Tekel

Kısaca: Bir tekel veya monopol, bir pazarda belirli bir ürün için üretici ya da dağıtımcı olarak tek bir firmanın bulunması durumudur. Bu durum serbest rekabeti ortadan kaldırarak kaynakların verimli kullanımını önleyen bir durum yaratır. Pek çok hükümet, piyasalardaki tekelleşme eğilimlerini giderici düzenlemelerle önlem almaktadırlar. ...devamı ☟

Bir tekel veya monopol, bir pazarda belirli bir ürün için üretici ya da dağıtımcı olarak tek bir firmanın bulunması durumudur. Bu durum serbest rekabeti ortadan kaldırarak kaynakların verimli kullanımını önleyen bir durum yaratır. Pek çok hükümet, piyasalardaki tekelleşme eğilimlerini giderici düzenlemelerle önlem almaktadırlar.

Tekelleşmenin sebepleri

Pazarın durumu nasıl olursa olsun, bir sektördeki her firmanın amacı karlarını maksimum seviyeye çıkarmaktır. Serbest rekabet ortamında firmaların pazara girişinde veya çıkışında herhangi bir engel olmazken, bu durum her zaman geçerli olmayabilir. Bazı durumlarda firmalar pazara girmek istese bile birtakım engellerden dolayı girmekten vazgeçebilirler. Tekeller de bu tür engellerin varlığında ortaya çıkarlar.

Birinci olarak, pazardaki Batık maliyetlerin yüksek olması durumunda firmalar, pazara girmekten vazgeçebilir ya da bu maliyetleri karşılayabilecek pazarda tek bir firma olabilir. Bu durumda bu sektöre girmek isteyen firmaların sermaye ve mali yapısının güçlü olması gerekliliği, firmalar için bir engel teşkil eder.

İkinci olarak, bir şirketin sadece belli bir ürünün üretimini bilmesi ya da o ürünü pazardaki diğer firmalardan daha ucuza üretebilecek bilgiye sahip olması durumunda bile, pazarda tekel durumuna gelebilir. Bir firma, başkalarının taklit edemediği yeni veya daha iyi bir ürün üretebilmeye imkan sağlayan özel bir bilgiye ya da teknolojiye sahip olabilir. Firma bu bilgiyi sır olarak saklayıp rakip firmaların bu ürünü taklit etmesine engel olabilir. Bu durum, firmayı bu pazarda tekel durumuna getirir.

Tekellerin bir diğer çıkış noktası ise, devlettir. Devlet, bazı firmalara bazı ürünleri üretmesi için ayrıcalıklı ve o firmaya özel yasal haklar verebilir. Bu durumda bu firmanın dışındaki diğer firmalar bu yasal hakka sahip olmadıklarından, pazara giremezler. Patentler de bu duruma dahildir. Örneğin devlet, bazı ilaçların patentini ve üretim hakkını sadece belli başlı firmalara verebilir. Bu da ilaç sektöründe her bir ilaç için pazarın tekelleşmesine sebep olur.

Eğer bir sektör halihazırda zaten tekelleşmişse, ve bu tekel firma da belli bir tarihe ve üne sahipse, konumunu tekel olarak korumaya devam edebilir. Tekel firmanın ününden ve pazardaki tanınmışlığından dolayı, yeni firmalar pazara girmekte zorlanabilir ve bu da pazardaki tekelin devamına sebep olur.

Tekellerin özellikleri

Serbest rekabet ortamında firmaların ürünleri için belirlediği fiyat, marjinal maliyete eşittir. Serbest rekabet ortamında fiyatlar sabit, talep eğrisi de düzdür.(eğimi yoktur) Tekellerde ise durum daha farklıdır. Tekellerde, negatif eğimli bir talep eğrisi görülür ve bu durum, tekele kendi isteğine göre bir fiyat belirleme olanağı verir. Elbette tekelin de amacı karlarını maksimize etmektir. Tekel, karını maksimize edecek bir şekilde fiyat ve miktar belirler. Bunu da yaparken marjinal maliyeti, marjinal gelire eşitler çünkü firma fiyatlarını, fazladan üretilecek her bir üründen elde edeceği gelir(marjinal gelir), fazladan üretilecek her bir ürünün maliyetine(marjinal maliyet) eşit olana kadar arttıracaktır. Sonuçta bir tekelin belirlediği fiyat, serbest rekabet ortamındaki bir firmanın koymuş olduğu fiyattan daha fazla olacaktır. Bu durumda da tekel, serbest rekabet ortamındaki bir firmanın edeceği kardan daha çok kar edecektir. Ama tekelin daha yüksek fiyat koyuyor olması, tekelin her zaman pozitif kar edeceği anlamına da gelmez çünkü maliyetler hala elde edilen geliri aşıyor olabilir.

Tekelleşmenin getirdikleri

Daha önceden de değinildiği gibi, tekeller serbest rekabet ortamında oluşan pazar fiyatının üstünde bir fiyat belirlerler. Bu durumda tüketici, aldığı malı serbest rekabet ortamındakine göre daha pahalı bir fiyata satın almış olur. Tüketici, tekelin olduğu bir pazarda zararda olan taraftır. Tekel ise serbest rekabet ortamındaki fiyattan daha yüksek bir fiyata ürünlerini sattığı için kazançlı olan taraftır. Bunun yanı sıra her iki tarafın da bir kazancı olmadığı boşa giden bir miktar da ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla tekeller, serbest rekabet ortamı ile karşılaştırıldığında toplum refahını azaltıcı etki gösterirler.

