Telin Protesto anlamına gelmekle birlikte aşağıdaki anlamlara da geliyor olabilir;...

TELIN (türkçe) anlamı
1. Lanet okuma
2. lanetleme
3. kargıma
4. kargış
5. Atasözü
6. deyim ve birleşik fiiller
telin etmek
TELIN (türkçe) anlamı
7. lanet okuma
8. kargıma
9. kargış
TELIN (türkçe) ingilizcesi
1. [tel]n. wire
2. string
3. fiber
4. fibre
5. chord
6. thread

Telin hakkında bilgiler

İlgili Konu Başlıkları Tümü

Wired

Wired şu anlamlara gelebilir:

Bakışım

Fizikte bakışım, fizik sistemi betimleyen temel değişmezlik'lerle ilgilidir. Fiziksel sistem matematik modeller kullanılarak betimlenir ve modellerden en başarılı olanı kuram statüsüne ulaşır.

Gerilim

Gerilim, kişinin duyduğu stress'in yarattığı bir gerginlik durumu olup, başlıca tezahürü istemli sinir sistemiyle innerve olan kas gruplarındadır. Öte yandan, belirli otonom, biokimyasal ve endokrinolojik bağlantıları da vardır. Gerilim, anksiete durumunun bir öğesi sayılır ve ...

Dinamo

Dinamo Alm. Dynamo, Fr. Dynamo, İng. Dynamo. Mekanik enerjiyi elektrik enerjisine çevirerek elektrik akımı üreten alet. Jeneratör de denir. Kullanılacak elektrik akımını temin edecek şekilde çeşitli büyüklükte dinamolar vardır. Alternatif akım üreten dinamolar ve doğru akım ...

çeng

Organolojinin “açık arplar” arasında incelendiği çalgılardandır. Açık arplar, “yay-arp” ve “köşeli arp” olmak üzere iki türe ayrılır. Çeng ikinci türdendir. Açık arplarda, teller burgulukla ses kutusu arasına gerilir. En uzun (ve en pest) telin önünde hiçbir şey ...

Keman

Keman'ın ilk kez nerede yapıldığı kesin olarak bilinmemekle birlikte, ortaçağda İngiltere'de Fiddle, Almanya'da Fiedel İtalya'da Lira da Braci, Fransa'da Viel adlarıyla kullanılan yaylı çalgılar Keman'ın atası sayılır. Lavignac, Keman'ın Türklerin Kemençe'i guz (Oğuz ...