Bilim parkı veya teknopark, ticarî amaçlı bilimsel veya endüstriyel araştırma yapılan binalardan oluşan bir bölgedir. Araştırma parkı, teknoloji parkı, teknopolis, teknokent ve biyomedikal park gibi terimler de kullanılır.

Teknoloji parkı

Teknoloji parkı ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Bilim parkı

Yanıtlar