teknik

Teknik, temel olarak alet yapımı ve alet kullanarak sonuç alma yöntemleri anlamına gelir. Alet yapma yeteneği, insan türünü öteki canlılardan ayıran temel niteliktir. Bu niteliği nedeniyle insan, en başından beri teknoloji üreten bir varlıktır ve teknolojinin tarihi insanlığın tüm gelişimini içerir. ...

TEKNIK (türkçe) anlamı
1. 1 . Bir sanat
2. bir bilim
3. bir meslek dalında kullanılan yöntemlerin hepsi.
4. 2 . Fizik
5. kimya
6. matematik vb. bilimlerden elde edilen verileri iş ve yapım alanında uygulama:
7. Yurdumuz teknik gelişme yolundadır.-
8. 3 . sıfatBu uygulamaya dayanan
9. bu uygulamaya ilişkin:
10. Teknik okul.-
11. 4 . Yol
12. beceri
13. yöntem
14. Bu kızın sanatını hiç olmazsa teknik tarafından bildiğine hükmediyorum.- H. E. Adıvar.
15. 5 . sıfatTeknikle ilgili bir sanata
16. bir bilime
17. bir mesleğe özgü olan:
18. Teknik terimler.-
TEKNIK (türkçe) anlamı
19. bir sanat
20. bir bilim
21. bir meslek dalında kullanılan yöntemlerin tümü
22. yol
23. beceri
24. yöntemfizik
25. kimya
26. matematik gibi bilimlerden elde edilen verileri iş ve yapım alanında uygulama
27. uygulayım
28. teknikle ilgili bir sanata
29. bir bilime
30. bir mesleğe özgü olan.bu uygulamaya dayanan
31. bu uygulamaya ilişkin.
TEKNIK (türkçe) ingilizcesi
1. adj. technical
2. technicn. technique
3. technics
4. technic
5. mechanism
6. practice
7. science
8. style
9. wrinkle
TEKNIK (türkçe) fransızcası
1. technique
TEKNIK (türkçe) almancası
1. n. Technikadj. technisch

Teknik hakkında bilgiler

Teknik, temel olarak alet yapımı ve alet kullanarak sonuç alma yöntemleri anlamına gelir. Alet yapma yeteneği, insan türünü öteki canlılardan ayıran temel niteliktir. Bu niteliği nedeniyle insan, en başından beri teknoloji üreten bir varlıktır ve teknolojinin tarihi insanlığın tüm gelişimini içerir.
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Orta Doğu Teknik üniversitesi

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), Türkiye ve Orta Doğu ülkelerinin kalkınmalarına katkıda bulunmak, özellikle fen bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında eleman yetiştirmek üzere 15 Kasım 1956 tarihinde “Orta Doğu Yüksek Teknoloji Enstitüsü” adıyla eğitime ...

Teknik Bilgi

Teknik bilgi, alet yapmak ve kullanmak için gerekli bilgidir. Adını "beceri" anlamına gelen Yunanca "techne-tekne" sözcüğünden almaktadır. Teknik bilgi, gündelik ve bilimsel bilginin pratiğe dönüştürülmesidir.

Teknik çizim

Teknik resim, bir şeyin nasıl çalıştığını veya üretildiğini anlamak üzere yapılan çizim. Mühendisler arasındaki iletişimi en kolay ve en doğru şekilde sağlaması açısından büyük öneme sahip teknik bir alfabedir.

Teknik Lise

Teknik Lise, ortaöğretim seviyesinde mesleki eğitim veren okullardan biridir. Orta öğretim seviyesindeki diğer liselerden farklı olarak Teknik Liseler ilköğretimden mezun olan öğrencileri doğruda almaz.

Edebi Teknik

Edebiyatta tekniğin, yani kendi içinde tutarlı bir bütün yaratma sanatının en önemli iki öğesi, ritim ve yapıdır.Edebiyat da müzik gibi bir zaman sanatıdır; mekân içinde değil, zaman içinde yayılır. Bir resmin ya da bir heykelin bütününe kuramsal olarak tek bir anda ...

Teknik Analiz

Teknik Analiz Teknik analiz, gelecekteki fiyat hareketlerini tahmin edebilmek için, fiyat grafiklerinin yardımıyla piyasa hareketlerinin incelenmesidir. Burada kullanılan "piyasa hareketi" ve "fiyat hareketi" sözcükleri, teknik analizci için gerekli olan iki önemli bilgi kaynağını (fiyat ...

İstanbul Teknik Üniversitesi

İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul'da yer alan 1773 yılında Mühendishane-i Bahrî-i Hümâyûn adıyla kurulmuş devlet teknik üniversitesidir. Bünyesindeki 13 fakülte, 37 bölüm ve 5 enstitü ile akademik etkinliklerini sürdürmektedir. Merkez Kampüsü, İstanbul Maslak'ta yer ...

Bilardo Teknik Bilgiler

ISTAKABilardo ıstakaları uzun süre bekletilmiş ve olabildiğince kurutulmuş ağaçtan yapılırlar. Enstruman yapımında olduğu gibi ıstaka imalatında da kelebek ağacı tercih edilir. Bir istakada aranılan en önemli vasıf düzgünlüğüdür, ne kadar kurumuş veya fırınlanmış ...