sosyal, edebi konularda haber ve bilgi vermek, yorumlar yapmak için günlük veya belirli sürelerle çıkarılan yayın. İnsanların çeşitli konulardaki gelişmelerden ve olaylardan ...