Telif sözleşmesi, Telif hakkı ilkesine dayanan hukuki metin. Telif, TDK sözlüğünde uzlaşı anlamına gelmektedir.

Telif sözleşmesi

düzenle|Mart 2007

Telif hakları ilkesine dayanan hukuki metin. Fikir ve sanat eserlerinin basımı, yayını, yayımı, sahnelenmesi, senaryolaştırması ve dağıtımını düzenler. Telif sözleşmesi yukarıda anılan eylemleri yapan kurumlar ile eser sahibi ve çevirmenler arasında imzalanır.

İçeriği

Telif sözleşmelerinin içerdiği maddeler arasında taraflar (eser sahibi ile sözleşmeyi ibra eden kurum), tarafların adres bilgileri, sözleşme tarihi, sözleşmenin konusu -yani eser-, telif ücretinin hesaplanmasına yarayan veriler, sözleşmenin geçerlilik tarihi ve uyuşmazlık durumunda yetkili mahkeme(ler)in adı ve tarafların imzaları mutlaka yer alır.

İlgili konuları ara

Yanıtlar