--}}

Tekkeköy

Tarihi: Tekkeköy ve civarında yapılan araştırmalar sonucunda paleolitik dönemden itibaren yerleşimin varolduğu öğrenilmiştir. Tekkeköy'ün hemen güneyinde yer alan bu yerleşim M.Ö. 600.000 - 10.000lere tarihlenmektedir. İlçedeki araştırmalarda Hitit dönemine ait katmanlara rastlanmıştır. Friglere ait kalıntılar da bulunmuştur. Yöre M.Ö. 3.yy ortalarında Pontus devletinin sınırları içine girmiş, daha sonra sırasıyla Roma, Bizans ve Anadolu Selçuklu devletinin eline geçmiştir. Selçuklular

Tarihi:

Tekkeköy ve civarında yapılan araştırmalar sonucunda paleolitik dönemden itibaren yerleşimin varolduğu öğrenilmiştir. Tekkeköy'ün hemen güneyinde yer alan bu yerleşim M.Ö. 600.000 - 10.000lere tarihlenmektedir.

İlçedeki araştırmalarda Hitit dönemine ait katmanlara rastlanmıştır. Friglere ait kalıntılar da bulunmuştur. Yöre M.Ö. 3.yy ortalarında Pontus devletinin sınırları içine girmiş, daha sonra sırasıyla Roma, Bizans ve Anadolu Selçuklu devletinin eline geçmiştir.

Selçuklular Anadoluya geçmeye başladığı zaman Bizans devletinin egemenliği altında olan bu yöreyi Türklere ve İslamiyete açmak için, bölgenin önemini de dikkate alarak büyük Türk velisi Şeyh Zeynüddin'i buraya göndermiş ve bir Tekke kurmuşlardır. Tahminen 1250 - 1330 yılları arasında yaşayan Şeyh Zenüddin kurduğu tekkede yolcuları, düşkünleri,, fakir fukarayı kazan kurarak doyurmuştur. Tekkeköy adının buradan geldiği söylenmektedir. 1399'da Tekkeköy Osmanlı egemenliğine girmiştir. 1402 Ankara savaşından sonra Kubatoğullarının eline geçmiştir. 1419'da Çelebi Mehmet Tekkeköy'ü tekrar Osmanlı topraklarına katmıştır.

Osmanlılar döneminde burada Türkler ve Bizans döneminden kalma Rum halkı barış içerisinde yaşamışlardır. Ancak I. Dünya savaşı sırasında Türk ve Rum halkı arasındaki barış bozulmuştur. Kurtuluş savaşı sonrasında yapılan Lozan Antlaşması gereği buradaki Rum halkı Batı Trakya Türkleriyle yer değiştirmiştir.

Coğrafi Konum:

Samsun - Trabzon karayolunun 13 km.'sinde güneye doğru 1 km. içeride yeralan Tekkeköy Samsun iline bağlı bir ilçedir.

Tekkeköy deresinin kıyı ovasına açıldığı kesimde açılmıştır. İlçe topraklarının üçte birini Çarşamba ovasının devamı oluşturur.

Sosyo - Ekonomik Yapısı:

Önemli gelir kaynakları arasında tarım ve hayvancılık yer alır. İlçe topraklarının üçte biri Yeşilırmak'ın biriktirdiği verimli delta ovasının devamı olup sulu tarıma elverişlidir. Tütün en büyük gelir kaynağıdır.

İlçede 1944 yılında kurulan Gelemen Devlet üretme Çiftliği'nde yer almaktadır. Karadeniz bölgesinin kaliteli tohumluk ve yem ihtiyacını karşılamak amacıyla 46 bin dönümlük bir araziye kurulmuştur.

İlçe sınırları içerisinde yeralan Karadeniz Bakır işletmeleri, Azot Fabrikası, Kutlu Kent yöresindeki sanayi ve organize sanayi bölgeleri ilçeye ekonomik anlamda hareketlilik getirmiştir.

Gelemen mevkiinde yapılmakta olan hava alanı da hizmete girmiştir.

Ulaşım:

İlçeye ulaşım genellikle karayolu ile yapılır. Samsun'a uzaklığı 14 km.dir. Samsundan Tekkeköye her an araç bulmak mümkündür. İlçeye demiryolu ile ulaşmakta mümkündür.

Tarihi ve Kültürel Değerler:

Tekkeköy Ören Yerleri: Hitit ve tunç çağı dönemlerine ait buluntular ele geçmiştir. Bu buluntulardan; çarkta çekilmiş deve tüyü, al renkli keramikler çoğunluktadır. Burada bulunan mezarların ilk Tunç çağına ait olduğu saptanmıştır. Bu mezarlardan çıkan eşyaların Anadolu da bir benzerine daha rastlanmadığı belirtilmektedir.

Tekkeköy Mağaraları: Kalkolitik dönemi sergileyen yerleşim yerleridir. Bu mağaralar doğal oluşmuş ufak mağaraların genişletilerek ve oyularak iskan edilmesi sonucu meydana gelmiştir.

Şeyh Yusuf Zeynüddin Camii ve Türbesi: Şeyh Yusuf Zeynüddin, Anadolu Selçuklu Devleti zamanında yaşamış büyük İslam velisidir. Gavs-ı Azan Şeyh Abdülkadir-i Ceylani Hazretlerinin torunudur. Camii kendisi tarafından 1285 yılında yapılmıştır. Türbesi ise bu caminin bahçesinde yeralmaktadır.

Gezi ve Mesire Yerleri:

İlçedeki Gelemen mevkiinde yeralan Costal ormanları, karadenizde ender kalmış kıyı ormanına güzel bir örnektir. Burası Samsun ilindeki doğal değeri yüksek alanlardan biri olarak belirlenmiştir.

Costal mevki doğal plaj özelliği taşımaktadır. Kıyıdaki Hacı Osman Korusu ve içeriye girildikçe yüksekliği 700 - 800 m. civarında olan Kapaklı Pınartepesi, Kırantepe, Azman tepesi, sahile yakın Asarağaç tepesi piknik ve mesire yeri olarak uygun mekanlardır.

Folklorik Değerler:

Yöre insanı yerli halk, dışarıdan gelenler ve mübadinler olmak üzere üç gruptan oluşmaktadır. Mübadil gelen halk kendi kültürel özelliklerini korumakla birlikte, diğerleriyle de kaynaşmıştır.

Yemekler:

Yöre yemekleri arasında Kazlı Pilav, Etli Yufka, Fırın Kebabı yaygın olarak yapılmaktadır. Tekkeköyde hamsili yemeklerde yapılmaktadır. Bunlar; hamsi tava, hamsili pilav, hamsili ekmek, kiremitte hamsi gibi yemeklerdir.

İlgili başlıklar

Samsun'un ilçeleri

Haritası

Tekkeköy koordinatları: 41.213100, 36.458300

İlgili konuları ara


Görüşler

  • misafir Avatar
    misafir - 5 yıl önce
    tekkeköylü hemşerilerime slm ben şırnakta yaşıyorum ama memleketimin yerini hiçbiryer tutamaz tekkeköy yeşilliğiyle havasıyla suyuyla sıcak kanlı insanlarıyla gezilmeye değer bir yerdir ama tekkeköylülerden ricam başkanlık için vereceğiniz oyları düşünerek verin yıllardan beri tekkeköyde hiçbir çalışma yok saygılar

Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Tekkeköy
Tekkeköy