tefsir

1- Genel olarak, yorum, yorumlama. 2- Daha özel olarak da, İslam teolojisinde, Kuran’ın metnini, Kuran’da yer alan ayet ve sureleri açıklayarak yorumlama.

TEFSIR (türkçe) anlamı
1. yorumlama
2. kuran'ın surelerini açıklayarak
3. görüşler ileri sürme ve bunları yazma
4. yorumlama
kuran'ın surelerini açıklayan yapıt.
TEFSIR (türkçe) anlamı
5.
6. 1 . Yorumlama:
Hiçbirini tefsire ve hiçbirinden mana çıkarmaya kimsenin dili varmaz olmuştu.- Y. K. Karaosmanoğlu.
7. 2 . Yorum.
8. 3 . din b. (***) Kur'an'ın surelerini açıklayarak görüşler ileri sürme ve bunları yazma
9. yorumlama
10. 4 . din b. (***) Kur'an'ın surelerini açıklayarak görüşler ileri sürme ve bunları yazma
11. yorumlama bilimi.
12. 5 . din b. (***) Kur'an'ın surelerini açıklayan eser.
TEFSIR (türkçe) ingilizcesi
1. [Tafsir]n. commentary,
TEFSIR (türkçe) almancası
1. Kommentar
2. Deutung

Tefsir hakkında detaylı bilgi

1- Genel olarak, yorum, yorumlama. 2- Daha özel olarak da, İslam teolojisinde, Kuran’ın metnini, Kuran’da yer alan ayet ve sureleri açıklayarak yorumlama.

Tefsir, İslam dininin kutsal kitabını, Arapça dilbilgisi kurallarından, dini kaynaklardan, bilimsel görüş ve teorilerden yararlanarak yorumlar. Bu bağlamda, dini kaynaklara ek olarak, akla ve bilimsel verilere dayanılmak suretiyle gerçekleştirilen Kur’an yorumuna dirayet tefsiri, salt Kuran ayetlerinden. hadis ve rivayetlerden yararlanılarak gerçekleştirilen tefsire rivayet tefsiri adı verilirken, Kuran’daki tasavvufi anlamları açıklayarak ortaya koyan tefsir türü işari tefsir diye tanımlanır.

Öte yandan, Kur’an’ı yorumlama tarz ve yöntemlerine inceleyen ilahiyat dalına tefsir usulü adı verilmektedir.

İlgili Konu Başlıkları Tümü

Tefsir Usulü

Tefsir usulü dini ilimlerden biri. Tefsir lügatte, “örtülü ve kapalı olan şeyi ortaya çıkarmak, açmak, beyan etmek” demektir. Istılahta tefsir; beşer kudreti dahilinde, Kur'an-ı kerim ayetlerindeki Allahü tealanın muradını bildiren ilimdir. Kelam-ı ilahi olan Kur'an-ı ...

Atf-ı Tefsir

Atf-ı tefsir, edebiyatta, aynı anlamda olan iki sözcüğün yan yana kullanılmasıdır.

El Mizan Fi Tefsir'ul Kur'an

El Mizan fi Tefsir'ul Kur'an, (Arapça:تفسير الميزان‎, söylenişi: Tefsīr-ul-Mīzān), Şii din alimi Muhammed Hüseyin Tabatabai'nin Kur'an tefsiri kitabıdır.

Müfessirler Ve Tefsir Kitapları Listesi

Bu liste, Kur'an'ın indirilmeye başladığı 7. yüzyıldan (hicri 1. yüzyıl) günümüze kadar (hicri 13.

Commentary

Commentary, ABD'de yayınlanan bir fikir dergisi.