Tekvin (Yaratılış), Kitab-ı Mukaddes`in ilk bölümü olan Eski Ahit`in ilk beş kitabı olan Tevrat`ın birinci kitabı. Toplam 50 baptan oluşur. ...

Tekvin (Tevrat) hakkında detaylı bilgi

Tekvin (Yaratılış), Kitab-ı Mukaddes`in ilk bölümü olan Eski Ahit`in ilk beş kitabı olan Tevrat`ın birinci kitabı. Toplam 50 baptan oluşur.

Batılı dillerdeki adı Yunancada "yaradılış, doğuş" anlamına gelen ``Genesis`` kelimesinden gelir <ref>Oxford İngilizce Sözlük, ``Genesis``</ref>. İbranice adı ``Bereşit``, "Başlangıç" anlamına gelmektedir.

Dünyanın yaratılışını, Adem ile Havva`yı, cennetten kovuluşu, Habil ve Kabil`i, Nuh Tufanı`nı, Babil Kulesi`ni ve İbrahim, İshak, Yakup ve Yusuf peygamberleri anlatır.

Kaynaklar

<references/>Vikikaynak|Tekvin din-taslakİlgili Konu Başlıkları Tümü

Tekvin

Tekvin (Yaratılış), Tanah ve Eski Ahit'in ilk beş kitabını oluşturan Tevrat'ın birinci kitabı. Toplam 50 baptan oluşur.

Tevrat

Allah'tan gelen dört büyük kitaptan ilki. İbranice Tura kelimesinin Arapçalaşmış biçimi olan Tevrat kanun, ittifak, birlik, anlaşma, sözleşme, adlaşma gibi anlamları dile getirir. İslâm geleneğinde Hz. Musa'ya nazil olan kitabı belirtir. Yahudi geleneğinde ise, bugün Ahd-i Atik ...

İslam'da Kurban

Kurban, (Arapça: قُرْبَان) İslami bir terim olarak Arapça'dan Farsça’ya oradan da Türkçe'ye geçmiş bir sözcük olup, her türlü adağa kurban dense de İslamda özellikle Kurban Bayramı'nda Allah adına kurban kesme eylemini tanımlar.

Genç Dünya Yaratılışçılığı

Genç Dünya yaratılışçılığı; cennetin (ahiretin), dünyanın ve dünyadaki yaşamın yaklaşık 6 bin - 10 bin sene evvel Tanrı tarafından bir anda yaratıldığına inanan dini görüş. Tevrat'ın Tekvin/Yaratılış (''Genesis'') kısmındaki anlatımları, dünyanın 24 saatten ...

Yaşlı Dünya Yaratılışçılığı

Yaşlı Dünya yaratılışçılığı günümüzde yaygın bilimsel kanıtlar (jeoloji, kozmoloji, Dünya'nın yaşı, vb.) ile daha çok örtüşen, dini kitaplardaki yaratılış anlatımını -Genç Dünya yaratılışçılığına oranla- daha mecazi olarak değerlendiren dini görüş. Ancak ...

613 Mitsvot

613 ''Mitsvot'' (: ''Taryag Mitzvot'', "613 emir") Musa'nın beş kitabı olan Tevrat'ta anlatılan, yapılması gereken kanuni, ahlaki ve ruhani uygulamalardır. Tevrat'taki bu kanun ilkeleri için bazen "bağlantılar" veya "emirler" (''mitsvot'') denip hepsine birden "Musa'nın kanunları" ...

Solomon Ibn Verga

Solomon ibn Verga (veya ''Salomon ben Verga'', 15. - 16. yüzyıl) () İspanyol tarihçi ve doktordu. Judah ibn Verga ile olan akrabalık derecesi tam olarak bilinmemesine rağmen baba-oğul olmadıkları bilinmektedir.

Musa

Musa (Arapça: موسى, İbranice: מֹשֶׁה Móše) İbrani peygamber, öğretmen ve lider. İslam, Hıristiyanlık, Yahudilik ve Bahailikte peygamber kabul edilir.

İslamiyet

Arapça "selem" kökünden alınmış olan İslam (Arapçası الإسلام,), sözlükte, "itaat etmek, boyun eğmek, teslim olmak, kötülüklerden salim bulunmak, selamete ulaşmak" vb. anlamlara gelen bir mastardır. İslam Hz. Muhammed (s.a.v)'e Allah ...

Ahd-i Atik

Alm. Altes Testament (n), Fr. Ancien Testament, İng. Old Testament. Hıristiyanlarca kutsal kabul edilen ve Kitab-ı mukaddesin ilk bölümünü teşkil eden Tevrat’tan alındığı bildirilen parçalar ile bazı Beni İsrail peygamberlerine isnad edilen hikayeler kısmı.

Oratoryo

Oratoryo, (İtalyanca: ``Oratorio``), 16. yüzyılın ikinci yarısında Roma`da ortaya çıkan, hem kiliseyle, hem de tiyatroyla ilgili müzik türü. Lirik, epik ve dramatik türleri olan oratoryonun motet`le çile ile (paston), kantat ve kimi zaman da operayla yakınlığı vardır.

Nuh

Nuh (Arapça: نوح, İbranice: נוֹחַ veya נֹחַ; Noah veya Noaχ), İbrahimi Dinler'de (Musevilik, Hıristiyanlık ve İslam) kendisinden söz edilen Tufan peygamberidir. Tevrat'ta Nuh'un 950 yıl yaşadığı söylenir.

Goy

Goy (İbranice: גוי, kurallı çoğulu ''goyim'' גוים ya da גויים ulus anlamına gelen İbranice bir kelimedir.Ancak tarihte ve günümüzde Yahudi olmayanlar için de kullanılmıştır.

Ziggurat

Ziggurat Mezapotamya'ya özgü bir terimdir. Tanrıdağı anlamındadır. İlkçağda Sümerler, Keldanlılar, Babiller ve Asurlular tarafından yapılan, tabandan başlayarak tepeye doğru kat kat yükselen giderek küçülen teraslardan oluşan, zirvesinde bir tapınak bulunan ve yanlarında bir ...