Tektonik

Levha hareketleri

Tektonik ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Levha hareketleri

Diğer anlamları

Tektonik

Almanca Tektonik kelimesinin İngilizce karşılığı.
(die) n. tectonics, structural geology, study of the changes and processes taking place in the Earth's crust (Geology), art of building and construction

Tektonik

Türkçe Tektonik kelimesinin İngilizce karşılığı.
[Tektonik (die) ] n. tectonics, structural geology, study of the changes and processes taking place in the Earth's crust (Geology), art of building and construction
adj. tectonic
n. tectonics

Tektonik

parçalanıp dağılmış yer katmanlarının birbirleri ile olan ilgilerini araştıran yerbilim kolu.

Tektonik

Almanca Tektonik kelimesinin Fransızca karşılığı.
n. tectonique (f)

Tektonik

Almanca Tektonik kelimesinin İtalyanca karşılığı.
n. tettonica (f)

Tektonik

Almanca Tektonik kelimesinin İspanyolca karşılığı.
n. tectónica (f)

Tektonik

Almanca Tektonik kelimesinin Türkçe karşılığı.
i. tektonik (f)

Tektonik

Türkçe Tektonik kelimesinin Fransızca karşılığı.
tectonique [la]

Tektonik

Türkçe Tektonik kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Tektonik
adj. tektonisch

Tektonik

Parçalanıp dağılmış yer katmanlarının birbirleri ile olan ilgilerini araştıran yer bilimi kolu.


İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Tektonik ilgili konular

 • Manto

  Manto Litosfer ile çekirdek arasında yer alan sıcak ve plastik bir kattır. Kalınlığı 2860 km'ye yakındır. Ultrabazik veya Ultramafik kayaçl
 • Dünya

  Dünya, Güneş Sisteminde bir gezegen. Çapı 12.756km, kütlesi 5,97x1024 kg’dir. Güneş’e uzaklığı 149.597.890 km’dir. Güneş’in etraf
 • Yerküre

  Yerküre Geosfer olarakta bilinir. 6371 km yarıçapında olan yerküre, içice birtakım geosferlerden meydana gelmektedir. Fiziksel ve kimyasal öze
 • Yerkabuğu

  Yerkabuğu, taşküre veya litosfer, yerkürenin en dış kısmında bulunan yapıdır. Karalarda daha kalın (35-40 km), Tibet Platosunda ise 70 km,
 • Levha hareketleri

  Levha hareketleri veya Levha Tektoniği olarakta bilinir, en geniş anlamıyla litosferin yapısını ve bu yapıyı doğuran evrimi araştıran jeolo
 • Yerçekirdek

  Yerçekirdek dünyamızın en iç kısmını oluşturur. En kalın geosferdir. Mantodan Wiechert - Gutenberg kesintisiyle ayrılır.
 • Levha tektoniği

  Levha hareketleri veya levha tektoniği olarak da bilinir, en geniş anlamıyla litosferin yapısını ve bu yapıyı doğuran evrimi araştıran jeol
 • Yer (gezegen)

  Yer (Dünya, Yeryüzü, Acun, eski dilde Arz), Güneş sistemi`nin Güneş`e uzaklık açısından üçüncü sıradaki gezegeni. Üzerinde yaşam bar
 • Genişleyen Dünya teorisi

  Genişleyen Dünya teorisi kıtaların hareketini ve konumunu açıklamaya çalışan bir teoridir. Levha hareketleri teorisine göre görece daha az
 • Kıtasal çarpışma

  Kıtasal çarpışma Dünya'nın yakınsak sınırlarında meydana gelen bir levha tektoniğidir. Kıtasal çarpışma yitim zonu üzerinde olan bir