Tefsir

Kısaca: 1- Genel olarak, yorum, yorumlama. 2- Daha özel olarak da, İslam teolojisinde, Kuran’ın metnini, Kuran’da yer alan ayet ve sureleri açıklayarak yorumlama. ...devamı ☟

tefsir
Tefsir

1- Genel olarak, yorum, yorumlama. 2- Daha özel olarak da, İslam teolojisinde, Kuran’ın metnini, Kuran’da yer alan ayet ve sureleri açıklayarak yorumlama.

Tefsir, İslam dininin kutsal kitabını, Arapça dilbilgisi kurallarından, dini kaynaklardan, bilimsel görüş ve teorilerden yararlanarak yorumlar. Bu bağlamda, dini kaynaklara ek olarak, akla ve bilimsel verilere dayanılmak suretiyle gerçekleştirilen Kur’an yorumuna dirayet tefsiri, salt Kuran ayetlerinden. hadis ve rivayetlerden yararlanılarak gerçekleştirilen tefsire rivayet tefsiri adı verilirken, Kuran’daki tasavvufi anlamları açıklayarak ortaya koyan tefsir türü işari tefsir diye tanımlanır.

Öte yandan, Kur’an’ı yorumlama tarz ve yöntemlerine inceleyen ilahiyat dalına tefsir usulü adı verilmektedir.

tefsir

Türkçe tefsir kelimesinin İngilizce karşılığı.
[Tafsir] n. commentary

tefsir

yorumlama.
kuran'ın surelerini açıklayarak, görüşler ileri sürme ve bunları yazma, yorumlama.
kuran'ın surelerini açıklayan yapıt.

tefsir

Türkçe tefsir kelimesinin Almanca karşılığı.
Kommentar; Deutung

tefsir


1 .
Yorumlama:
"Hiçbirini tefsire ve hiçbirinden mana çıkarmaya kimsenin dili varmaz olmuştu."- Y. K. Karaosmanoğlu.
2 .
Yorum.
3 .
din b. (***) Kur'an'ın surelerini açıklayarak görüşler ileri sürme ve bunları yazma, yorumlama.
4 .
din b. (***) Kur'an'ın surelerini açıklayarak görüşler ileri sürme ve bunları yazma, yorumlama bilimi.
5 .
din b. (***) Kur'an'ın surelerini açıklayan eser.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Tefsir
2 yıl önce

Tefsir (Arapça: علم التفسير; İlm-il Tefsir), İslam dini terimidir. 'el-Fesr' masdarından tef'il babında yorumlamak, açıklamak manalarına gelen bir kelimedir...

Tefsir, Arapça, Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır, Hadis, Kur'an, Peygamber, Sahabe, Seyyid Kutub, Tabiin, Taslak, İslam
Dirayet tefsiri
2 yıl önce

Dirayet tefsiri Kur'an'ın akla göre yapılan tefsirine verilen isimdir. Rivayetleri ikinci plana atan, akıl ve mantık yoluyla yapılan tefsir türüdür. Tefsirler...

Rivayet tefsiri
2 yıl önce

'en güvenilir' olarak kabul edilen bu tefsir türüne, 'Mes'ur tefsir' ve 'nakli tefsir' de denilmektedir. Tefsir biliminde, Kur'an ayetlerini ilk açıklayanların...

Müfessirler ve tefsir kitapları listesi
2 yıl önce

belirsiz tefsiri vardır. Atiyye el-Avfî (? - 729) Atâ bin Ebu Rebah (647 - 732) — Tefsiru's Suddi el-Kebir Katade bin Diame (680 - 735) - Kitabü't-Tefsir Suddi-i...

El Mizan fi Tefsir'ul Kur'an
2 yıl önce

Mizan fi Tefsir'ul Kur'an, (Arapça:تفسير الميزان‎, söylenişi: Tefsīr-ul-Mīzān), Şii din alimi Muhammed Hüseyin Tabatabai'nin Kur'an tefsiri kitabıdır...

Envaru't Tenzîl ve Esraru't Te'vil
5 yıl önce

Beydavi Tefsiri, Beydavi'nin "Kadı Tefsiri" diye de bilinen tefsir kitabı. Yazar, eserini 1252 yılında Tebriz şehrinde yazmaya başlamıştır. Tefsirin yazılmasında...

Hak Dini Kur'an Dili
2 yıl önce

Hak Dini Kur'an Dili, Muhammed Hamdi Yazır tarafından yazılmış Kur'an tefsiri kitabı. Cumhuriyet’in kurulmasıyla birlikte, muasırlaşmanın bir gereği olarak...

Hak Dini Kur`an Dili, Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır, Hanefi, Tefsir, Hasan Basri Çantay, Ehli sünnet, ,
Alak Suresi
2 yıl önce

html ^ https://kuran.diyanet.gov.tr/tefsir/Alak-suresi/6107/1-5-ayet-tefsiri ^ http://www.kuranmeali.com/ayetkarsilastirma.asp?sure=23&ayet=14...

Alak Suresi, A'la Suresi, A'raf Suresi, Abese Suresi, Adiyat Suresi, Ahkaf Suresi, Ahzab Suresi, Al-i imran Suresi, Ankebut Suresi, Arapça, Asr Suresi