Tekel bir firma, kendi sektöründe tek olduğu için verimli bir şekilde çalışmak zorunda değildir. Serbest rekabet ortamında tüm firmalar birbirlerinin hareketlerini izleyebildiklerinden ve her firmanın kendisi için en iyisini yaptığını bildiklerinden verimlilik daha fazladır. Dolayısı ile tekel firmaların tam verimle yönetilme olasılığı genel olarak serbest rekabet ortamındaki bir firmaya göre daha azdır. Bu da firmanın kendini geliştirme ve böylece topluma katkıda bulunması açısından olumsuz bir özelliktir.

Toplum refahına olan olumsuz etkisini tekeller, araştırma-geliştirme(AR-GE) faaliyetleri ile kapatmaya çalışırlar. Tekelin elde ettiği yüksek miktarlardaki kar oranı, firmanın ARGE çalışmaları için gerekli olan sermayeyi elde etmesine olanak verir. Firma böylecei yeni ürünler geliştirebilir, ürünlerini yenileyebilir ya da daha düşük maliyetli imalat yöntemleri geliştirebilir.

Tekelleşmeye Karşı Alınan Tavır

Tekelleşme, serbest rekabeti ortadan kaldırdığı için, ürünlerin ya da verilen hizmetin fiyatının yükselmesine sebep olur. Bu da tüketicinin zararınadır. Tekelleşme durumda en kazançlı olan tekel firmanın kendisidir. Pek çok hükümet, tüketicinin kazancını ve sektörün verimliliğini arttırmak amacı ile piyasalardaki tekelleşme eğilimlerini giderici düzenlemelerle önlem almaktadırlar.

Tekelleşmeye karşı alına önlemlerden birkaçı olarak şunlar sıralanabilir:
  • İthalattan alınan vergilerin düşürülmesi
  • Teşvik primi, vergi indirimi politikalarının uygulanması


Kaynaklar

Vikipedi

tekel


1 .
Bir malın yapımının yalnızca bir kuruluşun elinde bulunduğu durum, inhisar, monopol:
"Türkiye'de bazı içkiler tekel maddeleridir."- .
2 .
Devletin herhangi bir üretim alanını elinde tutması, satışı tek elden yönetmesi ve fiyata hakim olması durumu, inhisar, monopol.
3 .
mecaz Bir kişi veya kuruluşun herhangi bir alanda kazandığı büyük güç:
"Özel yalıların tekelinden kurtarılan yeni kıyılar da halkın denizle buluşmasını sağlayacak."- H. Taner.

tekel

Türkçe tekel kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. monopoly, liquor store

tekel

bir malın yapımının, tek bir kuruluşun elinde bulunduğu durum; herhangi bir üretim alanını devletin elinde tutma, satışı tek elden yönetme ve fiyata egemen olma durumu, inhisar, monopol. bir tek şeye tek başına sahip çıkma.

tekel

Türkçe tekel kelimesinin Fransızca karşılığı.
monopole [le], régie [la]

tekel

Türkçe tekel kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Monopol

İlgili konular

ürün

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Tekel
1 yıl önce

Tekel veya monopol, bir pazarda belirli bir ürün için üretici ya da dağıtımcı olarak tek bir firmanın bulunması durumudur. Bir monopol, rakip firmaların...

Tekel, Taslak şablonları, Ürün, Taslak madde
TEKEL işçi eylemi
1 yıl önce

TEKEL işçi eylemi, 15 Aralık 2009 tarihinde Türk-İş'e bağlı Tekgıda-İş Sendikası'na kayıtlı TEKEL işçileri tarafından Ankara'da başlatılan ve 4 Şubat...

Osman Nuri Tekeli
1 yıl önce

Osman Nuri Tekeli, (1893 (Rumi 1309), İbradı, Antalya - 3 Şubat 1976, Ankara), Türk bürokrat. Rumi 1332 yılında yılında Hukuk Mektebini bitirmiştir. Pavli...

Osman Nuri Tekeli, 1893, Abdullah Asım İğneciler, Abdullah Dilaver Argun, Abdullah Zeki Köymen, Adnan Darendeliler, Afyonkarahisar (il), Ahmet Cemil Serhadlı, Ahmet Demir, Ahmet Durmuş Evrendilek, Ahmet Koçak (vali)
Tekeli-Sisa Mimarlık Ortaklığı
5 yıl önce

Tekeli-Sisa Mimarlık Ortaklığı, Doğan Tekeli (d. 1929) ve Sami Sisa (1929-2000) tarafından İstanbul’da kurulmuş bir Türk mimarlık firmasıdır. Şirket 1954...

Tekel Genel Müdürlük Binası
5 yıl önce

Tekel Genel Müdürlük Binası Türkiye mimarlık tarihinde oldukça öneme sahip olan, İlhan Tayman ve Enver Tokay tarafından İstanbul’un Unkapanı semtinde...

Mane, tekel, fares
5 yıl önce

ופרסין (Mene, Mene, Tekel u Pharsin) sözlerini yazar. Bunlar Aramca ölçü ve para birimi adları olarak bilinir: MENE; para birimi, TEKEL; şekelin bir söylenişi...

Hadi Hüsman
5 yıl önce

bitirdi. Etibank Mali Müşavirliği, Tekel Genel Müdürlüğü, IX. (Ara Seçim), X.ve XI. Dönem İstanbul Milletvekilliği ile Gümrük ve Tekel Bakanlığı yaptı....

Hadi Hüsman, 17 Ocak, 1904, 1955, 1957, 1960, 1987, 25 Kasım, 27 Mayıs, 9 Aralık, Abdullah Aker
Bilgi tekeli
5 yıl önce

Bilgi tekeli, ilk kez Kanadalı ekonomi tarihçisi Harold Innis'in iletişim üzerine yazdığı yazılarda ortaya attığı bir konsept. Innis bu terime net bir...