Tekirdağ Tarihi Eserler Ve Turistik Yerler

Marmara ve Karadeniz’de kıyıları bulunan Tekirdağ, güzel ormanları, târihî eserleri ve tabiî kumsallarıyla güzel bir ilimizdir. Başlıca târihî eserleri şunlardır: Rüstem Paşa Külliyesi: Ertuğrul Mahallesinde Kânûnî Sultan Süleymân Hanın damadı Rüstem Paşa tarafından 1553’te Mîmar Sinân’a yaptırılmıştır. Külliye; câmi, hamam, bedesten, medrese ve kitaplıktan meydana gelmiştir. Günümüze orijinal şekliyle câmi, kütüphâne ve bedesten ulaşmıştır. Câminin tek ve geniş kubbesi ve y

Marmara ve Karadeniz’de kıyıları bulunan Tekirdağ, güzel ormanları, tarihi eserleri ve tabii kumsallarıyla güzel bir ilimizdir. Başlıca tarihi eserleri şunlardır:

Rüstem Paşa Külliyesi: Ertuğrul Mahallesinde Kanuni Sultan Süleyman Hanın damadı Rüstem Paşa tarafından 1553’te Mimar Sinan’a yaptırılmıştır. Külliye; cami, hamam, bedesten, medrese ve kitaplıktan meydana gelmiştir. Günümüze orijinal şekliyle cami, kütüphane ve bedesten ulaşmıştır. Caminin tek ve geniş kubbesi ve yazıları bir sanat şaheseridir. Medrese yıkıntı halindedir. Hamamın sadece taş ve tuğla duvarlarından bir kısmı kalmıştır. Bedesten altı kubbeli dikdörtgen bir yapıdır. Taş ve tuğla karışımından inşa edilmiştir. Camiye 1841’de Sultan Abdülmecid devrinde son cemaat yeri ilave edilerek ortaya beşgen saçaklı ve on musluktan şadırvan inşa edilmiştir.

Eski Cami: Ertuğrul Mahallesinde olup, kitabesi yoktur. İlk yapı şekli yanmıştır. Daha sonra yapılan cami 1830’da Zahire Nazırı Tekirdağlı Ahmed Ağa tarafından yaptırılmıştır. Çatısı ahşap, üstü kiremit kaplıdır. 1912 zelzelesinde yıkılan minare, Cumhuriyet devrinde yeniden yapılmıştır.

Orta Cami: Kürkçü Sinan Ağa tarafından yaptırılmıştır. Eski cami yıkılmış olup, günümüzdeki cami 1854’te eskisinin yerine yapılmıştır. Cami duvarları kalın taşlardan olup, çatısı kiremitle kaplıdır.

Hasan Efendi Camii: Hasan Efendi Mahallesinde olup, 1627’de Hasan Efendi tarafından yaptırılmıştır. Hasan Efendinin mezarı yanındadır. Minaresi tamir görmüştür.

Sultan Süleyman Camii: Çorlu ilçesinde çarşı içindedir. 1521’de yapılan cami kesme taştan kare planlı yapı yuvarlak kubbeyle örtülüdür. Tek şerefeli minare silindirik gövdelidir.

Gazi Ömer Bey Camii: Malkara ilçesinde Fatih’in meşhur komutanı ve Mora Yarımadası Fatihi Gazi Ömer Bey tarafından yaptırılmıştır. Eski Osmanlı camilerindendir ve halen sağlamdır. Yanında 1490’da yapılmış Ömer Beyin türbesi vardır. 1830’da cami tamir görmüştür.

Ayas Paşa Camii: Saray ilçesinde Sadrazam Ayaz Paşa tarafından yaptırılmıştır. Kesme taştan küçük bir yapıdır. Ana mekan kubbeyle örtülüdür. İnce silindirik gövdeli minare tek şerefelidir. 1569’da yapılmış olan caminin avlusunda Kırım hanlarından İkinci Devlet Giray Hanın (v. 1725), İkinci Fetih Giray Hanın (v. 1746), İslam Giray Sultanın (v. 1772), Üçüncü Selim Giray Hanın (v. 1785), Dördüncü Devlet Giray Hanın (v. 1780) ve Şahbaz Giray Hanın (v. 1792) kabirleri vardır.

