Tekvin (Yaratılış), Kitab-ı Mukaddes`in ilk bölümü olan Eski Ahit`in ilk beş kitabı olan Tevrat`ın birinci kitabı. Toplam 50 baptan oluşur. ...

Tekvin (Tevrat) hakkında bilgiler

Tekvin (Yaratılış), Kitab-ı Mukaddes`in ilk bölümü olan Eski Ahit`in ilk beş kitabı olan Tevrat`ın birinci kitabı. Toplam 50 baptan oluşur.

Batılı dillerdeki adı Yunancada "yaradılış, doğuş" anlamına gelen ``Genesis`` kelimesinden gelir <ref>Oxford İngilizce Sözlük, ``Genesis``</ref>. İbranice adı ``Bereşit``, "Başlangıç" anlamına gelmektedir.

Dünyanın yaratılışını, Adem ile Havva`yı, cennetten kovuluşu, Habil ve Kabil`i, Nuh Tufanı`nı, Babil Kulesi`ni ve İbrahim, İshak, Yakup ve Yusuf peygamberleri anlatır.

Kaynaklar

<references/>Vikikaynak|Tekvin din-taslakİlgili Konu Başlıkları Tümü

Tekvin

Tekvin (Yaratılış), Tanah ve Eski Ahit'in ilk beş kitabını oluşturan Tevrat'ın birinci kitabı. Toplam 50 baptan oluşur.

Tevrat

Allah'tan gelen dört büyük kitaptan ilki. İbranice Tura kelimesinin Arapçalaşmış biçimi olan Tevrat kanun, ittifak, birlik, anlaşma, sözleşme, adlaşma gibi anlamları dile getirir. İslâm geleneğinde Hz. Musa'ya nazil olan kitabı belirtir. Yahudi geleneğinde ise, bugün Ahd-i Atik ...

İslam'da Kurban

Kurban, (Arapça: قُرْبَان) İslami bir terim olarak Arapça'dan Farsça’ya oradan da Türkçe'ye geçmiş bir sözcük olup, her türlü adağa kurban dense de İslamda özellikle Kurban Bayramı'nda Allah adına kurban kesme eylemini tanımlar.

Genç Dünya Yaratılışçılığı

Genç Dünya yaratılışçılığı; cennetin (ahiretin), dünyanın ve dünyadaki yaşamın yaklaşık 6 bin - 10 bin sene evvel Tanrı tarafından bir anda yaratıldığına inanan dini görüş. Tevrat'ın Tekvin/Yaratılış (''Genesis'') kısmındaki anlatımları, dünyanın 24 saatten ...

Yaşlı Dünya Yaratılışçılığı

Yaşlı Dünya yaratılışçılığı günümüzde yaygın bilimsel kanıtlar (jeoloji, kozmoloji, Dünya'nın yaşı, vb.) ile daha çok örtüşen, dini kitaplardaki yaratılış anlatımını -Genç Dünya yaratılışçılığına oranla- daha mecazi olarak değerlendiren dini görüş. Ancak ...

613 Mitsvot

613 ''Mitsvot'' (: ''Taryag Mitzvot'', "613 emir") Musa'nın beş kitabı olan Tevrat'ta anlatılan, yapılması gereken kanuni, ahlaki ve ruhani uygulamalardır. Tevrat'taki bu kanun ilkeleri için bazen "bağlantılar" veya "emirler" (''mitsvot'') denip hepsine birden "Musa'nın kanunları" ...

Solomon Ibn Verga

Solomon ibn Verga (veya ''Salomon ben Verga'', 15. - 16. yüzyıl) () İspanyol tarihçi ve doktordu. Judah ibn Verga ile olan akrabalık derecesi tam olarak bilinmemesine rağmen baba-oğul olmadıkları bilinmektedir.