Teknik Bilimler M.y.o

pozitif bilimler

Konuları sınırları önceden belirlenmiş olan somut varlık alanlarıdır. Evrenin belli özellikleri olan bir bölümünü ele alan bu gruptaki bilimler, soyut kavramlar üzerine araştırma yapmazlar. Deneylenemeyen konuları ele almazlar. Konuları içine giren somut...

Dumlupınar Üniversitesi

Dumlupınar Üniversitesi 3.7.1992 tarih ve 3837 sayılı kanunla kurulmuştur.

Bilimler

Bilim veya ilim, fiziki ve doğal evrenin yapısının ve hareketlerinin birtakım yöntemler (deney, düşünce ve/veya gözlemler) aracılığıyla sistematik bir şekilde incelenmesini de kapsayan entelektüel ve pratik çalışmalar bütünü. Bilim; neden, merak ve amaç b...

Teknik Bilimler M.Y.O.

Marmara Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Marmara Üniversitesi rektörlüğüne bağlı olarak ön lisans düzeyinde eğitim-öğretim yapılan yükseköğretim kurumu.

İstanbul Sosyal Bilimler Lisesi

İstanbul Sosyal Bilimler Lisesi, 2003 yılında eğitim-öğretim hayatına başlamış ve Türkiye`de ilk açılan sosyal bilimler lisesi ünvanını elde etmiştir. Sosyal bilimler liseleri,

Azerbaycan Millî İlimler Akademisi

Azerbaycan Ulusal Bilimler Akademisi Başkanlık Kurulu binası

Müslüman bilim adamları listesi

Bu liste, 9. yüzyıldan günümüze kadarki dönemde yaşamış müslüman bilim adamlarını kapsamaktadır. Bu liste oluşturulurken, bilim dalları olarak Formal bilimler, Fiziksel bilimler, Yaşam bilimleri, Sosyal bilimler, Uygulamalı bilimler ve Disiplinlerarası bi...