Tekerleme Söz, kelime ve ses benzerliğinden faydalanılarak söylenen, kısa, hoş cümlecikler. Bazı yörelerde halk aşıklarının karşılıklı atışmaları, verilen bazı hazır cevaplar da tekerleme şeklindedir. Tekerlemeler; söz cambazlığı ve hayal mahsulü oldukları için yarı anlamlı veya anlamsız olabilirler. Genellikle masalların başlarında, çocuk oyunlarının aralarında birbirine benzer kelimelerden yapılırlar. “Bir varmış, iki yokmuş... evvel zaman içinde kalbur saman içinde... vs.” gibi. Hal...

TEKERLEME (türkçe) anlamı
1. 1 . Tekerlemek işi.
2. 2 . Çoğunlukla basmakalıp söz:
3. Bazısının konuşması
4. tekerleme hâlinde tekrar ettiği birkaç kelimeden ibarettir.- R. N. Güntekin.
5. 3 . Birbiriyle uyumlu hazır söz kalıbı:
6. Çocuklar
7. türkülü bir tekerleme ile karşılarlar leyleklerin gelişini.- N. Cumalı.
8. 4 . edebiyatÇoğunlukla
9. masalların genellikle başında bulunan Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde
10. kalbur saman içinde. gibi uyaklı giriş veya ara sözler:
11. Tekerlemelere
12. bilmecelere gelince bence bunlar aydınlık şeyler. Anlaşılmaz gibi görünmeleri zihni çeşitli anlamlar üzerinde dolaştırmalarından geliyor.- S. Birsel.
13. 5 . edebiyatSaz şairleri arasında yapılan deyiş yarışı.
14. 6 . tiyatroOrta oyununda
15. özellikle Kavuklu'nun kullandığı sözler.
TEKERLEME (türkçe) anlamı
16. tekerlemek eylemi
17. saz ozanları arasında yapılan deyiş yarışı.çoğunlukla basmakalıp söz
18. ortaoyununda
19. özellikle kavuklu'nun kullandığı sözler.çoğunlukla
20. masalların başında bulunan uyaklı giriş sözleri.
TEKERLEME (türkçe) ingilizcesi
1. n. tongue twister
2. nursery rhyme
3. rigmarole
TEKERLEME (türkçe) almancası
1. witzige Erwiderung
2. dichtericsher Wettbewerb

Tekerleme hakkında bilgiler

Tekerleme Söz, kelime ve ses benzerliğinden faydalanılarak söylenen, kısa, hoş cümlecikler. Bazı yörelerde halk aşıklarının karşılıklı atışmaları, verilen bazı hazır cevaplar da tekerleme şeklindedir. Tekerlemeler; söz cambazlığı ve hayal mahsulü oldukları için yarı anlamlı veya anlamsız olabilirler. Genellikle masalların başlarında, çocuk oyunlarının aralarında birbirine benzer kelimelerden yapılırlar. “Bir varmış, iki yokmuş... evvel zaman içinde kalbur saman içinde... vs.” gibi.

Halk Edebiyatı diye isimlendirilen karagöz, ortaoyunu ve meddah hikayelerinde, çeşitli törenlerde, Kandillerle Ramazan ayının son günlerinde de güzel ve hoş tekerlemeler söylenir. Söyleyenlere dinliyenler tarafından bahşişler verilir.

Tekerlemelerin bilinen çeşitleri şöyle sıralanabilir:

1. Oyun tekerlemeleri: Bunlar genellikle çocuk oyunları arasında yer almaktadır. Oyun kurulurken veya oyunu idare edecek kişi seçilirken tekerlemeler söylenir. Tekerlemenin son kelimesine isabet eden şahıs ebe veya oyun idarecisi olur. Buna ayıklama ve gösterme metodu da denmektedir. “Karga karga gak dedi, çık şu dala bak dedi... Hacı anne kına ezer, ben bilirim kimi sever... Sepet çardakta, gümüş yüzük parmakta...” gibi tekerlemeler oyun tekerlemelerinin bazılarıdır.

2. Masal tekerlemeleri: Halk masallarında, gerçekçi veya olağanüstü masallarda masalcı; anlatacağı olaya başlamadan önce akla mantığa sığmaz, karmakarışık, birbirine çapraz, şaşırtıcı, ilgi çekici giriş cümleleriyle hadiseyi kendi başından geçmiş gibi anlatmaya çalışır. Bunlar vezin ve kafiye kaidelerine uyarak, şiir ve nesir karışımı olarak söylenir: “Kasap olsam sallayamam satırı, nalbant olsam nallayamam katırı, ne yapalım dost arkadaş hatırı...” Örneklerinde olduğu gibi.

3. Söylemesi insanlara zor gelen tekerlemeler: Bunlar insanlar arasında söylenmesi maharet isteyen tekerlemelerdir: “Kapı gıcırdatıcılardan mısın? Yoksa kıvılcım sıçratıcılardan mısın? Keşkekçi keşkeği kepçelemiş mi, kepçelememiş mi?” gibi tekerlemeler çok yaygındır.

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi

Şarkı Sözleri

Ruhi Su tarafından söylenen Tekerleme adlı şarkının sözleri.

nerden gelirsin?
zikzak kalesinden.
ne gezersin?
açlık belasından.
nerde yattın?
beyin konağında.
altına ne serdiler?
perde.
desene kupkuru yerde.
bıyıkların neden yağ oldu?
bıldırcın eti yedim.
bıldırcın yağlı mıydı?
gökte uçarken gördüm.
saçların neden ağardı?
değirmenden geldim.
değirmen dönüyor mu?
zımbırtısını duydum.
ayakların neden ıslandı?
çaydan geçtim.
çay derin miydi?
köprüyü dolaştım,
işte geldim sana ulaştım.


İlgili Konu Başlıkları Tümü

Tekerleme (edebiyat)

Tekerleme , sözlüklerde "ağızda yuvarlanan söz, saçma sapan söz, eşsesli kelimelerle kurulu konuşma" anlamlarına gelen, masal, hikaye, bilmece, halk tiyatrosu gibi bazı edebi türler içinde veya bağımsız olarak söylenen ölçülü ve kafiyeli sözlerdir.

Tekerleme (anlam Ayrım)

* Tekerlemek (yuvarlamak, döndürmek) işi.

Tekerleme (anlam Ayrımı)

* Tekerlemek (yuvarlamak, döndürmek) işi.* Çoğunlukla basmakalıp söz Ör: "Bazısının konuşması, tekerleme hâlinde tekrar ettiği birkaç kelimeden ibarettir." Reşat Nuri Güntekin* Birbiriyle uyumlu hazır söz kalıbı* Tekerleme (edebiyat), edebiyatta ölçülü ve kafiyeli sözler ...

Hush

Kendilerine "the Gentlemen" adını veren bir grup yaratığın, tüm Sunnydale'deki insanların seslerini çalıp, ihtiyaçları olan yedi kalbin peşine düşmelerini anlatan Buffy The Vampire Slayer bölümü. Senaryo dalında Emmy Ödülleri'ne aday olmuştur.

Fal

Fal Alm. Vorzeichen (n), Wahrsagen (n), Fr. Augure, bonne aventure, Présage, pronostic (m), İng. Augury, omen, sooth-saying. Gelecek veya bilinmeyen geçmiş hakkında haber verme iddiası. Cahil halk arasında pek yayılmış ve itibar görmüştür. Fala bakmayı meslek haline getirenler, yere ...