TEFVIZ (türkçe) anlamı
1.
2. 1 . Bir işi bir kimsenin üzerinde bırakma
3. ihale
4. 2 . Dağıtma.
3 . Bir taşınmaz malı bilinen değeri karşılığı bir kimseye verme.
TEFVIZ (türkçe) anlamı
5. bir işi bir kimsenin üzerinde bırakma
6. ihale.dağıtma.bir taşınmaz malı bilinen değeri karşılığı bir kimseye verme.
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Osmanlıda Toprak Idaresi

Osmanli Devleti'nin kurulus döneminde ve bu devletin ekonomik, sosyal ve askerî gelismesinde önemli derecede rol oynayan etkenlerden biri de süphesiz ki toprak sistemidir. Bu sistemin gelismesi ile ilgili müesseseler, devlete bir dinamizm veriyordu. Bu sebepledir ki ortadan kalkip tarihe mal ...

Selef-i Salihin

Selef-i Salihin İslamın ilk yüzyılında yaşayan Müslümanlar: Eshab-ı kiram, Tabiin ve Tebe-i tabiin. Peygamberlerden (aleyhimüsselam) sonra insanların en üstünleri Eshab-ı kiram'dır. Peygamberimizin (sallallahü aleyhi ve sellem) mübarek sohbetinde yetişmişler, pek yüksek ...

Ordu Kassamı

Kassamlık, Osmanlıda halkın tâbi olduğu nizam (askeri-reaya) çerçevesinde

Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu

Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu'nun tam metni.