Teke Platosu, Güney Anadolu'da Batı Toros'larda yer alır. Doğuda Antalya merkezi, batıda ise Fethiye hattı ile sınırlanır.

Teke Yöresi hakkında detaylı bilgi

İlgili Konu Başlıkları Tümü

Burdur Yöresi Halkoyunları

Burdur yöresi halk oyunları, Burdur ili ve civarında oynanan kendine özgü karakteristik özelliklere sahip oyunlar. Burdur yöresi halk oyunları, genel halk oyunları türlerinden zeybek bölümünün teke alt bölümüne girmektedir.

Teke (anlam Ayrımı)

Teke Yöresi veya Tekeeli), Türkiye'nin güneybatısında tarihi ve coğrafi bölge.

Teke Platosu

Teke Platosu, Güney Anadolu'da Batı Toros'larda yer alır. Doğuda Antalya merkezi, batıda ise Fethiye hattı ile sınırlanır. Burdur Gölü havzası ve Dalaman Çayı’nın yukarı havzasına Teke Yöresi denmektedir.

Teke Türkmenleri

Teke, Salur boyunun Dışsalur kolundan Türkmen oymağı.

Sipsi

Üflemeli bir Çalgı olan Sipsi, kemik, ağaç veya kamıştan yapılmaktadır. Kamıştan yapılan ise daha yaygındır. Uç kısmında ses veren ve kamıştan yapılan küçük bir parça daha vardır. Bu kısım tamamen ağız içine alınarak hava üflenir. Yurdumuzda Ege Bölgesi'nde yaygın ...

üç Telli

Üç sırada birer teli bulunan, Teke Yöresi`ne ait bir cura çeşidi. Bu saz, Ramazan Güngör`le birlikte anılır. Yörenin temsilcisi ve kaynak kişisi olmuştur.

Altınyayla (Burdur)

ltınyayla İlçemizin tarihine ilişkin olmak üzere tespit edilen en son bilgi,1994 kazı çalışmaları sırasında çoğu bloklarıyla gün yüzüne çıkarılan Patara antik kenti içerisinde bulunan "Yol Kılavuz Anıtı" üzerindeki yazılı metinlerde bulunmaktadır. Likya tarihsel ...

Gurbet Havaları

Avşar oymaklarına özgü uzun havalar. Yaygın olarak seslendirildiği yöre "Teke Yöresi" dir. Gurbet havaları, Acıpayam`da "Guval" yani kaval havası, Milas`da "Kerip-Garip" yeni garip havası olarak da adlandırılmaktadır.

Ozan Nihat

Ozan Nihat asıl adı Nihat Sönmez (14 Ekim 1952 Denizli Gölcük) olan ülkücü camianın önde gelen ozanlarındandır. 1967 yılında saz çalmaya öğrendi. 1973 yılında gittiği Almanya`da, ozanlığa başladı. Ozanlık geleneği olmayan Ege bölgesinin halen tek Halk Ozanı olma ...

Tülin Zehra Değirmenci

Doğum Tarihi: 09.08.1962Unvanı: Müzik OkutmanıÖğrenim Durumu:Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl Lisans Müzik Bilimleri T.

Türk Halk Müziği

Türk halk müziği, Türkiye'nin çeşitli yörelerinde farklı ağızlar ve formlarda söylenen Türkçe yöresel etnik müziklerin tümü. Yapısal olarak Folklorun bir parçasıdır.

Karakuyu, Dinar

Karakuyu, Afyonkarahisar ilinin Dinar ilçesine bağlı bir köydür. Köyün yerleşiminin bulunduğu yerde bir kuyu olduğu bu kuyununda suyunun bulunmadığı isminin buradan geldiği rivayet edilmektedir.

Hegit

Türk halk müziğinde kullanılan ve yapımı yörelere göre değişiklik gösteren Orta Asya kökenli yaylı bir çalgının ortak adıdır. Malatya, Gaziantep, Şanlıurfa, Teke yöresi, Çukurova ve Kastamonu'da çalınsa da çoğu yerlerde neredeyse tamamen unutulmuş ve en fazla ...