Tekir aşağıdaki anlamlara gelebilir:

Tekir (anlam ayrım)

Tekir aşağıdaki anlamlara gelebilir: *Tekir, bir tuzlu su balığı *Tekir , bir ön muhasebe ve ticari otomasyon yazılımı

Yanıtlar