Tekvir Suresi

Kısaca: Tekvir Suresi, Kur`an-ı Kerim`in seksen birinci sûresi. Mekke`de nazil olmuştur. Sure ismini güneşin dürülmesi anlamına gelen tekvir kelimesinden alır. ...devamı ☟

Tekvir Suresi, Kur`an-ı Kerim`in seksen birinci suresi. Mekke`de nazil olmuştur. Sure ismini güneşin dürülmesi anlamına gelen tekvir kelimesinden alır. Tekvir Suresinde Kıyamet günü olaylarından, Kur`an`ın özelliklerinden bahsedilir.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Abese suresi
1 yıl önce

“abese” kelimesinden almıştır. Kendisinden önce Nasyonel Sosyalist Parti'at Suresi, kendisinden sonra Tekvir Suresi yer alır. İslâm kaynaklarında yer aldığına göre İslâm Peygamberi...

Abese Suresi, A'la Suresi, A'raf Suresi, Adiyat Suresi, Ahkaf Suresi, Ahzab Suresi, Al-i imran Suresi, Alak Suresi, Ankebut Suresi, Asr Suresi, Ayet
A'lâ Suresi
5 yıl önce

inanılmakta olan sure iniş sırasına göre 8. suredir. Vahyolunuş sırası Tekvir Suresiden sonra; Leyl Suresinden öncedir. Sure adını ilk ayette geçen ve "yüce"...

Tebbet Suresi
1 yıl önce

Tebbet Suresi veya Mesed Suresi, (Arapça: سورة المسد) Kur'an'ın 111. suresidir. Sure 5 ayetten oluşur. Sure ismini ilk ayetinde geçen ve kurusun anlamına...

Tebbet Suresi, A`la Suresi, A`raf Suresi, Abese Suresi, Adiyat Suresi, Ahkaf Suresi, Ahzab Suresi, Al-i imran Suresi, Alak Suresi, Ankebut Suresi, Arapça
Mülk Suresi
1 yıl önce

Mülk Suresi, (Arapça: سورة الملك) Kur'an'ın 67. Suresidir. Sure 30 ayetten oluşur. Sure ismini birinci ayetinde geçen "el-Mülk" kelimesinden almıştır....

Mülk Suresi, A`la Suresi, A`raf Suresi, Abese Suresi, Adiyat Suresi, Ahkaf Suresi, Ahzab Suresi, Al-i imran Suresi, Alak Suresi, Ankebut Suresi, Asr Suresi
Arş
1 yıl önce

ayette, Mü'min suresi 7. ve 15. ayetlerde, Zuhruf suresi 82. ayette, Hadid suresi 4. ayette, Hakka suresi 17. ve 32. ayetlerde, Tekvir suresi 21. ayette ve...

Sure
1 yıl önce

286 ayetten meydana gelen Bakara Suresi, en kısa sure ise 3 ayetten meydana gelen Kevser Suresidir. Kuranda Tevbe Suresi dışındaki sureler besmeleyle başlar...

Sure, A`la Suresi, A`raf Suresi, Abese Suresi, Adiyat Suresi, Ahkaf Suresi, Ahzab Suresi, Al-i imran Suresi, Alak Suresi, Ankebut Suresi, Asr Suresi
Kur'an
1 yıl önce

"El-kitap" (Bakara: 1,2), "el-Furkân" (Furkân Suresi: 1), "ez-Zikr" (Hicr Suresi: 9), "en-Nûr" (Nisâ Suresi: 174), gibi kelimeler de kullanılmıştır. Dini...

Kuran-ı Kerim, İslamiyet, Din, Vahiy, Kitap, Hz. Muhammed, 610, 622, 632, Abdest, Ahiret, Akide, Alak, Ali, Allah, Arapça
Kıyamet
1 yıl önce

zamanda bir mehdi ve Kıyamet beklentisi yaratılmasıdır. Kıyametin şekli Tekvir Suresi'nde canlandırılır; "Güneş büzüldüğü zaman, yıldızlar kararıp döküldüğü...