Tekirdağ Müzesi: Eski çağlarla Osmanlı devrine ait eserler sergilenir. Oldukça zengin sayılır.

Rakoczi Müzesi: Macar Kralıİkinci Ferenc Rakoczi’nin 1720-1735 arasında Tekirdağ’da kaldığı ev, müze haline getirilmiştir. Burada kullandığı eşyalar, silahlar, yaptığı yağlıboya tabloları ve tahta oymalar sergilenmektedir. Avusturya İmparatoruyla savaşan Rakoczi, Fransa’ya sığınmış ve Sultan Üçüncü Ahmed Han, Rakoczi’yi Macar Kralı tanımış ve Osmanlı Devletine davet etmiştir. 1735’te ölmüştür. Sonradan kemikleri Macaristan’a nakledilmiştir.

Eski Eserler: Marmara Ereğlisi: M.Ö. 601’de Samoslar tarafından kurulmuş eski bir şehirdir. Karaevli Köyü: Tarihi bir Trak şehridir. Eski adı Mokapora (Mocasura) idi. Germeyan Köyü: Roma Devrinde Aproi-Apros-Apri isimli bir şehirdi. İnecik: Eski Trak şehridir. Roma devrinde gelişmiştir. Barbaros (Banados): M.Ö. 6. asırda kurulmuş tarihi bir şehirdir. Mesinli Kale Kalıntıları: Çorlu ilçesine bağlı Mesinli köyündedir. Beşiktepe: Merkez ilçeye bağlı Ahmedikli ve Hacıköy arasında beşiğe benzer tepede kale kalıntıları vardır. Güneşli: Saray ilçesi yakınında eski bir yerleşim merkezidir.

Mesire yerleri: Tekirdağ, uzun kumsalları, bağları ve ormanlarıyla tabii güzellikler açısından zengin bir ilimizdir. Yaz ortasında deniz kıyıları yöre halkının ve İstanbulluların akınına uğrar. Başlıca mesire yerleri şunlardır:

Barbaros; Tekirdağ’ın 8 km yakınında kumsalı çok güzel bir sahil şerididir. Kumbağ: Tekirdağ’ın 15 km yakınında deniz kıyısında bir tatil köyüdür. Sığ Deniz: Kumsalı, tabii plajı, bağları ve ormanıyla çok sayıda turistin geldiği bir yerdir. Çamlıköy: Saray ilçesinin Karadeniz kıyısındaki çok güzel manzaralı, tabii plajlı ormanla denizin kucaklaştığı bir yerdir. Bahçeköy Deresinin Kastro’da Karadeniz’e döküldüğü yerde bir gölcük meydana gelmiştir. Bu gölcükte kayıkla gezilir ve gölcükte bol miktarda kefal balığı bulunur. Çorlu Çamlığı: Çorlu-Lüleburgaz arasında soğuk ve güzel suları ve gür çam ağaçlarıyla süslü bir mesire yeridir. Değirmenaltı: Tekirdağ’a 8 km mesafede deniz kıyısında güzel bir mesire yeridir. Mürefte: Denizi, kumsalı, üzümü, balığı ve manzarasıyla meşhur bir kıyı kasabasıdır. Marmara Ereğlisi: Yaz turizmine çok müsaittir. Her zaman bol balığı vardır. Neresi kazılsa tarihi eser çıkmaktadır. Şarköy: Denizi, meyveleri, güzel suları ve yeşilliğiyle şirin bir dinlenme yeridir. Kıyıda faytonlar bulunmaktadır. Eriklice, Gaziköy, Hoşköy, Karaevli, Topağaç ve Uçmakdere tabii güzellikleriyle isim yapmış diğer tatil ve dinlenme yerleridir.

