Tekeli Lala Mehmet Paşa (d. ? - ö. 29 Kasım 1595), III. Murat saltanatı döneminde 18 Kasım 1595-29 Kasım 1595 tarihleri arasında on gün sadrazamlık yapmış bir Osmanlı devlet adamıdır. ''"Nişancı"'' lakabı ile veya ''"Eski Lala Mehmed Paşa"'' şeklinde de anılır.

Tekeli Lala Mehmed Paşa

Tekeli Lala Mehmet Paşa (d. ? - ö. 29 Kasım 1595), III. Murat saltanatı döneminde 18 Kasım 1595-29 Kasım 1595 tarihleri arasında on gün sadrazamlık yapmış bir Osmanlı devlet adamıdır. "Nişancı" lakabı ile veya "Eski Lala Mehmed Paşa" şeklinde de anılır.

Hayatı

İsminin çağrıştırdığının aksine Tekeli (Antalya) değil, Saruhanlı (Manisa) olup Türk zeamet sahibinin oğludur. Doğum tarihi bilinmemekte, ancak Marmara (Gölmarmara) kasabası doğumlu olduğu bilinmektedir. III. Murad şehzade ve Manisa'da vali iken, güzel yazı yazma kabiliyeti sayesinde onun hizmetine divan çavuşu olarak girdi. "Tekeli Mehmed Çavuş" şeklinde anılmaya başlandı. III. Murad padişah olunca Manisa'ya gelen oğlu şehzade Mehmed'in lalalığını yaptı ve "lala" lakabı ile anılmaya başlandı. Şehzade Mehmed III. Mehmed adı ile tahta çıktığında onunla birlikte İstanbul'a geldi. Kısa bir süre sonra, 19 Kasım 1595'te Koca Sinan Paşa yerine sadrazamlığa atandı. Boylece 12 yilda çavuşluktan hükümet reisliğine kadar çıkmıştır. Bir defa divan-i humayuna riyaset edebilmiş şirpençeden (şarbon) hastalanmış ve sedaretinin onuncu gün vefat etmiştir. Böylece Tekeli Lala Mehmed Paşa'nın sadrazamlığı on gün gibi çok kısa bir süre sürmüş ve 29 Kasım 1595 günü ölmüştür. Vefa Camii mezarlığına defnedilmiştir. Selefi Koca Sinan Paşa beşinci defa sadrazamlığa tekrar getirilmiştir. Osmanlı Devleti tarihinde günümüz Ege Bölgesi'ne denk gelen coğrafya doğumlu tek sadrazamdır. Tekeli Lala Mehmed Paşa'nın kayınvalidesi Halime Hatun adına III. Mehmed Manisa'daki şehzadeliği döneminde (1583-1595) Gölmarmara'da Halime Hatun külliyesi inşa ettirmiştir. Oğlu Arslan Paşa'nın da devlet görevinde bulunduğu Evliya Çelebi Seyahatname'sinde zikredilmektedir. ==Kaynakça == ==Ayrıca bakınız== * III. Murat * Duraklama Dönemi Osmanlı Sadrazamları listesi

Dış bağlantılar

* Uzunçarsılı, İsmail Hakkı, (1954) Osmanlı Tarihi III. Cilt, 2. Kısım , XVI. Yüzyıl Ortalarından XVII. Yüzyıl Sonuna kadar), Ankara: Türk Tarih Kurumu (Altıncı Baskı 2011 ISBN:978-975-16-0010) say.350 * Danişmend, İsmail Hami (1971), Osmanlı Devlet Erkanı, İstanbul:Türkiye Yayınevi. * Tektaş, Nazım. (2009), Sadrazamlar - Osmanlı'da İkinci Adam Saltanatı. İstanbul:Çatı Kitapları. ISBN: 9789758845000

Kaynaklar

Vikipedi

Yanıtlar