Teke Platosu, Güney Anadolu'da Batı Toros'larda yer alır. Doğuda Antalya merkezi, batıda ise Fethiye hattı ile sınırlanır.

Teke Yöresi

Teke Yöresi ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Teke Yarımadası

Yanıtlar