Tekirdağ av turizmine müsaittir. Çil, çulluk, keklik, sarıasma, üveyik, yaban ördeği, yaban kaz ve tavşanı avlanır. Tekirdağ’ın Marmara’da 130 km, Karadeniz’de 3 km sahili vardır.

Kaplıca ve İçmeleri: İlde önemli sayılacak kaplıca yoktur. Olanlarda da konaklama tesisleri mevcut değildir.

Avşar İçmesi: Tekirdağ’a 21 km uzaklıkta Barbaros bucağının Çanakçı köyü yakınındadır. Mide rahatsızlıklarına faydalıdır.

Yarapsun Çamuru: Tekirdağ-Muratlı arasında Tekirdağ’a 7 km mesafede bulunan 21-24°C sıcaklıktaki bir çamurdur. Bikarbonat bakımından zengin olan çamur, romatizma ağrılarına iyi gelir.

Görüşler

 • misafir Avatar
  misafir - 4 yıl önce
  şuan güzelim barbarosun denizini toprakla dolduran zihniyet birinci derece sit alanına kralyolu denen yere gözünü para hırsı bürümüş bitakım bükler yada öyle sananlar hersene aynı tarihte tarih ve güzelm barbarosu katlediyorlar ama birgün gelir tarihe ve güzelliğe sahip cıkacak adamgibi adam cıkacak hesap soracak......

Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Tekirdağ Tarihi Eserler Ve Turistik Yerler ilgili konular

 • Tarih

  Tarih, geçmişin olaylarını kaynak malzemelerin eleştirel bir incelemesine dayanarak kronolojik tutarlılık içinde irdeleyen ve genellikle bunla
 • Çorum tarihi eserler ve turistik yerler

  Çorum târihî eserler bakımından gerçek bir hazînedir. Başlıcaları şunlardır:Çorum Kalesi: Kimin tarafından yapıldığı bilinmemektedir
 • Gümüşhane tarihi eserler ve turistik yerler

  Gümüşhane, tarihi eserler ve tabiî zenginliklerle doludur. İl, eski devirlere âit şehir harâbeleri yönünden oldukça zengindir. Rus işgâli
 • Tokat tarihi eserler ve turistik yerler

  Verimli ovalar ve önemli yollar üzerinde olan Tokat ili târihî ve turistik eserleri bakımından zengin bir ilimizdir. Başlıca târihî eserleri
 • Trabzon tarihi eserler ve turistik yerler

  Karadeniz’in sembolü kabul edilen, ikinci İstanbul olarak vasıflandırılan Trabzon; târihî eserleri, tabiî güzellikleri, zengin folkloru
 • Sakarya tarihi eserler ve turistik yerler

  Sakarya ili, tabiî güzellikleriyle zengin bir ilimizdir. İl toprakları zelzele bölgesinde ve târihî istilâ yolları üzerinde olduğu için t
 • Tekirdağ tarihi eserler ve turistik yerler

  Marmara ve Karadeniz’de kıyıları bulunan Tekirdağ, güzel ormanları, târihî eserleri ve tabiî kumsallarıyla güzel bir ilimizdir. Başlıca
 • Aydın tarihi ve turistik yerleri

  Aydın, tarihi eserler ve turistik yerler bakımından zengindir. Türkiye'nin ve dünyanın ünlü sayfiye şehirlerinin arasında yer alır.Üveys P
 • Kırıkkale tarihi eserler ve turistik bilgiler

  Kırıkkale ilinin merkezinde yeni yerleşim merkezlerinden dolayı fazla târihi ve turistik yerler görülmemekle birlikte ilçe ve köylerinin bâz
 • Batman tarihi eserler ve turistik yerler

  Batman ili, 1950'den sonra geliştiği için, tarihi ve turistik yerleri yok denecek kadar azdır. Jeoloji yapısında kalkerli yapı önemli yer tutt