Telekominikasyon

Telekomünikasyon (uzak iletişim), Fransızca télécommunication sözcüğünden geçmiştir. Bu kelimenin kökeni ise Yunancadaki "tele" ile Latincedeki "communicare" nin birleşimidir.

Telekominikasyon

Telekominikasyon ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: telekomünikasyon

Yanıtlar