Tek Celse

egemenlik

Egemenlik ya da hâkimiyet, bir toprak parçası ya da mekân üzerindeki kural koyma gücü ve hukuk yaratma kudretidir. Bu güç siyasi erkin dayattığı yasallaşmış bir üst iradeyi ifade etmektedir.

inebolu

Kastamonu iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 563 kilometrekare, nüfusu 40 bin 403 dür. İlçenin kuzeyini Karadeniz kıyıları meydana getirmektedir. Yüzeyi Karadeniz kıyılarına bakan dik meyilli yer yer...

korsanlık

Korsanlık Düşman devlete veya onun tebaasına ait malları ele geçiren gemilerin hareketine verilen ad. Korsanlık eskiden savaş kurallarına uygun sayılan bir metoddu. Ele geçirilen korsan gemisinin kaptan ve tayfasına savaş esiri gibi davranılırdı. Atlas...

Hz. Muhammed (s.a.s)

Doğumu, Çocukluğu ve Gençliğiİnsanlığı hakka ve hakikata sevkedip dünya ve ahiret saadetlerini sağlamak üzere Allah Teâlâ tarafından gönderilen peygamberlerin sonuncusu ve alemlerin rahmeti olan Peygamber Efendimiz, genellikle kabul edildiğine göre 20 Nis...

Uğur Kılıç Özpolat

Yeraltı dünyasının ünlü ismi Dündar Kılıç'ın kızı. Uğur Kılıç, Dündar Kılıç'ın ilk eşinden 12 Eylül 1965'te doğdu. Babası tarafından "yeraltı dünyasından uzak tutulmaya çalışılan" Uğur Kılıç, dokuz yaşında silah kullanmaya başladı, iyi bir eğitim almasına...

İstiklal Marşının ilk defa okunuşu ve kabulü

Saruhan Mebusu Reşat Bey'in, Celse Sonunda Karesi Mebusu Abdülgafur Efendi Tarafından Bir Dua İrat Edilmesine Dair Takriri:REİS - Yeni bir takrir var, Saruhan Mebusu Reşat Bey'indir. (Bu mübarek meclisimizin içtimai nihayetinde Abdülgafur Efendi tarafinda...

Bülent Ersoy

Bülent Ersoy, 1952 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Çok küçük yaşlardan itibaren müzikle ilgilenmeye başladı. Melahat Pars, Rıdvan Aytan gibi üstadlardan ve belediye konservatuarı hocalarından özel dersler aldı. İstanbul Belediye Konservatuarı'nı bitire...

Bakü Türkiyat Kongresi

Azerbaycan`ın başkenti Bakü`de toplanmış Türkoloji kongresi.Bugün tercümesi önünüze konulan ve mevzuu harflerimizi müdâfaadan ibaret olan şu rapor, Azerbaycan Cumhuriyeti merkezi Bakü`de 1926 senesi 26 Şubat`ından 26 Martı`na kadar devam eden Türkiyat Kon...