TELAKKI (türkçe) anlamı
1.
2. 1 . Anlayış
3. görüş:
O zamanki telakkiye göre
4. sigara sporcuların uzak durması gereken yasakların başında gelirdi.- H. Taner.
5. 2 . Kabul etme
sayma.
TELAKKI (türkçe) anlamı
6. anlayış
7. görüş.kabul etme
8. sayma
TELAKKI (türkçe) ingilizcesi
1. consideration
2. viewpoint
TELAKKI (türkçe) almancası
1. Annahme
2. Auffassung
3. Anschauug
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Baskı

Baskı, en genel anlamda, bireylerin kişisel özgürlüklerini engelleyen, onları kendi iradeleri ve istekleri hilafına düşünmeye ve davranmaya itmeyi hedefleyen bir fiil ve suç unsurudur.

Balistik

BALİSTİK Alm. Ballistik, Fr. Balistique, İng. Balistics. Mermi ve füzelerin hareketlerini inceleyen bir bilim dalı. Uygulamalı mekaniğin bir kolu olarak düşünülebilir. Balistik üç bölüme ayrılır: 1) Mermi veya füzenin, silahta veya tesir sahasındaki hareketini inceleyen iç ...

Otağ

Padişahlara ve beylere mahsus büyük süslü çadır. Farsça çetr. Arapça hayme denilen otağ, Orta Asya Türk devletlerinde bir azamet, Müslüman-Türk devletlerinde ise bayrak ve tuğla berâber hâkimiyet alâmeti olarak telakki edilmiştir. Çin kaynaklarına göre eski Türklerde ...

Işveren

İşveren Alm. Arbeitgeber (m), Fr. Patron (m); employeur, İng. Patron; employer. Bir hizmet akdine dayanarak işçi çalıştıran gerçek veya tüzel kişi. Geniş manada işveren çeşitli kanunlara göre değişik olarak ifade edilmiştir. İşveren bir tüzel kişi ise bütün hukuki ...

Kriptoloji

Kriptografi, okunabilir durumdaki bir bilginin istenmeyen taraflarca okunamayacak bir hale dönüştürülmesinde kullanılan tekniklerin tümü olarak da gösterilir.