Tek Pazar

Kısaca: Ortak pazar, ürün düzenlemeleri ve üretim faktörleri (sermaye, işgücü ve yatırımcılık) üzerine birtakım ortak politikalarla dolaşım serbestliği getirilmesini sağlayan bir tür gümrük birliğidir. Pazarda ortaklığın amacı, ortak ülkeler arasında anapara, işgücü, mallar ve hizmetin olabildiğince hızlı hareket edebilmesidir. Bu ortaklık iktisat literatüründeki ekonomik entegrasyonun dördüncü aşamasıdır. ...devamı ☟

Tek pazar
Tek Pazar

Ortak pazar, ürün düzenlemeleri ve üretim faktörleri (sermaye, işgücü ve yatırımcılık) üzerine birtakım ortak politikalarla dolaşım serbestliği getirilmesini sağlayan bir tür gümrük birliğidir. Pazarda ortaklığın amacı, ortak ülkeler arasında anapara, işgücü, mallar ve hizmetin olabildiğince hızlı hareket edebilmesidir. Bu ortaklık iktisat literatüründeki ekonomik entegrasyonun dördüncü aşamasıdır. Tek pazar ise çoğu zaman ortak pazarın biraz daha ayrıntılı bir biçimi olarak öne çıkması yönüyle bundan ayrılır. Ortak pazara kıyasla, tek pazar ortaklar arasında fiziki (sınırlar), teknik (formaliteler) ve mali (vergiler) engellerin kaldırılması konusunda çalışır. Bu engeller, üretim faktörünün dört koşulunu kesintiye uğratır. Bu tür engelleri kaldırabilmek amacıyla ortaklık aramak için bir araya gelen ülkeler siyasi iradeye sahip olmalı ve ve ortak ekonomik politikalar hazırlayarak bunlar üzerinde anlaşmalıdır. Tek pazar örnekleri * Avrupa Birliği, 1951 yılında Paris Antlaşması uyarınca Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu'nun kurulmasıyla siyasi hayatına başlamış oldu. 1957'de Roma Antlaşması'yla Avrupa Ekonomik Topluluğu'na dönüştü. 1968 yılında iç gümrük tarifesi uygulaması kaldırıldı. Bunu izleyen yıllarda, bu basit gümrük birliği uygulamalarından tam bir tek pazar uygulamasına geçilebilmesi için çok az şey yapıldı. 1986 yılına gelindiğinde bir Avrupa tek pazarı yaratmak için Avrupa Tek Senedi imzalandı ve bu antlaşmayla anapara, işgücü ve hizmetin (bu tam anlamıyla geçmiş olmasa da teoride böyleydi) katılımcı ülkeler arasında serbestçe dolaşmasının önündeki engeller kaldırılmış oldu. * Avrupa Ekonomik Alanı, birer Avrupa ülkesi olmalarına karşın Avrupa Birliği'ne dahil olmayan Norveç, İzlanda, Lihtenştayn ve Avrupa Birliği üyesi ülkeler arasında oluşturulmuş bir tek pazar uygulamasıdır. * Körfez Arap Ülkelerinin İşbirliği Konseyi, altı Basra Körfezi ülkesi tarafından oluşturulan ve ekonomik ve sosyal objektifleri olan ekonomik bir topluluktur. * Karayip Topluluğu (CARICOM), 1989 yılında ekonomik ilişkileri güçlendirmek amacıyla Karayip ülkeleri arasında kurulmuş ve ekonomik etkinlikleri de olan bir örgütlenmedir.

Önerilen tek pazarlar

* Batı Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) * Orta Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluğu (ECCAS) * Güney Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluğu (SADC), 2012'de uygulanması bekleniyor * ASEAN 2020'de uygulanması bekleniyor * Afrika Ekonomik Topluluğu (AEC), 2023'de uygulanması bekleniyor * Büyük Arap Serbest Ticaret Alanı (GAFTA) * Kuzey Amerika Birliği (NAU) Kaynaklar

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Pazar yapısı
1 yıl önce

pazarı paylaşmasıdır. Monopol hizmet ya da ürünü üreten tek bir firmanın olduğu pazar yapısıdır. Doğal monopol Monopson tek bir alıcının olduğu pazar...

Avrupa Tek Senedi
1 yıl önce

Avrupa Tek Senedi (İngilizce: Single European Act), Avrupa Birliği tek pazarını ve Avrupa Politik İş Birliğini resmen başlatan Roma Antlaşması'nda köklü...

Avrupa ekonomik topluluğu
1 yıl önce

AB'ye devredildi ve varlığı sona erdi. Topluluğun başlangıçtaki hedefi tek pazar ve gümrük birliği de dâhil olmak üzere altı kurucu üyesi Batı Almanya...

Avrupa Ekonomik Topluluğu, Avrupa Ekonomik Topluluğu
Pazar Ligi
1 yıl önce

takımıydı. Bu ligde ayrıca Musevilerin Makabi takımı da yer almaktaydı. Pazar Ligi'nin tek Türk takımı olan Beşiktaş, ikinci sezonda yenilgisiz şampiyon oldu...

Pazar bölümleme
4 yıl önce

Pazar bölümleme bir ekonomi ve pazarlama terimidir. Pazar bölümlendirmede çeşitli kriterler kullanılmaktadır. Pazarda hedeflenen tüketici kitlesinin niteliklerine...

Pazar bölümleme, ,
Yeni Pazar
1 yıl önce

Yeni Pazar (Boşnakça: Novi Pazar, Sırpça: Нови Пазар, Osmanlı Türkçesi: يكى پازار Yeŋi Pazar) Sırbistan sınırları içinde, Sancak bölgesinde bir şehir...

Pazar, Rize
1 yıl önce

Pazar (Lazca: Atina), Karadeniz bölgesindeki Rize'nin bir ilçesidir. Rize'nin 37 km doğusundadır. MÖ 64 yılında Pompeius tarafından Athenae adıyla kurulmuştur...

Pazar, Rize, Ardeşen, Rize, Athena, Atina (anlam ayrım), Derepazarı, Rize, Fındıklı, Rize, Güneysu, Rize, Hemşin, Rize, Kalkandere, Rize, Laz, Lazca
Avrupa Birliği Ekonomik Ve Parasal Birliği
5 yıl önce

Birliği, Avrupa Birliği üyesi ülkelerin tek ve ortak para birimi olarak Euroyu benimseyerek oluşturduğu ortak pazardır. Ancak Danimarka euro kullanmayı reddetmiştir...