Teke Platosu, Güney Anadolu'da Batı Toros'larda yer alır. Doğuda Antalya merkezi, batıda ise Fethiye hattı ile sınırlanır.

Teke Yöresi hakkında bilgiler

İlgili Konu Başlıkları Tümü

Burdur Yöresi Halkoyunları

Burdur yöresi halk oyunları, Burdur ili ve civarında oynanan kendine özgü karakteristik özelliklere sahip oyunlar. Burdur yöresi halk oyunları, genel halk oyunları türlerinden zeybek bölümünün teke alt bölümüne girmektedir.

Teke (anlam Ayrımı)

Teke Yöresi veya Tekeeli), Türkiye'nin güneybatısında tarihi ve coğrafi bölge.

Teke Platosu

Teke Platosu, Güney Anadolu'da Batı Toros'larda yer alır. Doğuda Antalya merkezi, batıda ise Fethiye hattı ile sınırlanır. Burdur Gölü havzası ve Dalaman Çayı’nın yukarı havzasına Teke Yöresi denmektedir.

Teke Türkmenleri

Teke, Salur boyunun Dışsalur kolundan Türkmen oymağı.

Sipsi

Üflemeli bir Çalgı olan Sipsi, kemik, ağaç veya kamıştan yapılmaktadır. Kamıştan yapılan ise daha yaygındır. Uç kısmında ses veren ve kamıştan yapılan küçük bir parça daha vardır. Bu kısım tamamen ağız içine alınarak hava üflenir. Yurdumuzda Ege Bölgesi'nde yaygın ...

üç Telli

Üç sırada birer teli bulunan, Teke Yöresi`ne ait bir cura çeşidi. Bu saz, Ramazan Güngör`le birlikte anılır. Yörenin temsilcisi ve kaynak kişisi olmuştur.

Altınyayla (Burdur)

ltınyayla İlçemizin tarihine ilişkin olmak üzere tespit edilen en son bilgi,1994 kazı çalışmaları sırasında çoğu bloklarıyla gün yüzüne çıkarılan Patara antik kenti içerisinde bulunan "Yol Kılavuz Anıtı" üzerindeki yazılı metinlerde bulunmaktadır. Likya tarihsel ...