Telif kanunu

Vikipedi'nin kullandığı lisans, tıpkı özgür bir yazılımın özgürce lisanslanmasında olduğu gibi, içeriğimize özgürce erişim hakkını verir. Bu prensip copyleft olarak bilinir ve bu da yeni sürümde diğerlerine aynı özgürlüğü verdiği ve kullanılan Wikipedia maddelerinin, yazarlarına atıfta bulunduğu sürece (maddeye doğrudan bir bağlantı verilmesi, yazara kredi verilmesi koşulumuzu yerine getirir) Wikipedia'nın içeriğinin kopyalanabileceği, değiştirilebileceği ve tekrar dağıtılabileceği anlamını taşı

Bu makalenin ilgili olduğu konu başlıkları: telif hakları, vp:telif, albert einstein, copyleft, gnu free documentation license, gnu í–zgür belgeleme lisansı, imdb, kamusal alan, telif hakkı, vp:t, vp:th

Telif kanunu ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Telif hakları Şimdilik redirect, T.C. Telif Kanunu ile ilgili bir madde yazılınca ona yönlendiririz.


İlgili konuları ara

telif hakları vp:telif albert einstein copyleft gnu free documentation license gnu í–zgür belgeleme lisansı imdb kamusal alan telif hakkı vp:t vp:th
...

Okuma Önerileri

Cemiyet
2 yıl önce

Cemiyet Alm. Verein, Fr. Association, İng. Association. Topluluk, toplum. Belli bir gaye için bir araya gelmiş olan topluluk, dernek. Düğün, sü

Cemiyetler
Basın
2 yıl önce

BASIN Alm. Presse, Fr. Presse, İng. Press. Günlük, haftalık, aylık, yıllık gibi belirli veya belirsiz aralıklarla yayınlanan her türlü ceri

Bilgisayar
1 yıl önce

Bilgisayar çok sayıda aritmetiksel veya mantıksal işlemlerden oluşan bir işi, önceden verilmiş bir programa göre yapıp sonuçlandıran elekt

Bilgisayar, 1837, ALU, Akümülatör, Aritmetik, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ağları, Bilgisayar donanımı, Boolean, CPU, Charles Babbage, Anakart, Board, Fare, Klavye, LCD, İşlemci, Ekran kartı
Mukataa
1 yıl önce

Mukataa hazinenin gelir kaynaklarından biri. Devlete ait bir arazi veya varidatın (gelirin) bir bedel mukabilinde kiraya verilmesi veya geçici olar

Mukataa, Osmanlı, Osmanlı Devleti, Madde taslağı
Telif hakkı
1 yıl önce

Telif hakkı, herhangi bir bilgi veya düşünce ürününün kullanılması ve yayılması ile ilgili hakların, yasalarla belirli kişilere verilmes

Telif hakkı, Bilgi, C, Hukuk, Taslak, Yasa
Mecelle
1 yıl önce

Osmanlı Devleti zamânında, Ahmed Cevdet Paşa Başkanlığındaki ilmî bir heyet tarafından, İslâm Hukûkuna bağlı kalınarak hazırlanan ve

Mecelle, 19. yüzyıl, Ahmet Cevdet Paşa, Fransız, Hanif, Hukuk, Mecelle'nin Genel Kuralları, Medeni Hukuk, Osmanlı Devleti, Taslak, İslam Hukuku
Meşrutiyet
1 yıl önce

Meşrutiyet veya Anayasal Monarşi, hükümdarın yetkilerinin anayasa ve halkoyuyla seçilen meclis tarafından kısıtlandığı yönetim biçimine

Birinci Meşrutiyet, İkinci Meşrutiyet, Osmanlı'da ıslahat hareketleri, 1908 Devrimi, Padişah, Sultan İkinci Abdülhamit, 1923, 1 Kasım, 23 Nisan, 24 Temmuz, 29 Ekim, Abdülaziz
Talas
2 yıl önce

İlçenin tarihi MÖ. 1500 lere kadar uzanmaktadır.İlçe, (MÖ. 1500’lerde) Mazaklar, (MÖ..510’larda) Kapadokyalılar, (MÖ.312’lerde) Kayrus

Talas, Kayseri, Akkışla, Kayseri, Anadolu, Bünyan, Kayseri, Develi, Kayseri, Erciyes Dağı, Erciyes Gazetesi, Ermeni, Felahiye, Kayseri, Hacılar, Kayseri, Kapadokyalılar
Zile
2 yıl önce

Zile, Orta Karadeniz Bölgesi'nde Tokat il merkezine 70 km. uzaklıkta olup, Anadolu'nun en eski yerleşim merkezlerinden birisidir. M.Ö. 50 yıllar

Zile, Zile, Tokat, Zile, Develi, Anlam ayrım
Suç
3 yıl önce

Hukuk nizamı içinde, cezalandırılmış fiil, hareket; ahlaka ve dine aykırı davranış. Hukukun bir tarifi de, “adalete hadim bir beşeri haya

Suç, Ceza, Fiil, Hukuk, Sosyoloji, Taslak, Güvenlik tedbiri, Madde taslağı
...

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.